of 59179 LinkedIn

Samenvoegen wachtlijsten sociale huur geen wondermiddel

Het plan van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen samen te voegen, wordt door deskundigen met optimisme begroet maar is zeker geen panacee.

Het plan van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen samen te voegen, wordt door deskundigen met optimisme begroet maar is zeker geen panacee.

Onderzoek

De G4 laat onderzoeken of het binnenkort bijvoorbeeld mogelijk is voor een Amsterdamse aspirant-huurder om zijn of haar verzamelde punten voor een sociale huurwoning ‘mee te nemen’ naar Utrecht, Rotterdam of Den Haag. Op die manier moet het voor werkenden makkelijker worden om dichter bij het werk te wonen. Ook zouden zorgbehoevende ouderen op deze manier makkelijker in de buurt van hun kinderen of verzorgers kunnen gaan wonen. Om die mogelijkheid te onderzoeken moet volgens de Amsterdamse wethouder Ivens (wonen, SP) nog een ambtelijke werkgroep worden samengesteld, meldt Follow the Money (FTM).

 

Waterbedeffect

Delftse hoogleraar woningmarktbeleid Peter Boelhouwer vindt het in principe een goed idee om de druk op de woningmarkt over meerdere regio's te spreiden. 'Ik vraag me wel af of het helpt om dat via het sociale segment te doen; de meerderheid van de huurders in dat segment is erg gebonden aan de stad en niet zo geneigd tot verhuizen. Vooral de beperkte groep van hoger opgeleiden wil graag tussen regio’s verhuizen. Dat is dan ook de reden dat ik geen al te sterk waterbedeffect verwacht van zo’n maatregel. Mocht dat wel het geval zijn, dan is dat in ieder geval positief. Alle kleine beetjes helpen.’ Ook wijst Boelhouwer erop dat het concept van wachttijd meenemen naar een andere gemeente niet geheel nieuw is; wie naar Den Haag wil verhuizen kan daar al een gedeelte van zijn of haar inschrijfduur uit een andere gemeente meenemen.’

 

Disbalans

FTM-journalist Peter Hendriks wijst onder meer op de disbalans tussen de krappe woningmarkten van Amsterdam en Utrecht en de wat ruimere markten in Den Haag en Rotterdam. Ook zou er geen sprake zijn van de beoogde arbeidsmarkteffecten omdat de meerderheid van de huurders in het sociale segment gepensioneerd is of een uitkering krijgt. In meer praktische zin wordt door FTM gewezen op de monsterklus om de afzonderlijke IT-systemen van woningbouwcorporaties in de vier grote steden te harmoniseren.

 

Beperkte mobiliteit

Aan de andere kant worden werknemers in Nederland door de sociale huurwoningmarkt nog te zeer in hun mobiliteit beperkt, staat in een aangehaald OESO-rapport. Doordat het zo lastig is in de randstad een sociale huurwoning te bemachtigen, blijft de stap om in een andere stad te gaan werken voor velen te groot. Desgevraagd blijkt vereniging van woningbouwcorporaties Aedes ook positief tegenover het idee te staan; daar is men momenteel bezig met een onderzoek naar een landelijk systeem om wachttijden en slaagkansen te inventariseren en te vergelijken. Ook volgens Aedes is de huidige regionale indeling van de sociale huurwoningmarkt te beperkend.  

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Misschien is het wat om de gehele sociale woningmarkt in Nederland open te gooien en woningzoekenden hun opgebouwde punten mee te laten nemen naar andere gemeenten. Wellicht komen dan ook de krimpgebieden weer tot leven.