of 59329 LinkedIn

RvS kritisch op voorstel Quotumwet

Het wetsvoorstel ' banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten', kortweg de Quotumwet  die staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) zojuist naar de Tweede Kamer stuurde kan op instemming rekenen van de Raad van State. Wel heeft de Raad op verschillende onderdelen stevige kritiek en is het advies om het voorstel op punten aan te passen.

Het wetsvoorstel 'banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten', kortweg de Quotumwet die staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) zojuist naar de Tweede Kamer stuurde kan op instemming rekenen van de Raad van State. Wel heeft de Raad op verschillende onderdelen stevige kritiek en is het advies om het voorstel op punten aan te passen.

Boete blijft staan

De Raad heeft onder meer moeite met het feit dat wanneer een bedrijf een boete moet betalen omdat het te weinig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk heeft, deze boete blijft staan als in een later jaar de streefcijfers wel worden gehaald. Ook de hoogte van de boete (5000 euro) is een punt van kritiek. Duidelijk is niet waar dat bedrag op gebaseerd is en of dit voor werkgevers een prikkel zal zijn mensen aan te nemen.

 

Arbeidsmarkt

Ook merkt de Raad op dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet gunstig zijn. Ondanks tekenen van herstel zal het invoeren van een quotumregeling in dergelijke omstandigheden moeilijker zijn dan wanneer de economie groeit. Hierbij wijst de Raad erop dat de nulmeting wordt gedaan per 1 januari 2013. Sindsdien is de arbeidsmarkt verslechterd wat betekent dat werkgevers ‘met een nog grotere opgave worden geconfronteerd’.

 

Verdringing
Daarnaast ziet de Raad verdringing op de arbeidsmarkt als een reëel probleem. Vooral jongeren en starters op de arbeidsmarkt kunnen het door deze wet moeilijk krijgen, is de angst. Ook voor oudere werklozen die niet arbeidsongeschikt zijn is verdringing een gevaar. Mede daarom – en omdat groepen uit de WAO en de WIA niet tot de doelgroep gerekend worden -  adviseert de Raad om de doelgroep nader te bezien.

 

Verhoging lasten
Ook vraagt de Raad zich nog steeds af of er voldoende aandacht is voor het wegnemen van belemmeringen om mensen uit de doelgroep aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld voor wat betreft de structuur van het loongebouw, de collectieve lastendruk die in de afgelopen periode sterk is gestegen en om de regelgeving rond ontslag en ziekte. De Raad merkt daarbij op dat ook dit voorstel weer tot een verhoging van de lasten voor werkgevers leidt. ‘Dit staat haaks op sterker wordende geluiden, ook vanuit het kabinet, dat de stijging van de collectieve lastendruk op arbeid in de afgelopen jaren geen goede ontwikkeling is voor de werkgelegenheid’, schrijft de Raad.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Maar ook,net als bij de decentralisatiewetgevingen, zal het Parlement maling hebben aan de bevindingen.

De leden van de Raad van State zouden zo langzamerhand eens moeten gaan overwegen om de eer aan zichzelf te houden, als vakmatigheid, oog voor het gelijkheidsbeginsel, zorgvuldige afweging objectiviteit steeds ondergeschikt is aan politieke positiespelletjes en - hobbyisme.
Vakkennis, inhoudelijk en juridisch, is in elk geval bij de departementen inmiddels afwezig, zo blijkt regelmatig uit het commentaar van de RvS op wetsvoorstellen.