of 64120 LinkedIn

Sommige regio's harder geraakt dan andere

Het grootste verlies van werkgelegenheid dreigt in regio Groot Amsterdam en in Zuidoost Nederland, verwacht het UWV. In Zuidoost Brabant werkt maar liefst 40 procent van de werknemers in een krimpsector, wat met name te wijten is aan de grote metaal en technologische industrie in die regio.

De economische schade als gevolg van de coronacrisis is door het hele land zichtbaar, maar er zijn wel belangrijke verschillen tussen sectoren en regio's. In arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, waar krimpsectoren als cultuur, luchtvaart en horeca sterk vertegenwoordigd zijn, slaat de crisis bijvoorbeeld harder toe dan in Groningen, waar relatief veel mensen in groeisectoren als openbaar bestuur en zorg werken.

Sectoren
Dat is althans de voorspelling die naar voren komt uit een analyse van uitvoeringsorganisatie UWV die vandaag verschijnt. Het UWV heeft arbeidsmarktsectoren ingedeeld in vijf categorieën die lopen van ‘zeer grote krimp’ tot ‘groei’ van werkgelegenheid. Tot de sectoren met een (zeer) grote krimp behoren onder andere uitzendbureaus en de reisbranche, horeca, cultuur, metaal & technologische industrie en detailhandel non-food. In andere sectoren wordt juist groei verwacht, namelijk de post en koeriersbranche, zorg & welzijn en openbaar bestuur. Omdat de relatieve grootte van de verschillende sectoren verschilt per regio, zijn de economische klappen in sommige regio's ook zwaarder dan in anderen.

Krimp
Het grootste verlies van werkgelegenheid dreigt in regio Groot Amsterdam en in Zuidoost Nederland, verwacht het UWV. In Zuidoost Brabant werkt maar liefst 40 procent van de werknemers in een krimpsector, wat met name te wijten is aan de grote metaal en technologische industrie in die regio. Het landelijk gemiddelde is 32 procent. Bovendien werkt in die regio maar een klein aandeel in groeisectoren: 17 procent, tegenover 23 procent landelijk. Ook Noord en Midden-Limburg worden zwaar getroffen vanwege de metaal en technologische industrie.

In Amsterdam en omgeving, waar de sectoren cultuur, horeca en luchtvaart voor veel werkgelegenheid zorgen, werkt 34 procent van de werknemers in een sector die met grote krimp te maken heeft (32 procent landelijk) en 18 procent in een groeisector (23 procent landelijk).

Groei
In arbeidsmarktregio Groningen, daarentegen, werkt 32 procent in een groeisector - bijna twee keer zoveel als in Zuidoost Brabant. Ook werkt slechts 28 procent (tegenover 32 procent landelijk) in een krimpsector. In de Haaglanden is het aandeel van groeisectoren met 27 procent ook relatief groot. In die regio werken veel mensen in het openbaar bestuur: naast het centrum van de Rijksoverheid is Den Haag ook een grote gemeente en provinciehoofdstad met veel ambtenaren. Andere regio's met een grote groeisector zijn Zuid Holland Centraal, Rijk van Nijmegen, Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, en Drenthe.

Tekst loopt door onder afbeelding 

Afbeelding

Nu al meer uitkeringen
Met deze analyse loopt het UWV vooruit op toekomstige ontwikkelingen, maar de uitkeringsinstantie meldde onlangs dat er nu al een stijging in het aantal nieuwe WW-uitkeringen te zien is. In april telde het UWV 74.000 nieuwe WW-uitkeringen tegenover 38.000 nieuwe uitkeringen in maart. ‘Zo’n grote stijging van de één op de andere maand hebben wij niet eerder gezien tijdens de vorige crisis,’ zei Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. In alle sectoren en onder alle leeftijdsgroepen nam de WW toe. Het totaal aantal WW-uitkeringen kwam uit op 292.000: een stijging van 16,7 procent ten opzichte van maart 2020.

Gemeenten zien WW-uitkeringen als een voorportaal voor instroom in de bijstand. De aanvragen voor de bijstand groeien op dit moment ook al, maar gemeenten verwachten een nog grotere golf aan aanvragen zodra uitkeringen vanuit de WW en de Tozo aflopen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.