of 64740 LinkedIn

Snellere schuldhulp door slimme afspraken

Den Haag en Amsterdam werken al met de methode en 86 andere gemeenten zijn begonnen met de invoering ervan of doen dat binnenkort, vertelt woordvoerder Auke Schouwstra van de NVVK.

Collectief schuldregelen wordt door steeds meer gemeenten ingezet om de schuldhulp efficiënter in te richten. Bijna negentig gemeenten zijn al aangehaakt op het instrument dat door de gemeente Den Haag gepionierd werd, en wat schuldhulpkoepel NVVK betreft doen op termijn alle gemeenten mee. 

Groeiend
In Den Haag, waar de methode werd ontwikkeld, wordt het collectief schuldregelen sinds 2018 ingezet. Daar is gebleken dat de aanpak tijd scheelt en de administratieve last verlicht - voor zowel schuldhulpverleners als schuldeisers. De interventie is inmiddels, onder meer door de inspanningen van platform SchuldenlabNL en vereniging voor schuldhulpverleners NVVK, onder de aandacht van een groeiende groep gemeenten gekomen.

Vlucht
Naast de gemeente Den Haag werkt ook Amsterdam al met de methode, en 86 andere gemeenten zijn begonnen met de invoering ervan of doen dat binnenkort, vertelt woordvoerder Auke Schouwstra van de NVVK. En daar zal het volgens hem niet bij blijven: 'We zijn vanmorgen ook weer gebeld door gemeenten die interesse hebben. Dat gaat nog wel een vlucht nemen.'

Sneller
Bij de totstandkoming van een schuldregeling moeten schuldhulpverleners doorgaans voor elke vordering apart onderhandelen met de schuldeiser. Daarbij gaat kostbare tijd verloren waarin schulden zich nog verder kunnen opstapelen. Het doel van collectief schuldregelen is om dat te voorkomen. De schuldhulporganisatie maakt dan van tevoren algemeen geldige afspraken met schuldeisers over schuldregelingen, waardoor het proces sneller en soepeler gaat.

Golf
Door die tijdwinst blijft er meer tijd over voor begeleiding van mensen met schulden. De vrijgespeelde tijd zal ook goed van pas komen wanneer de voorspelde golf van coronaschulden op het bordje van de schuldhulpverleners terecht komt. De NVVK verwacht dat het aantal mensen met problematische schulden al voor het einde van dit jaar met zo'n 30 procent toeneemt. Schuldhulporganisatie Stadsring 51 kwam onlangs ook met een aantal methodes om de schuldhulp nu al voor te bereiden op die golf. 

Convenanten
De NVVK is ondertussen bezig met het afsluiten van convenanten met grote schuldeisers. Daarbij worden algemeen geldende afspraken gemaakt tussen de NVVK, die schuldhulporganisaties vertegenwoordigt, en schuldeisers. Die convenanten zorgen ervoor dat gemeenten niet alle afspraken zelf hoeven te maken. Dat maakt het collectief schuldregelen dus nog effectiever, en daarom nog interessanter voor gemeenten. 'Het ligt voor de hand om die twee aanpakken te combineren', aldus Schouwstra.

Overheid
In april van dit jaar sloot de NVVK al een convenant met zes grote overheidsorganisaties die samen schuldeiser zijn van een flink deel van de schuldenstapel in Nederland. De afspraak houdt in dat de schuldeisers geen extra boetes opleggen zodra een traject in de schuldhulpverlening is begonnen en dat ze in principe altijd akkoord gaan met een schuldregeling. Ook met private partijen als netwerkprovider KPN en waterbedrijf Vewin zijn convenanten gesloten.

Pact
Ook andere schuldhulpinterventies waarvoor SchuldenlabNL zich de afgelopen tijd heeft ingezet, landen bij steeds meer gemeenten. Dinsdagochtend presenteerde Koningin Máxima het pact 'Naar een schuldenzorgvrij Nederland', waarmee een groot aantal gemeenten zich committeren om een of meer van de vijf door SchuldenlabNL 'beproefde' methoden te implementeren. Zo hebben 55 gemeenten zich bijvoorbeeld verbonden aan de VoorzieningenWijzer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.