Achterstand
Werknemers én werkgevers stellen vast dat dit nauwelijks van de grond komt. Er worden veel te weinig aanvragen voor 'beschutte' werkplekken goedgekeurd. Omdat de afbouw van de sociale werkplaatsen sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven, is bijsturing van het beleid noodzakelijk. 'Wij moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen', aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. 'Deze bijstelling is echt noodzakelijk want kwetsbare mensen verdienen onze bescherming', zei FNV-voorzitter Ton Heerts. Werkgeversvoorman Hans de Boer onderschrijft dat. 'Ondernemers willen deze groep er gewoon bij', zei hij. 'We kunnen hen niet in de steek laten.'

Niet tevreden
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt in een reactie dat gemeenten het aanbieden van beschut werk 'veel steviger ter hand moeten nemen'. 'Ook ik ben niet tevreden. Het is niet zo dat de sociale werkplaatsen worden afgebouwd, maar ze moeten wel worden omgevormd tot sociale werkvoorzieningen van de 21e eeuw.' Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van 30.000 nieuwe beschutte werkplekken, aldus de bewindsvrouw. Voor de hervorming is vorig jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Wettelijke maatregelen

Klijnsma verwacht binnenkort de resultaten van een onderzoek van de Inspectie SZW over beschut werk. Als dat rapport de uitkomsten van de verkenning van de SER bevestigt, overweegt Klijnsma wettelijke maatregelen.