of 59082 LinkedIn

Schuldhulpverlening voor zzp’ers schiet tekort

Veel grote gemeenten verlenen geen schuldhulp aan zelfstandigen, blijkt uit een inventarisatie door de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. Zelfstandigen worden bij 24 van de 44 onder de loep genomen gemeenten geweigerd bij het loket schuldhulpverlening.

Veel grote gemeenten verlenen geen schuldhulp aan zelfstandigen, blijkt uit een inventarisatie door de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. Zelfstandigen worden bij 24 van de 44 onder de loep genomen gemeenten geweigerd bij het loket schuldhulpverlening.

Bbz in plaats van schuldhulp

In plaats daarvan verwijzen de 24 gemeenten in kwestie ondernemers naar de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Zelfstandigen kunnen via die regeling een beroep doen op een lening vanuit de gemeente om zelf schuldhulpverlening te betalen. De Bbz-regeling is echter bedoeld als inkomensondersteuning voor zzp’ers die onder het bijstandsniveau leven.

 

Tegenstrijdigheid in Wgs

De weigering van gemeenten om ondernemers tot de schuldhulp toe te laten, vindt zijn oorsprong in een tegenstrijdigheid in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Die schrijft enerzijds voor dat schuldhulpverlening voor iedereen toegankelijk moet zijn. Anderzijds staat in de toelichting op de Wgs dat de schuldhulpverlening in de ogen van de regering niet toegankelijk is voor zelfstandigen. Meerdere gemeenten lijken zich dus op die bepaling te beroepen. Gemeenten die zelfstandigen weigeren aan het schuldhulploket zijn om die reden al meerdere malen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de vingers getikt. Zowel staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) als haar voorganger Jetta Klijnsma schreef hierover vermanende brieven aan de gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.