of 59212 LinkedIn

Sociale cohesie bepalend voor tevredenheid met leven

De mate waarin mensen sociale cohesie, oftewel binding met hun buurt, ervaren, is een van de belangrijkste factoren voor tevredenheid met het leven. Belangrijker nog dan tevredenheid met de woning zelf. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS.

De mate waarin mensen sociale cohesie, oftewel binding met hun buurt, ervaren, is een van de belangrijkste factoren voor tevredenheid met het leven. Belangrijker nog dan tevredenheid met de woning zelf. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS.

Buurt en woning
Er zijn veel factoren die bepalen of mensen zich tevreden voelen met hun leven. Gezondheid is een belangrijk criterium, mar de fysieke en sociale leefomgeving zijn eveneens van groot belang. Personen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving zijn ook vaker tevreden met het leven dan degenen die niet tevreden zijn met woning of buurt.

 

Sociale cohesie van belang
De woonomgeving is belangrijker dan de woning zelf als het gaat om de tevredenheid met het leven. Van de buurtbewoners die een sterke mate van sociale cohesie ervaren is 97 procent tevreden met hun leven. Bij mensen die lage sociale cohesie ervaren in hun buurt is dit 69 procent.

 

Overlast

Als mensen overlast ervaren in hun buurt, bijvoorbeeld door lawaai of stank, zeggen zij juist minder vaak dat ze tevreden zijn met het leven. Onder diegenen die veel overlast in hun buurt ervaren is 85 procent tevreden met hun leven. Mensen die helemaal geen of weinig overlast ervaren is 94 procent tevreden.

 

Postiever

Overigens valt aan de hand van dit onderzoek niet uit te sluiten dat mensen die tevreden zijn met het leven in het algemeen positiever zijn ingesteld, en mogelijk daardoor ook vaker tevreden zijn met de woning of woonomgeving en andere facetten van het leven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ernst Jan op
Je moet kunnen leven zoals je zelf wilt je tijd indelen in vrijheid zoals jij dat wilt en met mensen omgaan met wie je een klik hebt mensen waar je je prettig bij voelt burencontact moet niet verplicht worden zoals de wijkteams dit nu voorchrijven dit gaat te ver je krijgt zo een discriminatie en stigmatisering van heb ik jou daar. Privacy en respect moeten voorop staan. Door de decentralisatie is dit compleet verdwenen en verruild voor opdringing.Moeten wij aan de eisen van de teams voldoen ? Zijn zij de baas hier ?
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Jammer dat mevrouw van Beuningen alleen naar de woning in relatie tot de woonomgeving kijkt. Ik nodig haar uit om ook buurtcentra en kerken in het onderzoek te betrekken. En het onderzoek dan te richten op de invloed van het organiseren van sociale activiteiten, die invloed op gevoelens van hechtheid hebben.
Door Jan op
Dat is voor iedere burger weer anders natuurlijk er zijn genoeg mensen die niet te close willen zijn met de buurt en dat mag dit geldt in de meeste gevallen meer voor ouderen denk ik.Dat verplichte meedoen is belachelijk en neemt een hele overdreven veel te beladen vorm aan er moet wel vrijheid blijven.