of 59185 LinkedIn

SCP: Burger kritisch

Burgers zijn volgens het meest recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – Kwesties voor het kiezen – in het algemeen kritisch en bezorgd over de decentralisaties in het sociaal domein.

Burgers zijn volgens het meest recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – Kwesties voor het kiezen – in het algemeen kritisch en bezorgd over de decentralisaties in het sociaal domein. De kritiek geldt met name de zogeheten keukentafelgesprekken. Aan de vooravond van de invoering van de decentralisaties in 2015 bestond er volgens het SCP vooral onduidelijkheid en onzekerheid.

Een jaar later – in januari 2016 – was dat nog steeds zo. ‘Burgers zijn […] kritisch over de vraag of gemeenten voldoende expertise bezitten en negatief over mogelijke verschillen tussen gemeenten als gevolg van de decentralisaties. Een meerderheid is van mening dat decentralisaties vooral bedoeld zijn om te bezuinigen.

Per saldo is op dit moment het aandeel Nederlanders dat vooral nadelen ziet aan de decentralisaties beduidend groter dan het aandeel dat vooral voordelen ziet’, aldus het rapport. Er blijkt vooral nog veel discussie over de kwaliteit van de zogeheten keukentafelgesprekken tussen hulpvragers en gemeente. In de komende Rapportage sociaal domein van het SCP moet blijken hoe dat precies zit. ‘Enerzijds geven mensen aan hun hele verhaal te kunnen doen en het prettig te vinden dat er geluisterd wordt, maar anderzijds voelen zij zich ook afhankelijk van de gunst van de ‘keukentafelambtenaar’, die niet altijd de familiesituatie goed kan inschatten en wellicht ook rekening houdt met de financiële kaders van de gemeente’, aldus de SCP-onderzoekers in het rapport Kwesties voor het kiezen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Moeder (Mantelzorger GGZ) op
@Nicoline Emck (Beleidsregisseur sociaal domein) Negatieve ervaringen van mensen met de Wmo en die daadwerkelijk zo'n 'keukentafelgesprek' hebben gehad worden stelselmatig ontkend. Je kunt je afvragen of het SCP alleen beleidsmedewerkers peilt. Uw reactie is daar in elk geval een voorbeeld van ontkenning en dan bent u ook nog 'beleidsmedewerker' in het Sociale Domein. Ontkennen is de meest erge vorm van machtsmisbruik, wist u dat? De Wmo is een gedrocht geworden en u bent daar blind voor. Dat gezellig klinkende 'keukentafelgesprek' is een keiharde onderhandelingsituatie. Indicatiestellers blijken heel vaak onvoldoende deskundig, zeker als het gaat om een complexe zorgvraag. De persoon aan de andere kant, de indicatiesteller heeft de macht, fit genoeg omdat deze na 17:00u de deur achter zijn/haar werk kan dichttrekken. Aan de andere kant zit iemand voor wie zorg de bodem van zijn bestaan vormt en zich in een doolhof van bureaucratie, onduidelijke regels moet begeven. Daarnaast is diegene ziek, heeft pijn, beperkte energie (net als de overbelaste mantelzorgers) of heeft andere beperkingen. Bevindt zich in een situatie die zich 24/7 voordoet. Daarbij moet diegene veel van zijn privacy inleveren. Privacy waarbij keer op keer blijkt dat gemeenten daar niet goed mee omgaan. In welke werkelijkheid leeft u mevrouw Emck?
Door Nicoline Emck (Beleidsregisseur sociaal domein) op
Vaak worden reacties verzameld van mensen die zelf geen ervaring hebben met 'het keukentafelgesprek'. De mening van ' de burger' wordt gevraagd. En deze mening is vaak gebaseerd op krantenkoppen. En die zijn negatief. Dit is ook het geval bij het onderzoek van het SCP. Volgens mij is het erg belangrijk om goed van tevoren het doel van het gesprek en de werkwijze uit te leggen. In gewone taal, geen jargon. Ook uitleggen dat de gemeente echt geen ambtenaar stuurt, maar dat er een echte, gekwalificeerde hulpverlener komt. Volgens mij vallen de ervaringen van de mensen die zelf hulpmgevraagd hebben wel mee.
Door Moeder (Mantelzorger GGZ) op
Nergens zie ik in de verkiezingsprogramma's die zorg terug. Er wordt alleen gesproken over het eigen risico. De decentralisatie van complexe en langdurende, chronische zorg naar de gemeente is een ramp voor mensen die deze zorg nodig hebben. Mensen haken niet af door het eigen risico maar door de energieverslindende bureaucratie, door de onduidelijkheid en dikwijls hoge bijdrage, de beperkte mogelijkheden voor zorg door het inkoopbeleid van gemeenten. Bah..op wie zou ik kunnen stemmen, politieke partijen staan nog steeds te ver af van wat er echt speelt!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Burgers worden steeds kritischer vanwege de manier waarop vooral de Rijksoverheid sommige zaken regelt.
In sommige gevallen blijkt zelfs dat deze Overheid haar eigen wetgeving niet eens kent. Het huidige Kabinet (VVD/PvdA) heeft daarin vooral een zeer matige rol gespeeld.
Door Lezer (Burger) op
Het ergste is de rechtsongelijkheid tussen gemeenten. Wat de één wel vergoedt, vergoedt de ander niet. Verhuizen is een stuk lastiger geworden.