of 58952 LinkedIn

‘Samenleving moet meer oog krijgen voor mantelzorgers’

Ondersteuning van mantelzorgers is volgens de Wmo 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij moeten oog hebben voor de positie van mantelzorgers en (helpen) voorkomen dat die door de hoeven zakken.

Mantelzorgers belonen met een financieel ‘compliment’ volstaat niet. De samenleving als geheel moet meer oog krijgen voor hun positie, zeggen Wmo-deskundigen.

‘Het gaat niet uitsluitend om regelingen, het gaat om een cultuur, een klimaat waarin mantelzorg bespreekbaar is’ zegt Linda Stomphorst, beleidsadviseur Zorg & Welzijn bij de gemeente Apeldoorn. Ondersteuning van mantelzorgers is volgens de Wmo 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij moeten oog hebben voor de positie van mantelzorgers en (helpen) voorkomen dat die door de hoeven zakken. Jaarlijks kunnen gemeenten burgers met zware zorgtaken een vergoeding toekennen.

Algemene voorzieningen
Via het sociaal deelfonds van het Gemeentefonds krijgen ze daarvoor de middelen. Die mogen ze ook in algemene voorzieningen steken. De meeste gemeenten besteden de uitvoering van mantelzorgondersteuning deels of geheel uit aan vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties. In toenemende mate worden er ook andere instellingen uit het maatschappelijk middenveld en de lokale samenleving bij betrokken.

Geld
‘Betere ondersteuning wil niet per se zeggen dat er onwijs veel extra geld heen moet,’ aldus Stomphorst. In Apeldoorn gaat €60.000,- extra naar het bestaande vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunt De Kap, bovenop de vijf à zes ton die deze grotendeels op vrijwilligers draaiende organisatie al kreeg. De Kap moet met dat extra geld van ‘steunpunt’ uitgroeien tot Stedelijk Knooppunt Mantelzorg, een expertisecentrum.

Civil society
‘Ook in de oude Wmo was de opdracht kwetsbare inwoners de mogelijkheid te bieden langer thuis te wonen. Die beleidsdoelstelling is met de Wmo 2015 strakker ingekaderd,’ zegt Erny Reuling, beleidsambtenaar Wmo en ondersteuning van de gemeente Rheden. ‘Mensen moeten hulp eerst zoeken in hun eigen netwerk, als dat niet lukt een beroep doen op andere, vaak georganiseerde vrijwilligers en in laatste instantie pas op professionele ondersteuning.’ De uit zeven dorpen bestaande Gelderse gemeente had het beleid al min of meer zo vormgegeven, met een sterk beroep op de civil society en investeringen in vooral algemeen toegankelijke voorzieningen. Een verbetering, vindt Reuling, ‘want er werd voorheen teveel vanuit zorg en in doelgroepen gedacht.’ Zo denken burgers volgens haar niet: ‘Zij redeneren vanuit hun eigen leefwerelden, hun familie, clubje, buurthuis.’ De formele zorg moet daar in de Rhedense visie waar nodig op aansluiten. ‘Professionals moeten zich voegen naar de behoeften van burgers, niet andersom.’

Alert
‘Ambtenaren zitten sinds de invoering van de WMO 2007 sterk op het idee: we moeten álle mantelzorgers bereiken,’ zegt Ursela van Dijk van het Gelderse adviesbureau Spectrum, dat gemeenten adviseert over onder meer de Wmo, vrijwilligerswerk en mantelzorg. ‘Dat is niet alleen onmogelijk, maar het hoeft ook niet. Met de meesten gaat het goed. Iemand die vandaag mantelzorger is, is dat morgen misschien niet meer. Het gaat erom dat je andere partijen, professionals en vrijwilligers alert maakt op het onderwerp mantelzorg.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 12 (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M. van der Stelt (adviseur) op
Het mantelzorgcompliment van € 200,-- is helemaal niet weg, zij die het in 2013 en 2014 hebben gekregen krijgen dat ik 2015 evj ook nog nu niet meer van het SVB maar gewoon van de Gemeente.
Door Linda op
Wat Jos zegt: Gezwets van ambtenaren en adviesbureaus over de rug van mantelzorgers. Helaas niet de enige groep die onevenredig zwaar gepakt wordt door de bezuinigingen: ook ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn de klos. De regering is druk doende om de miljarden over te maken naar de lonksextremisten in Griekenland, drankorgel Juncker in Brussel, corrupte machthebbers in Afrika en nog zo wat van die nobele doelen. Ja, zelfs de cultuursector krijgt dr weer honderden miljoenen bij.
De mantelzorgers werken zich een burn-out, de ouderen staan in eigen pis, de chronisch zieken mogen verrekken en de gehandicapten wachten gelaten op hun einde.
Door Jan op
En dan te bedenken dat het mantelzorgcompliment ad € 200 per jaar per mantelzorger (ongeacht het aantal personen aan wie die mantelzorg verleent) per 1 januari 2016 is wegbezuinigd! Zelfs zo'n klein blijk van waardering is voor deze regering al te veel.
Door miek (floormanager) op
Mee eens Jos. Geen marktwerking in de zorg. Geen gegraai door bestuurdertjes die het personeel dwingt om voor nog minder te werken en geen contracten wil geven. Ze richten dan maar gewoon een firma op om de mensen nog verder uit te knijpen. Deze participatiemij helpt Nederl naar de haaien. Het niveau van een land kun je aflezen aan hoe de zorg is ingericht. Nou niveau nul komt in zicht!
Door jos van veen op
dit is echt windbuilklets.

Je kan net zo goed roepen om meer aandacht voor de participatiemaatschappij zodat private instellingen meer winsten kunnen maken..
Elke rapport over deze materie geeft aan dat zonder de bezuinigende uitvinding van partcipatiemaatschappij met de tendens van dwang en verplichting(!!) hele Nederland al 360 graden mantelzorgt en participeert.

Nu wordt de component dwang er aan toegevoegd omdat de reeds betaalde overheidsdiensten weigeren bij te dragen aan de al eveneens betaalde hulp..

Voer voor verdere privatisering.

En nu aandachtvragen voor mantelzorgers..
Dit is toch een godverlaten achterhaalde belediging voor het volk..??!!
De overheid weet niks meer van het volk af, willen het volk niet kennen en rapporten over deze materie worden niet gelezen(SCP)....
.
Nu de de dwang als terreur doorgevoerd wordt ontstaan er problemen..het motto is nu :
"GIJ ZULT MANTELZORGEN OMDAT EUROFIEL NEOLIBERAAL DAT WIL,,!! dus wordt het volk gedwongen op te draven met keukentafelgesprekken..

De definitie van mantelzorg spreekt van vrijwilligheid. spontaniteit en betrokkenheid..en de term is nu een propaganda geworden voor dwangzorg om de privatisering en te dure EU hobby meer ruimte te bieden..met handhaving vannternationale sier om het imago te peppen voor een afs gscheiden elite waar het vlk geen barts voor koopt.
Dus: "dienaren en sloaven van de overheid; verenigt U en ga zorg verlenen ook al is dat tegen de wens van alle betrokkenen, want anders valt u uit de gratie van de neoliberale overheid.
Gij zult uzelve een burnout en afgek\leefdheid bezorgen want anders wordt uw bijdrage niet vertrouwd..

Dus stop met windbuilpropaganda want datwordt echt pijnlijk..de overheid denkt echt niet ana mantelzorgers, die intresseren hen alleen als ze geld opleveren en niet kosten.
Gewoon ene voortbrnagsel van wat zeepachtige geesten die het allemaal voor andermans bestwil wensen te regelen als het maar niet henzelf betreft..spoel maar weg.. en over de schutting