of 61043 LinkedIn

Scholen willen zelf over huisvesting gaan

1 reactie
De meeste schoolbesturen willen zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen huisvesting. Dit blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van het ministerie van onderwijs (OCW).

Doordecentralisatie
Nu zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor een nieuw schoolgebouw, vervanging of uitbreiding. Zeventig procent van de schoolbesturen wil dat die verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de scholen zelf, de zogenaamde functionele doordecentralisatie. De VO-raad pleit al jaren voor doordecentralisatie. Schoolbesturen zijn beter dan gemeenten in staat de investeringen in onderwijshuisvesting te baseren op de specifieke behoeften van het onderwijs en de gebruikers, meent de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs.

 

Bureaucratie
Een ander voordeel voor scholen is dat bouwplannen sneller en efficiënter kunnen verlopen wanneer door doordecentralisatie de bureaucratie bij gemeenten en scholen vermindert. Nu wachten scholen soms vele jaren op nieuwbouw en geven gemeenten soms minder aan onderwijshuisvesting uit dan zij daarvoor ontvangen. Het is een logische stap in het decentralisatieproces, zegt woordvoerder Jeroen de Veth van de VO-raad. ‘Scholen hebben al de verantwoordelijkheid voor het onderhoud binnen en buiten, maar als ze een lokaal willen aanbouwen, gaan ze daar ineens niet meer over.’

 

Principiële discussie
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste scholen tevreden zijn over de samenwerking met de gemeente. Er is geen nijpend probleem, zegt De Veth, er is vooral een principiële discussie over de vraag wie verantwoordelijk is voor schoolgebouwen. Scholen vinden dat zij zelf moeten kunnen beslissen over hun huisvesting. Maar gemeenten willen hun regierol op het onderwijsbeleid niet graag kwijt. Dat beperkt hun mogelijkheden om accommodatie- en vastgoedbeleid te voeren, in samenhang met jeugdbeleid en wijkwerk. Ruim de helft van de gemeenten wil doorgaan op de huidige weg, waarbij gemeenten en scholen op vrijwillige basis kunnen afspreken om huisvestingstaken over te hevelen.

 

Onderzoek
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (onderwijs) laat zich deze week in haar brief over het rapport aan de Tweede Kamer nog niet uit over de inhoud. Wel kondigt zij al een volgend onderzoek aan, na aanwijzingen dat een substantieel deel van de vergoeding voor de personele en materiële exploitatie door scholen besteed is aan gebouwen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dirk Jan van 't Veer op
Het is een logisch gevolg van de meer integrale verantwoordelijkheid die scholen c.q. schoolbesturen krijgen t.a.v. het onderwijs, dat óók de accomodatie van het onderwijs een verantwoordelijkheid van de scholen wordt. Dat levert verschillende (overgangs)problemen op, want vooral openbare scholen en schoolbesturen zijn helemaal niet ingericht om die verantwoordelijkheid op zich te nemen, maar die competentieontwikkeling kan dan mooi meelopen met de broodnodige verdere professionalisering van de besturen en versterking van het integraal management van de scholen. En uiteindelijk komt dat allemaal ten goede aan een veilige en uitdagende leeromgeving voor de leerlingen waarin zij hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Een integrale ambitie vraagt een integrale verantwoordelijkheid.