of 63966 LinkedIn

Sociale wijkprojecten hebben nauwelijks effect

Straatbarbecues, burgerbesturen, gedragscode-projecten, de inzet van straatcoaches, wijksport, het helpt allemaal niet om de leefbaarheid in achterstandswijken te vergroten.

De Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale projecten die de leefbaarheid moeten verbeteren. Van straatbarbecues tot burgerbesturen en van gedragscode-projecten tot de inzet van straatcoaches. Al die projecten hebben echter nauwelijks effect.

Weinig wetenschappelijk onderbouwd

Een ware tsunami aan sociale projecten heeft de afgelopen jaren de achterstandswijken overspoeld. In opdracht van Kennisinstituut Movisie legde socioloog Vasco Lub de belangrijkste buurtaanpakken langs de wetenschappelijke meetlat. Slechts een klein deel van de projecten blijkt gebaseerd op aannames die wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd.

Twijfelachtig tot ongeloofwaardig
Van het merendeel van de onderzochte projecten is het twijfelachtig tot ronduit ongeloofwaardig dat zij hun gestelde doelen bereiken. Voor het onderzoek werden meer dan 300 nationale en internationale studies geanalyseerd. De bevindingen heeft Lub opgeschreven in zijn boek Schoon, heel en werkzaam? Een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid, dat donderdag gepresenteerd wordt tijdens een debat met wetenschappers en bestuurders.
 

Sociale cohesie maakt niet veiliger
De studie toont ondermeer aan dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat meer sociale cohesie ook leidt tot een veiligere wijk. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat frequentere en hechtere contacten tussen bewoners in achterstandswijken meer sociale controle opleveren en daardoor een gunstige invloed uitoefenen op de buurtleefbaarheid. Sociale cohesie lijkt eerder een gevolg van een veilige leefomgeving dan de oorzaak ervan. Dit roept volgens Movisie vragen op over de talloze leefbaarheidsinitiatieven rond bewonerscontacten.

Invloed burgerinspraak beperkt
Ook bewonersplatforms, die een rol moeten spelen in het oplossen van meervoudige leefbaarheidsproblematieken, dragen daartoe maar weinig bij. Mensen hebben soms door het veelvuldig contact met overheidsdiensten wel het gevoel dat het wat beter gaat met de buurt, maar vermindering van criminaliteit en verloedering heeft het niet tot gevolg. Daarbij gaan overheidsdiensten er vaak van uit dat bewoners de “ogen en oren” van de wijk zijn. Maar wijkbewoners blijken wijkproblemen vaak heel verschillend te interpreteren.

Impact straatcoaches twijfelachtig

De inzet van straatcoaches vertaalt zich ook niet in een grotere veiligheid in probleemgebieden. Hun invloed is volgens de onderzoeker op zijn best twijfelachtig. Uit geen enkele van de stedelijke evaluaties blijkt dat de inzet van de coaches daadwerkelijk leidt tot een afname van (jeugd)overlast.

Wijksport verandert gedrag niet
Veel wijken zetten wijksport in om het gedrag van jongeren te beïnvloeden. Wijksport kan weliswaar dienen als een pedagogisch aanknopingspunt voor risicojongeren, maar is op zichzelf geen gedragsveranderaar, blijkt uit het onderzoek. Jongeren worden er wel mee bereikt, maar de sport zelf is geen sociaal wondermiddel. En vechtsporten hebben zelfs een negatief effect: ze wakkeren gewelddadig en antisociaal gedrag van jongens eerder aan dan dat ze deze beperken.
 

Burgerwachten verbeteren leefbaarheid

Onderzoeker Lub heeft echter ook nog iets positiefs te melden. Burgerwachten en buurtpreventieteams hebben wel degelijk een gunstige invloed op de leefbaarheid in de buurt. Hoewel er in Nederland nog niet echt aan resultaatmeting is gedaan, laat buitenlands onderzoek zien dat de criminaliteit wel degelijk verminderd in wijken met buurtpreventieteams.

Verandering van perspectief
Vasco Lub pleit er dan ook voor een verandering van perspectief in achterstandswijken. Het ongericht stimuleren van bewonerscontacten heeft weinig zin. Veeleer moet de oplossing worden gezocht in het ondersteunen en begeleiden van bewoners die actief een rol willen spelen in het beveiligen van hun wijk, daarbij ondersteund door professionele instanties. Maar dan moet wel de overheid zelf als eerste de verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van veiligheidsproblemen in de publieke ruimte. En subsidies voor vechtsporten, daar kan de overheid maar beter mee stoppen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. vd Heuvel op
Interessant is dat initiatieven voor projecten in de Krachtwijken vanuit de burgers meestal komen van hoger opgeleiden, meer kapitaalkrachtige mensen, dat wordt nog wel eens vergeten. Een ander punt is de Big Society. Dat zou een revolutie kunnen betekenen, want mensen helpen zichzelf in plaats van al die hulpverleningsinstanties die al decennia bezig zijn maar vaak geen veranderingen te weeg brengen, waar wel veel geld tegenover staat aan subsidies.
Door Norman Waalre op
Nieuwe alternatieve straffen
Gevangenisstraffen werken vaak averechts wegens 'criminele besmetting', en zijn zeer kostbaar. Ze moeten daarom in veel gevallen worden vervangen door nieuwe straffen.

Hierbij denk ik aan de onderstaande strafvormen, waaruit de rechter een keuze kan maken, afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf, de mate van recidivering en de persoonlijke situatie van de beklaagde. Straffen kunnen bij elke volgende veroordeling worden verdubbeld tot een bepaald maximum.

De discussie in Nederland over straffen verloopt helaas vaak op basis van ideologische dogma’s, hypothesen en weinig onderbouwd door onderzoeksresultaten. De onderstaande straffen kunnen in proefprojecten internationaal worden onderzocht op effectiviteit en (maatschappelijke) neveneffecten. Deze voorstellen zijn bedoeld als brainstorming.

De onderstaande strafvoorstellen gelden uitsluitend voor veroordeelden. Ze moeten dus niet aan alle burgers worden opgelegd!

1. Elektronisch huisarrest buiten werktijden. Dat moet tien keer zo lang duren als de huidige gevangenisstraffen. Tijdens deze straf krijgt de veroordeelde weinig kans om misdrijven te plegen (incapacitatie). Bijvoorbeeld tien of twintig jaar lang voor veelplegers. Het is daardoor minder belangrijk of hij zijn leven wil beteren dan bij veel kortere straffen.

2. Tijdens werktijden kan de veroordeelde bovendien gevolgd worden met satellietbewaking via GPS. Als de veroordeelde zich niet houdt aan de regels van zijn elektronische detentie, moet hij een zware werkstraf krijgen. Volgens onderzoek werkt elektronische detentie vaak goed.

3. Een avondklok voor criminelen. Kan worden uitgebreid met een uitgaansverbod voor hen in het weekend. Na 3 kleine misdrijven: 10 jaar lang avondklok voor de veroordeelde.

4. Onteigening van de woning. De veroordeelde krijgt daarbij een 'eenzaam’ schuurtje om in te wonen, in een ver gelegen provincie. Dit om afstand te nemen van criminele vrienden. Hierdoor wordt de status van de gestrafte verlaagd en zal zijn criminele gedrag minder als rolmodel dienen voor jongeren.

5. Verplichte verhuizing naar een klein dorp met grote sociale controle.

6. Sociale omgeving van een veroordeelde verplicht betrekken bij resocialisatie via video-conferencing en een besloten webforum. Betrek hierbij ook familie, straatbewoners, vrienden, klasgenoten en collega's van de veroordeelde.

7. Glen Mills-heropvoeding kan ook voornamelijk worden aangeboden via internet of ingebouwd in het reguliere onderwijs. Dat is veel goedkoper dan in wooninstellingen. En is daardoor geschikt voor zeer veel daders en voor preventie van wangedrag. Ik doel hierbij op de principes van het originele Amerikaanse Glen Mills-systeem en niet op de Nederlandse variant.

8. Neem luxe bezittingen en spaargeld blijvend af van veelplegers. Dat verlaagt hun status en schadelijke criminele voorbeeldrol voor jongeren.

9 Met een GSM-verbod wordt verhinderd dat criminelen elkaar bellen voor hulp bij een vechtpartij.

10. Verbod op leren kleding, want die worden door criminelen vaak gedragen ter bescherming bij een steekpartij.

11. Verbod op kogelwerende kleding en zomers op handschoenen, want dat geeft bescherming bij geweld.

12. Verbod op onnodig wijde kleding, want die wordt vaak gebruikt bij winkeldiefstal.

13. Verbod op zwaar schoeisel en op schoeisel met harde neus en op schoeisel met zachte zolen, want daar kun je mee schoppen, respectievelijk sluipen.

14. Verbod op samenscholing voor veroordeelden van meer dan twee personen.

15. Toegangsverbod voor veroordeelden tot diverse gelegenheden, zoals winkelcentra en horeca.

16. Verbod om een hond te bezitten die kan worden gebruikt voor intimidatie.

17. Verbod op gebruik en bezit van auto, motorfiets, scooter en taxi.

18. Een verbod op zaken die herkenning bemoeilijken, zoals lang haar en capuchon.

19. Verbod op donkere kleding. Want daarmee kun je je verstoppen in het donker.

20. Verbod op contact met anderen met een strafblad.

21. Verbod op het dragen van sieraden, luxe kleding en nieuwe tatoeages. Deze straf vermindert status en intimiderend imago van de veroordeelde.

22. Verplichting om elke avond een e-mail te sturen aan de politie met een uitgebreid verslag van alle activiteiten, uitgaven en communicatie van de afgelopen dag met tijdvermeldingen en foto’s. Die verslagen kunnen steekproefsgewijs worden gecontroleerd, net als bij belastingaangiftes. Onjuistheden moeten in die verslagen strafbaar zijn.

23. De politie kan jarenlang zeer uitgebreide opsporingsbevoegdheid krijgen bij een veroordeelde. Dit inclusief verborgen afluisterapparatuur en betaalde informanten, onverwachte huiszoekingen, fouilleringen en controle van bankrekeningen, persoonlijke aantekeningen, e-mails, websurfen, enzovoort.

24. Een verbod op het dichtdoen van de gordijnen.

25. Een verbod op het raadplegen van informatie die nuttig kan zijn voor het plegen van misdrijven.

26. Tv-verbod

27. Via speciale software wordt al het internetgedrag van de veroordeelde gearchiveerd door een controlerende instantie.

28. De huidige taakstraffen moeten elke volgende keer worden verdubbeld en beter worden gecontroleerd dan nu.

29. Verbod op het beoefenen van schiet- en vechtsporten.

30. Verbod op reizen buiten het noodzakelijke woon-werkverkeer.

31. Verplicht gebruik van psychofarmaca en van psychotherapie via video-conferencing/videochat, en voorlichtingsvideo’s op internet.

32. Levenslange zware werkstraffen voor veelplegers met heel sobere behuizing en voeding. Privé-cellen zijn daarbij wel nodig.

33. Doodstraf onder narcose voor de gevaarlijkste veelplegers.

34. Verbod op dominant gedrag zoals hard praten, provocerend aankijken, enz... Dit kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd door under-cover-agenten.

35. Verbod op tweedehands verkoop om heling te voorkomen.

36. Telefoneerverbod. De veroordeelde mag wel emailen, want emails kunnen makkelijker automatisch worden gecontroleerd dan telefoongesprekken, en hij mag zo nodig wel 112 bellen.

37. De gestrafte moet zich aan een heel uitgebreid systeem van positieve leefregels houden op het gebied van voeding, werk, studie, geld, slaap, huishouden, contacten, alcohol, drugs, enzovoort. Overtreding daarvan moet zwaar worden gestraft.

38. Bij al deze strafvormen moeten cursussen worden gegeven om op een positieve manier om te gaan met allerlei levensproblemen. Bijvoorbeeld op het gebied van gevoelens, relaties, beroepskeuze, drugs, financiële problemen, enzovoort. Deze cursussen zijn massaal en kostenbesparend aan te bieden, als zij worden gegeven via films op internet.

39. Detentie is volgens mij wél nodig bij vluchtgevaar en bedreiging van het slachtoffer. De detentie moet dan altijd samen gaan met zwaar werk van 60 uur per week. De huidige Nederlandse celstraffen zijn meer een vakantie dan een afschrikwekkende straf. Ze bestaan vooral uit het bekijken van video’s, liggend op bed, omringd door magnetron, koelkast, stereo-set, enzovoort. Voor bijvoorbeeld een stratenmaker kan dat aanlokkelijker zijn dat de huidige zware baan.

Ook kan detentie worden uitgevoerd in een warm lage-lonenland voor kostenbesparing. Dat kan bijvoorbeeld in Griekenland of Kenia. Griekenland kan daarmee ook zijn schulden aan Nederland aflossen. Voer die detentie in het buitenland dan wel uit volgens Nederlandse wetgeving.

Zie ook mijn eerdere reactie op dit artikel.
Door jousif (crisis interventie specialist ) op
Een instelling in Rotterdam heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren op dit gebied, zelf zal ik ook deelnemen aan dit onderzoek. Medio juni 2013 zullen de uikomsten gepresenteerd worden aan de instelling.
Door hans van kruijsdijk (burger) op
In uw blad stond iets meer dan twee jaar geleden nog dit bericht:
"Hoe meer binding met de buurt, hoe minder overlast bewoners ervaren, hoe veiliger ze zich voelen en hoe kleiner de kans dat ze willen verhuizen. Dat blijkt uit een Nicis-onderzoek. " Nicis Institute is het kennisinstituut van, voor en door steden in Nederland. Volgens de onderzoekers moeten beleidsmakers investeren in 'gezamenlijke bewonersinitiatieven en activiteiten' omdat er op die manier een sociale samenhang ontstaat. Het Nicis onderzocht zes buurten in Rotterdam, Amsterdam en Dordrecht.

Door Melkkoe (Econoom) op
Ook in de omringende gemeenten gebeurt dit. De raadsleden en het college van B&W zijn ook op de hoogte van deze misbruik praktijken, maar ze doen er niets aan. Het probleem is veel groter dan menigeen denkt. Werkzoekenden moeten maximaal 2 maanden met behoud van uitkering kunnen werken. Daarna moet hen verplicht een volwaardige fulltime baan met een marktconforme salaris worden aangeboden. Verzuimt de gemeente hierin, dan moet de gemeente een boete van € 50000,- per werkzoekende een boete opgelegt krijgen. In een gemeente worden moestuinen aangelegt. Dat is pure werkverschaffing. Dat zijn dingen die gewoon niet kunnen. De uitkeringsgerechtigden durven geen melding te doen van de misbruik praktijken, omdat ze bang zijn voor de sancties van de gemeente. Uitkeringsgerechtigden zijn heel erg gemotiveert en willen heel graag scholing gaan volgen, maar de gemeenten ondersteunen de uitkeringsgerechtigden niet.
Als een bijstandsgerechtigde middels scholing een baan kan vinden wordt men niet ondersteunt.
Door Melkkoe (Econoom) op
Er worden banen verdrongen.
FNV Zuid Oost Groningen blijft op de bres springen voor de uitkeringsgerechtigden, die werken met behoud van uitkering, maar dan moet er wel perspectief zijn op een volwaardige betaalt werk.

Hier gaat het juist volledig mis. Mensen met een tijdelijk contract keren later op dezelfde plek terug als werkende met behoud van uitkering. In loondienst kregen deze mensen € 1300,- aan salaris, terwijl men € 800,- ontvangt per maand in een uitkeringsituatie. Een aanzienlijk verschil voor hetzelfde werk.
Dat is slaven arbeid. Geen (toekomst) perspectieven. Geen volwaardig betaalde baan. Zo zijn er legio voorbeelden van schrijnende gevallen. Ze werken voor de werkervaringplaatsen of de gemeenten en slaan de plank volledig mis. Dat is allemaal tegen de wettelijke regels, aldus de vakbondsman. Gemeenten verdringen op deze wijze reguliere en gesubsidieerde banen, omdat er minder mensen in dienst worden genomen en minder mensen worden ingehuurt via andere bedrijven. FNV heeft een meldpunt geopent om collectief klachten te verzamelen waarvan misbruik wordt gemaakt.
Door Norman Waalre op
Nieuwe oplossingen voor criminaliteit
Ik ben het eens met alles wat in dit artikel gezegd wordt. Er zijn de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in de Vogelaarwijken, zonder wetenschappelijke onderbouwing. En criminaliteit en ander wangedrag in die Vogelaarwijken zijn door die maatregelen niet verminderd! De parken onder andere zijn daar opgeknapt, maar er hangen nog steeds groepen intimiderende en criminele jongeren rond, waardoor het er nog steeds erg onveilig is.

Dat wanbeleid komt doordat veel Nederlandse gedragswetenschappers zich laten leiden door een dogmatische anti-autoritaire tunnelvisie uit de seventies. En die wishful-thinking visie presenteren ze aan politici als wetenschappelijk onderbouwd. Dat is gevaarlijke, kostbare en ernstige misleiding, hoewel vermoedelijk met goede bedoelingen. En veel politici hebben niet genoeg wetenschappelijke kennis om daar doorheen te prikken.

Daardoor krijgen kansrijke en meer repressieve experimenten in Nederland geen kans om zich te bewijzen. Want die zijn sinds de seventies taboe verklaard.

Er is binnen die kring van anti-autoritaire Nederlandse gedragswetenschappers geen ruimte voor andersdenkenden. Die tunnelvisie is onwetenschappelijk en heeft dogmatische en bijna religieuze trekken. Dat zeg ik als zeer linkse kiezer.

Organiseer een Engelstalig wetenschappelijk webforum over criminaliteitsbestrijding, en nodig daar (tegen betaling) top-experts uit de hele wereld uit, om (anoniem) mee te discussiëren. Bespreek daar vooral recente buitenlandse onderzoeksrapporten en creatieve nieuwe onderzoekshypothesen voor misdaadbestrijding. Laat daar uitsluitend discussiëren op wetenschappelijk niveau, en zoveel mogelijk onderbouwd met onderzoeksrapporten.

En er is inderdaad nooit aangetoond dat vechtsporttraining criminaliteit vermindert! Wel is het aannemelijk dat criminelen door vechtsporttraining in een gevecht met agenten of slachtoffers meer letsel kunnen toebrengen, dan zonder die vechtsporttraining. En daardoor kunnen ze anderen nog meer intimideren. Want tegenwoordig zijn vooral de gevaarlijkste vechtsporten populair in achterstandswijken, zoals kickboxing. Mensen leren daar technieken waarmee je iemand kunt doden, of blijvend invalide kunt slaan of schoppen. Daarom stel ik voor om vechtsporttraining te verbieden aan criminelen.

Meten is weten. De overheid moet wetenschappelijk onderbouwd werken. Benoem problemen met criminaliteit zo nauwkeurig mogelijk. Omschrijf die problemen meetbaar en stel kwantitatief meetbare onderzoeksdoelen, ook als het gaat over criminaliteit door allochtone of autochtone jongeren. Voorkom dus om alleen vage ambtelijke eufemistische omschrijvingen van criminaliteit te gebruiken, zoals: 'onrust', 'onveiligheidsgevoelens' of 'markante wijk'!

Ik stel voor om de volgende wetenschappelijke experimenten te doen:

Geef criminele veelplegers tien of twintig jaar zware werkstraf van 60 uur per week, plus buiten werktijden verplichte motiverende overtuigende voorlichting en cursussen.

Die voorlichting moet andere gaan over moraal en over omgaan met geld en psychosociale problemen. Geef die voorlichting via kostenbesparende vertaalde buitenlandse internet-video’s en via webfora met deskundigen.

En verplicht veelplegers om tien of twintig jaar lang te wonen in een eenzaam schuurtje in een weiland in een verre provincie. Dat doorbreekt het criminele klimaat in achterstandswijken. En het voorkomt dat jonge jongens daar opkijken tegen criminelen die rondrijden met dure auto’s en mooie vriendinnen, en daarmee een rolmodel vormen voor de criminele subcultuur.

Verbied criminelen 20 jaar lang om contact te hebben met elkaar.

Verbied criminelen om een hond te hebben, omdat die door hen vaak word gebruikt voor intimidatie.

Laat in elke politieauto twee vriendelijke militairen meerijden met pistool en aanvullende politieopleiding, op kosten van Defensie.

Laat in achterstandswijken mini-ME-teams surveilleren in militaire Landrovers, elk bestaande uit 5 militairen met uitschuifbare wapenstok plus één gewone ME-er.

Versterk arrestatieteams massaal met militaire commando’s en gepantserde Bushmaster-voertuigen (met wielen dus) van Defensie.

Organiseer in achterstandswijken toezichtteams op de fiets. Elk toezichtteam kan bestaan uit twee militairen met pistool en uitschuifbare wapenstok, plus één onbetaalde volwassen vrijwilliger, plus drie tot zeven onbetaalde sterke jongeren in het kader van een verplichte sociale stage. Die jongeren moeten daarbij ook kunnen kiezen uit hulp aan brandweer, zorgtaken, graffiti verwijderen, enz.
Door Sjoerd Visser op
Tja...met zulke projecten en ideeën probeerde en probeert men de negatieve uitwassen van het legaal gemaakte overheidsstelen uit de portemonee van de ander te "verhelpen". Als men dat stelen niet had gedaan dan hadden de mensen meer geld overgehad om zelf een aantal dingen te doen...die ze door dat gesteel moeten ontberen. Al die overheidsoplossingen hebben het land inmiddels in deze deplorabele staat gebracht...en toch blijft men maar doorSTELEN (onder de noemer bezuinigen) van de bevolking. Het blijft een grote overheids-misleidingsshow vol met polulistische woorden, volzinnen met ONGEGARANDEERDE toekomstverwachtingen, ongegarandeerde opgelegde overheids"oplossingen" die afgeschoven worden naar lagere overheden, en waar de burgers dan weer het dupe van worden en de wrange vruchten mogen plukken van die overheids"oplossing". De overheid begrijpt nog steeds niet dat ze niet op het geld van de burgers moeten bezuinigen, maar dat ze bezuinigen op hun eigen uitgiften, op hun eigen portomonnee, op hun privilege-kosten, en op de kosten die men maakt naar buiten onze grenzen. Want ons geld verdwijnt in die bodemloze EU-put en aan onnodige JSF's. NL is systematisch verarmd door "bezuinigingen"...die zde oplossing zouden zijn en die ons moest leiden naar een betere toekomst. Het is inmiddels gebleken dat het LIJDEN is op weg naar een SLECHTERE toekomst. Hou toch op als overheid om dit soort waanzinnige ideeën in de wereld te helpen om het voortdurende overheidsfalen te maskeren/verdoezelen.
Door Melkkoe (Econoom) op
De Politie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers. Ze moeten actief zichtbaar zijn in plaats van de hele dag te gaan " hangen " op het kantoor en de hele dag koffie te drinken en zich druk te maken om de loonontwikkelingen. Zij krijgen ook een riante loon, maar blijven ook altijd klagen. In het verleden hebben ze gestaakt voor meer loon en hebben ze de openbare wegen, die ook toegangelijk zijn voor het publiek geblokkeerd en het openbaar verkeer in gevaar gebracht. Waarom ? Voor hun eigen financiële belangen. De loonontwikkelingen in de ambtenarij is heilig. De zg. straatcoaches hebben helemaal geen effect. Kost de samenleving alleen maar geld.
Je moet je in 1e instantie gaan afvragen waarom de jongeren gaan hangen. Geen betaalde baan en geen (toekomst) perspectief. De gemeenten maken tegenwoordig misbruik van de diensten van de vrijwilligers. Ze krijgen een inleenvergoeding van het bedrijf, waar de vrijwilligers worden tewerkgestelt. De vrijwilliger moet een overeenkomst tekenen van de gemeente. U begrijpt dus, dat dit niet gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar dwang. Vervolgens worden ze ook nog ruimschoots ver onder het minimumloon gewaardeert. De vrijwilligersbaan moet leiden naar een reguliere betaalde baan, maar dat
gebeurt helemaal niet. Waarom zou de gemeente de vrijwilliger laten uitstromen. De vrijwilligers zijn de melkkoeien van de gemeente geworden. Slavenarbeid wordt hier gedaan. De media heeft in het verleden ook hier negatieve aandacht aan besteedt.