of 58952 LinkedIn

‘Snijden in UWV is rampzalige desinvestering in werkpleinen’

Uitkerings- en bemiddelingsbedrijf UWV Werkbedrijf snijdt fors in het aantal regiovestigingen. Betekent dit het einde van de werkpleinen?

Uitkerings- en bemiddelingsbedrijf UWV Werkbedrijf snijdt fors in het aantal regiovestigingen. Betekent dit het einde van de werkpleinen?

Werkpleinen zijn bedoeld als laagdrempelige inloopcentra voor werkgevers en werkzoekenden. Eenmaal binnen is het de bedoeling dat maar één loket hoeft te worden bezocht. In opdracht van de rijksoverheid waren gemeenten hard bezig om op de werkpleinen de samenwerking met het UWV en andere partijen van de grond te krijgen. Ook uitzendbureaus deden soms mee.

 

Minister Kamp van Sociale Zaken (VVD) kondigde deze week aan dat het UWV van de honderd vestigingen er nog maar dertig overhoudt en dat werkzoekenden vooral nog digitale hulp krijgen. Uit de brief aan de Tweede Kamer waarin Kamp de bezuinigingen aankondigt: ‘De fysieke beursvloer wordt afgebouwd. Het werkplein is niet langer een plek waar WW-ers kunnen binnenlopen met vragen’.

 

Wankel

 

Veel werkpleinen zijn nog jong en wankel. In januari 2009 loste de toenmalige PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken het startschot in Delft. Alle processen rond het zoeken van werk samenvoegen bleek niet makkelijk. Daarbij moest het UWV eerst ook nog even fuseren met het CWI. Er was veel kritiek, maar ook vooruitgang. Die is te volgen op de site Samenvoordeklant.nl.

 

Eind 2010 schreef de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) dat nog maar op weinig plaatsen een volledig geïntegreerde dienstverlening is, waarbij diensten in het kader van de WW (Werkloosheidswet) en bijstand (Wet werk en bijstand) vloeiend in elkaar overlopen. Aan de andere kant, de intake is doorgaans wel geintegreerd volgens het IWI, en ook bij de jongerenloketten gaat de samenwerking tussen de verschillende partijen vaak goed.

 

Maar hoe nu verder met de werkpleinen?

Jos Pierey, PvdA-wethouder in Deventer: ‘Werkgevers moeten een lokaal aanspreekpunt hebben. Klanten verschieten van kleur, ze komen van de WW in de bijstand. Je moet dan geen nieuwe formulieren hoeven invullen, en andere begeleiders krijgen. Dat lukt alleen als je in elkaars nabijheid blijft. We hopen daarom dat er een UWV-post op ons werkplein blijft. Ik zou zeggen tegen de staatssecretaris: “Kom hier kijken, een prachtig werkplein! Wij zijn hier hartstikke goed mee bezig geweest, en willen meer steun van het Rijk”.’

 

Henk Brink, VVD-wethouder in Eindhoven: ‘Ik ben bang dat je die schotjes weer krijgt, dat gemeenten weer moeten doorverwijzen. Daar heb ik een hekel aan. Wij waren ver in de samenwerking. Het jongerenloket, het UWV, het uitzendbureau, het waren je buren, en met buren kun je problemen oplossen. Het UWV deed ook de indicatie in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en soms kon iemand die in de bijstand dreigde te komen via de Wsw aan het werk. Het vorige kabinet heeft ons een efficiencykorting opgelegd, voor besparingen door samenwerking met het UWV. Ik zou zeggen: “betaal dat terug”.’

 

René Paas, voorzitter van Divosa, waarin managers van sociale diensten verenigd zijn: ‘Veel mensen legden hun ziel en zaligheid in de werkpleinen. In sommige gemeenten waren omstreden bouwplannen. Wethouders hebben uitgelegd aan de gemeenteraad dat ze verplícht zijn om één gebouw te hebben voor UWV en gemeentelijke diensten. Achterblijvende werkpleinen werden door het Rijk gemaand op te schieten. Het is heel zuur dat dezelfde overheid nu zo hard snijdt. Een rampzalige desinvestering.’

 

Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad: ‘Onze kritische geluiden over de werkpleinen waren bedoeld voor verbetering, niet om ze op te heffen. Als het UWV niet meer aanwezig is op de werkpleinen, verdwijnt een belangrijke partner. Ook bij gemeenten wordt fors bezuinigd. Ik vrees daarom dat juist de mensen die met heel veel steun aan het werk kunnen komen, buiten de boot zullen vallen. Persoonlijke begeleiding kan niet via de computer.’

 

Dominic Schrijer, PvdA-wethouder in Rotterdam: ‘Alleen digitaal helpen werkt niet. Dat is een mooi verhaal omdat de minister wil bezuinigen. Een mens is geen machine. Contact en aansporing zijn nodig. De eerste 4, 6 maanden zijn cruciaal. Wij zetten mensen gelijk in groepen, die werken aan zoekgedrag, presentatie etcetera. Dat werkt als een speer. Gemeenten, Divosa, werkgevers- en werknemersorganisaties boden de staatssecretaris herhaaldelijk aan om te overleggen, zich zelfs te commiteren aan een bezuinigingsbedrag. Nu zie je de minister zonder overleg, hapsnap, allerlei voorstellen naar de Kamer sturen. Het totaalplaatje is helemaal weg, doodzonde. Voor onze vijf werkpleinen gaat dit consequenties hebben. Welke dat zijn weet ik nog niet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door peter (adviseur) op
Het klagen over de bezuinigingen op het werkbedrijf komt op mij wat opportunistisch over.
De klachten over het functioneren en over de gebrekkige toegevoegde waarde van het werkbedrijf werd breed gedragen.
Nu het ministerie doet wat velen wensten klaagt men steen en been.
Door bas (logicus) op
@Joschke, uitbuiting en uitsluiting hebben we te danken aan de linkse kliek die ondanks de negatieve signalen, over-tolerant bleven naar bepaalde misstanden. De bezuinigingen die er nu zijn hebben zijn niet te wijten aan dit huidig kabinet maar aan de voorgaande en m.n. de PvdA c.s. die menen ongestraft de verantwoording steeds verder voor zich uit te kunnen schuiven.
Rekeningen moeten nu eenmaal betaald worden. Ik ben geen fan van het Rutte-kabinet en ook niet blij met de bijwerkingen van hun medicijn. Maar ik zal het ermee moeten doen en kan slechts hopen dat zij de zwarte gaten die gecreëerd zijn, door dat ondoordachte denken van de linkse kliek, snel sluiten om ergere bezuinigingen in de toekomst te voorkomen.
Door Joschke op
Men behoort toch te weten dat de VVD er niet is voor het gewone volk. Hun zogenaamde liebralisme is gestoeld op uitbuiting en uitsluiting. Straks kan links na vier jaar Rutte de rommel opruimen. Alsof werkeloosheid eigen verantwoordelijkheid is zoals kamp suggereert, tekent toch wel de verdorven mentalietit van deze man. En de overblijvende dienstverlening digitaal. Kun je dan open vragen stellen? En als je geen pc hebt, of daar geen bedrevenheid in hebt? En zoals jpraat aangeeft de rijksoverheid is een onbetrouwbare partner is een stelling die deels standhoudt. Men is onbetrouwbaar dra de VVD eraan deelneemt. Maar nog drie jaar Ruttegeklungel en we kunnen puinruimen...
Door bas (logicus) op
Al die kostbare projecten hebben als enig nut dat ze de zakken vullen van de overbetaalde bestuurders en projectmedewerkers. Zolang het werkgevers door de overheid gegund wordt personeel uit andere Europese landen tegen minimum CAO tarief (€ 8,22) of zelfs lager in te huren.
Hierdoor worden Nederlanders uit de markt gedrukt. Veel beroepsgroepen verdienden enige tijd geleden nog zo’n € 14,00 tot € 20,00 per uur maar deze werkimmigranten doen het via dubieuze constructies zelfs vanaf € 2,00 per uur. Een Nederlander kan daar niet tegen concurreren want die moet hier aan al zijn lastenverplichtingen voldoen.
Er zijn op dit moment bijna 400.000 Oost-Europese krachten actief op de Nederlandse markt.
De meesten hebben een zeer laag inkomen en hebben daardoor vreemd genoeg, als niet Nederlanders, toch recht op zorgtoeslag en huurtoeslag. Het is toch compleet van de gekke te noemen dat dit kan en er niemand in de politiek zich geroepen voelt tegen dit soort misstanden op te treden. Ondertussen worden de Nederlandse spaarkassen volledig leeggezogen door mensen die daar nooit enige bijdrage aan geleverd hebben. Het is helaas een erfenis uit het verkwistend Linkse verleden en hopelijk gaat het Rechtse heden daar wat aan veranderen. Dat, dat veranderen slachtoffers maakt is evident aan het proces. Maar hierbij moeten de klagers niet klagen over de rechtse bijwerkingen van het medicijn maar over de veroorzaker van de linkse kwaal.
Zolang er niets tegen wordt ondernomen zullen er honderdduizenden Nederlanders zijn en blijven zonder werk. De problemen zullen verergeren want na verloop van tijd vervallen deze Nederlanders in de bijstand , de schuldhulpverlening en de psychische bijstand (uitgekotst in eigen land geeft geen prettig gevoel).
Door Dick Zumker (zzp'er) op
iedereen weet dat een werkzoekende de eerste 6 maanden van zijn of haar werkloosheid de meeste kans maakt om weer aaeen passende baan te vinden. De voorgestelde bezuinigingsoperatie zal naar mijn verwachting meer geld gaan kosten aan langere uitkeringstrajecten.
In Noord-Nederland is bewezen dat met een gerichte werkgeversbenadering zeer goede resultaten behaald kunnen worden; jammer dat men hier niet op door wil gaan.
Door Arie (criticaster) op
De illusie dat de overheid betrouwbaar zou zijn heb ik al lang achter me gelaten. En Kamp terug fluiten, dat werkt (helaas) niet zo in deze politieke constellatie. De kiezer is naar 'rechts' opgeschoven en dat gaan we met z'n allen merken. Jammer, maar helaas. En van de oppositie hoef je ook al niet veel te verwachten, want die zijn ook verdeeld (zie Groen Sapje die heult met het kabinet inzake de Afghanistanmissie). Ik vrees dat we 'de rit moeten uitzitten'. Volgende keer beter mikken met het rode potlood.
Door jpraat (beleidsadviseur) op
De rijksoverheid blijkt dus een onbetrouwbare partner. Eerst de gemeenten aanzetten tot samenwerking met UWV en investeringen in Werkpleinen. Uiteraard met een efficiencykorting. Wethouders en besturen steken hun nek uit en nadat partners (in Westland zijn dat de gemeente, UWV en het Sw-bedrijf) gezamenlijk een Werkplein hebben gerealiseerd, wordt de stekker er uitgetrokken. Een giga desinvestering: wie heeft de guts om Kamp terug te fluiten?