of 60220 LinkedIn

Samenwoonkorting op bijstand gaat door

De Kamer is akkoord met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden voortaan gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

Gemeentelijke ruimte

Ook wordt gemeenten de mogelijkheid geboden mensen tegemoet te komen als ze door de wetswijziging in grote financiële problemen komen. Een amendement en een motie van deze strekking zijn dinsdag in de Kamer aangenomen. Alleen de coalitiepartijen hebben voor wijziging van het wetsvoorstel gestemd. Belangenorganisatie Ieder(in), gekant tegen de wetswijziging, heeft nu de hoop gevestigd op behandeling in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

 

Uitzonderingsregel

Met de wetswijziging wordt een einde gemaakt aan de uitzondering op de (samenwoon)korting op de bijstandsuitkering. Tot nu toe kon daar door bloedverwanten in de tweede graad (broer, zus, opa of oma) een beroep op worden gedaan. De Hoge Raad besliste eerder dat deze uitzonderingsregel discriminerend is en adviseerde de wetgever de uitzondering te verbreden of te schrappen. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) koos voor schrappen.

 

Overgangstermijn

In het wetsvoorstel werd uitgegaan van een overgangstermijn van 12 maanden. De Kamerleden Raemakers (D66), Peters (CDA) en Bruins (ChristenUnie) dienden vorige week een amendement in waarbij die termijn wordt verlengd naar 24 maanden. Hiermee wordt betrokkenen ‘ruim voldoende tijd te geven om zich op de aangepaste situatie voor te bereiden’, aldus het amendement. Het amendement is dinsdag aangenomen.  

 

Maatwerk

Via een (aangenomen) motie van het CDA (Peters) en SP (Van Dijk) moeten de getroffenen door deze maatregel in beeld worden gebracht. Het is onbekend hoe groot die groep is. Dat moet Van Ark regelen met gemeenten. Als sprake is van financiële problemen, moeten deze waar mogelijk worden opgelost. Gemeenten hebben ruimte in de Participatiewet om maatwerk te leveren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sterredag op
En vandaag is deze wet in de eerste kamer verworpen!

Met dank aan FvD die met 10 zetels tegen stemde!
Door An (Zorgverlener.) op
Tja was te verwachten van dit aso-kabinet, ben benieuwd hoe gemeentes nu mensen willen verplichten te gaan mantelzorgen voor hun famillie-leden. Simpel gedacht van Dhr. Van Dijk en Peters, je kunt het wel in kaart brengen(goed plan) maar als er vervolgens niets mee gedaan wordt. Maar wat ik werkelijk beneden alle waardigheid en asociaal vindt, is het gemak waar Mevrouw van Ark het over de schutting bij de gemeentes gooit. Die overigens nog harder participeren. Mensen/zorgbehoevende diep in de ellende storten en de verantwoording voor de misere waar je ze instort, gauw over de schutting gooien. Opdat je er vanaf bent. Monsterlijk gewoon.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het is in ieder geval noodzakelijk dat de Overheid richting haar burgers eens goed communiceert hoe deze wetgeving qua uitvoering in elkaar zit. Op nog meer problemen als recent bij de Belastingdienst zit niemand te wachten. Hopelijk ben ik geen roepende in de woestijn.....van Den Haag.
Door Bert Nelissen (pensioen) op
Gisteren is bekend geworden dat er 4 miljard extra over is op de rijksbegroting. Dan durft dit a-sociale kabinet o.l.v. die vermaledijde VVD een dergelijke korting toe te passen. Voor mensen die op zich nemen voor elkaar te zorgen. Het wordt hoog tijd dat 2020 een nieuwe wind gaat waaien die dit a-sociale kabinet omver blaast.
Voor alle mensen van goede wil prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar.
Door wilag (bestuurkundig, zelfstandige) op
Goed idee,
In reactie op dit nieuws gaan we nadenken over effectieve stakingsvormen voor mantelzorgers, doel: ontwikkeling van betaalde mantelzorg zodat dergelijke kortingen op uitkeringen worden gecompenseerd en omgezet in positieve vormen van betaalde actiezorg. Motto: zorgactie voor actiezorg!
Door G. Bots op
dit wil dus gewoon zeggen dat we de morele plicht onze geliefden te helpen om economische redenen maar moeten vergeten, dat de maatschappij de zorg voor die mensen weer mag oppakken en dat de mantelzorg gaat staken...oftewel de kosten voor de maatschappij lopen weer flink op. Goed zo Rutte CS, n... de bevolking van Nederland meer weer
Door wendy op
@ATCW Rommer, dan bedoelt u denk ik samenwonen met een partner, broer of zus e.d. Maar het gaat hier over samenwonen met een eigen kind of ouders. Dan geldt die korting voor AOW niet ,maar voor mensen met een bijstandsuitkering wel. Dat staat ook op de site
Door Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op
@Wendy ik heb het van de svb zelf die gaan gewoon door , ook als ik in de aow zit. Dan krijg ik nog steeds dezelfde korting. Je kan het trouwens ook nazien op hun site.
Door Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op
@opaatje, zou dit wel goed gaan uitzoeken. Daar ik ook gekeken heb, voor als ik straks in de aow zit. Dan geldt het nog steeds voor mij. Dus goed uitzoeken bij de SVB, want ook ik ben beperkt en minder-valide... @Wendy anw en aow zijn helaas bijstandsgerelateerde uitkeringen en die vallen helaas onder dit beleid.