of 64621 LinkedIn

Schuldeisers krijgen verplichte reactietermijn

De NVVK, de vereniging van schuldhulpverleners, is blij met de voorgenomen maatregel. 'We lobbyen hier al jaren voor', zegt Joeri Eijzenbach, beleidsadviseur bij de NVVK. De verplichte reactietermijn is nog geen verplichting om mee te werken aan een schuldregeling, maar zorgt wel voor meer duidelijkheid en tempo in het proces, verwacht Eijzenbach.

Binnenkort moeten schuldeisers binnen een verplichte termijn reageren op een verzoek voor een schuldregeling. Ook wordt de wettelijke schuldsanering – de laatste optie voor mensen met grote schulden – breder toegankelijk. 

Extra alert
Dat kondigt het kabinet op dinsdag aan. De maatregelen moeten helpen om de schuldhulpverlening te versnellen. Hoewel de plannen al voor de coronacrisis werden voorbereid, zijn ze in de huidige context des te relevanter geworden, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD): 'Nu veel mensen hun baan verliezen, moeten we extra alert zijn op het ontstaan van schulden.'

Vertraging
'Om een schuldregeling te kunnen treffen, moet een schuldhulpverlener van elke schuldeiser reactie krijgen op een voorstel voor een minnelijke regeling', legt staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) uit. Als één schuldeiser – van de gemiddeld veertien verschillende schuldeisers per schuldendossier – niet reageert, loopt het hele traject vertraging op. Van 't Wout: 'Hierdoor lopen de schulden en de stress bij mensen onnodig hoog op. Door een verplichte reactietermijn in te stellen voor schuldeisers, voorkomen we vertraging en scheppen we duidelijkheid voor alle partijen.'

Onwelwillend
De NVVK, de vereniging van schuldhulpverleners, is blij met de voorgenomen maatregel. 'We lobbyen hier al jaren voor', zegt Joeri Eijzenbach, beleidsadviseur bij de NVVK. Zo pleitte voorzitter Marco Florijn in 2017 al voor een meewerkverplichting voor schuldeisers. 'De onwelwillende schuldeisers frustreren momenteel het oplossen van schulden waardoor de welwillende schuldeisers nadeel ondervinden', zei Florijn destijds.

Rechter
De verplichte reactietermijn is nog geen verplichting om mee te werken aan een schuldregeling, maar zorgt wel voor meer duidelijkheid en tempo in het proces, verwacht Eijzenbach. 'Je kunt dan makkelijker naar de rechter stappen om medewerking van schuldeisers te vragen.' Dat biedt de klant sneller schuldenrust, maar het is volgens Eijzenbach ook goed nieuws voor schuldeisers die wél op tijd reageren en mee willen werken met een schuldregeling. Zij krijgen immers eerder hun vordering terug.

Laatste redmiddel
Het kabinet wil het ook makkelijker maken voor mensen die herhaaldelijk in de schulden terecht komen om opnieuw toegang te krijgen tot de wettelijke schuldsanering. Het zogenaamde Wsnp-traject wordt gezien als een laatste redmiddel wanneer minnelijke schuldregelingen niet mogelijk zijn. De Nationale Ombudsman concludeerde onlangs dat het steeds moeilijker wordt om toegang te krijgen tot de Wsnp.

Crisis
Zo moeten mensen die een Wsnp-traject niet afmaken nu tien jaar wachten voordat ze opnieuw in zo'n traject terecht kunnen. Het kabinet wil dat de rechter de mogelijkheid krijgt om daarvan af te wijken wanneer mensen buiten hun schuld om, bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis, binnen tien jaar opnieuw in de financiële problemen komen. Ook wordt de zogenaamde goede trouw-toets (die inhoudt dat schulden niet gemaakt mogen zijn op malafide wijze) verkort van vijf jaar naar twee jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.