of 58952 LinkedIn

SP: ‘Nog steeds verplicht werken voor uitkering in Zeeland

Zo’n 200 tot 300 mensen in Zeeland moeten nog altijd 32 uur per week werken als tegenprestatie voor een uitkering. Dat zegt de plaatselijke SP. De rechter tikte onlangs de gemeenschappelijke dienst sociale zaken, Orionis Walcheren, op de vingers over deze contracten. 

Zo’n 200 tot 300 mensen in Zeeland moeten nog altijd 32 uur per week werken als tegenprestatie voor een uitkering. Dat zegt de plaatselijke SP. De rechter tikte onlangs de gemeenschappelijke dienst sociale zaken, Orionis Walcheren, op de vingers over deze contracten. 

Niet toegestaan
Werkzoekenden mogen in het kader van re-integratie of een participatietraject aan het werk gezet worden, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Maar 32 uur per week werken als tegenprestatie voor een uitkering, is niet toegestaan. ‘Bij Orionis werken mensen soms maandenlang als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering’, zegt Sem Stroosnijder van de SP in Vlissingen. ‘En dat mag niet. Orionis heeft zelf ook aangegeven dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen tegenprestatie en re-integratie.’

Geen sanctie
Bestuursvoorzitter De Zwarte van Orionis erkent dat er nog mensen zijn met een contract dat hen verplicht 32 uur te werken. ‘Maar we sanctioneren niet meer’, voegt hij daaraan toe. De rechtszaak ging over een sanctie die we hadden opgelegd. Dat mag niet van de rechter. En dus sanctioneren we niet meer.’ Overigens herkent De Zwarte zich niet in de aantallen die de SP noemt. ‘Er zijn op dit moment geen 200 of 300 maar 150 mensen met een conttact van 32 uur.’


Evaluaties
Volgens de SP heeft Orionis de zaken ook na de uitspraak niet op orde. ‘Als iemand werkt in het kader van re-integratie dan moeten er eveluaties zijn, dan is het werk gericht op uitstroom naar een gewone baan en dan gaat het om tijdelijk werk’, aldus Stroosnijder. ‘Maar bij Orionis is deze evaluatie er helemaal niet. En als ze zelf al aangeven dat niet bekend is in welke fase mensen zitten, dan is het lastig om te handhaven.’

Maatcontracten
De Zwarte erkent dat Orionis in het verleden onvoldoende duidelijk heeft gemaakt of iemand het werk moest doen in het kader van een re-integratietraject of als tegenprestatie. ‘Dat zijn we nu aan het corrigeren. Alle contracten worden omgezet in maatcontracten waarbij het duidelijk moet worden of het om re-integratie gaat of om een tegenprestatie.’

Communicatie niet goed
En mensen die nu nog een contract voor 32 uur hebben, kunnen die nu stoppen met werken? ‘Wij gaan niet sanctioneren’, aldus De Zwarte. Maar of ze helemaal mogen stoppen of slechts voor een deel, wordt niet duidelijk. De bestuursvoorzitter herhaalt nog eens: ‘Wij gaan niet sanctioneren’. Wel zal hij aan de directie en het management van Orionis doorgeven dat er veel onduidelijkheid is bij de mensen die het betreft. ‘De communicatie was blijkbaar niet duidelijk genoeg, dus dat moeten we nog een keer bekijken.’

Claimen
De SP ziet het liefst dat Orionis per direct de contracten stopt voor mensen waarvan niet bekend is of  ze werken als tegenprestatie of als re-integratie. De partij vreest dat mensen met de gerechtelijke uitspraak in de hand een claim gaan indienen om loon te krijgen voor het werk dat ze met behoud van uitkering hebben gedaan. Tot nu toe hebben 2 mensen aangegeven van plan te zijn een claim in te dienen. ‘Dat zijn er nog niet zo veel, omdat mensen bang zijn nog meer gekort te worden’, aldus Stroosnijder. ‘En we hebben het natuurlijk wel over mensen die toch al op het minimum zitten.’ De Zwarte is niet bang voor claims. Hij verwacht niet dat die toegekend zullen worden.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Melkkoe (Econoom) op
Door de Sociale Zaken van de gemeente Veendam worden ook uitkeringsgerechtigden op deze wijze misbruikt en gedreigt met het 100% van de uitkering
als je niet meewerkt. Ze maken gretig misbruik van de vergaande bevoegdheden, die ze van het Rijk hebben gekregen.

Werkzoekenden mogen in het kader van re-integratie of een participatietraject aan het werk gezet worden, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Mogen ? Je wordt verplicht om aan het werk te gaan.
Welke kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot ?
Je kansloze kansen ?

Je wordt door de Sociale Zaken van de gemeente Veendam 40 uur per week werken tewerk gestelt als tegenprestatie voor een uitkering en dat is volgens de ambtenaren van de Sociale Zaken wel toegestaan.
Er zijn mensen die jarenlang als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering werken. Een klokkenluider van de Sociale Zaken heeft zelf ook aangegeven dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen tegenprestatie en re-integratie. De lokale zg. Sociale Werkplaats Wedeka lust hier ook wel pap van.
Ze werken samen mee aan de uitbuiting en misbruiken van de uitkeringsgerechtigden.
Je wordt als slaaf gebruikt en structureel gedreigt
met het korten van je uitkering. De Sociale Zaken van de gemeente Veendam ontvangt de reguliere inleenververgoedingen, terwijl de uitkeringsgerechtigde € 800,- uitkering krijgt ?
Over welke kansloze kansen hebben wij het hier ?
Over welke uitstroommogelijkheden hebben we het hier ? Er zijn zelfs uitkeringsgerechtigden, die nu jarenlang patiënt zijn bij GGZ instelling Lentis.
Ze slikken nu voor duizenden euro's medicijnen.
Dankzij de kansloze ambtenaren van de Sociale Zaken van de gemeente Veendam. Pardon.
Correctie. Kansloze ambtenaren van de A-Sociale zaken. Alle activiteiten die ze nu uitvoeren zijn niet meer mensgericht. Ze werken alleen voor hun eigen financiële belangen.
Door flip op
Er ligt een uitspraak van de rechter, en dan ga je gewoon op de oude voet door, met enkel de kanttekening: "we sanctioneren niet" - hoe geruststellend zal dit overkomen bij de mensen waar het om gaat? Denk je dat die er een rechtszaak aan zullen wagen? Ik ben blij dat in ieder geval de SP aan de bel trekt bij dit soort uitermate onfrisse praktijken, maar eerlijk gezegd hoop ik dat de rechter hier ook een forse boete achter de hand heeft, want dit deugt uiteraard van geen kanten. Ongelegitimeerde slavenarbeid, waar meteen een eind aan gemaakt moet worden.
Door Flipper op
Als mensen gezond zijn- maar toch echt werkeloos zijn omdat er echt geen werk is ? Dan kan ik snel zijn met mijn conclusie: Dan zijn dit criminele praktijken.

In alle andere gevallen, moet je gewoon iets terugdoen voor je uitkering. Een uitkering kost de maatschappij wel geld he ? Realiseer je dat goed.

Als er dus wat de werkeloosheid sprake is van extreme kieskeurigheid van de werklozen bij andere banen met wel normale werktijden en salaris ? Want dat komt vaker voor dan menigeen voor mogelijk houdt. Dan kan het te werk stellen drempelverlagend werken.
Door Melkkoe (Econoom) op
Slavenarbeid is volledig geintegreert in Nederland.
De gemeenten staan kennelijk boven de wetten.
Ze beslissen zelf of ze uitvoering geven aan de
uitspraak van de rechter. De rechters en haar uitspraken worden niet gerespecteert. Leven we
in een bananen republiek ?
De gemeenten die geen uitvoering geven aan de
uitspraak van de rechter(s) moet je een boete opleggen van € 100000,- en elke dag dat ze verzuimen hieraan mee te werken € 25000,- boete opleggen.
Door Nobby (animal cop) op
De Zwarte moet uitkijken dat hij straks niet De Zwarte Piet wordt. In het Nederlands recht mag de rechter interpreteren. Hoe het nu geregeld is, klopt niet en het sanctioneren is al afgeblazen. Er is nog niemand geweest die het contract aan de rechter durft voor te leggen maar grote kans dat het contract sneuvelt, of dat het contract zo uitgelegd wordt dat de persoon in kwestie een arbeidsrelatie heeft gekregen met Orionis. En dan ben je verder van huis. Het lijkt me allemaal niet goed doordacht en gevoed door een politieke wil om de uitkeringstrekkers aan het werk te zetten.
Door Peter op
Vreemde houding van Orionis. De rechter heeft geoordeeld dat dit niet mag, dat wordt ook herkend door Orionis en vervolgens laten ze kennelijk een aantal mensen gewoon 32 uur werken, alleen volgt er geen sanctie, kennelijk als deze mensen minder dan 32 uur gaan werken. Waarom wijzigt Orionis niet gewoon de beschikking of trekt die in. Dan toon je respect voor én de rechter, én de mensen en doorbreek je de tendens in overheidsland om je alleen aan rechterlijke uitspraken te houden als die je welgevalling zijn, anders pas je gewoon de regelgeving aan. Zie bijv. het in strijd met rechterlijke uitspraken illegaal blijven registreren van kentekens van auto's die de stad in- of uitrijden. Een wetswijziging is in de maak. Ik vrees dat dit hier ook wel zal gebeuren.