of 59281 LinkedIn

Ruim miljoen mensen met Wmo-maatwerkvoorziening

Ruim een miljoen mensen maakten in 2016 gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat is 6,2 procent van alle Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer dan een miljoen mensen maakten in 2016 gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat is 6,2 procent van alle Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het is de eerste keer dat een betrouwbare schatting kon worden gemaakt van het totaal aantal cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening, zo stelt het CBS. Het CBS kan geen totaalbeeld geven van álle ondersteunende activiteiten die gemeenten leveren in het kader van de Wmo 2015; er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar over het gebruik van algemene voorzieningen.

Hulpmiddel

Het gros van de 1.053.505 mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening - ruim 700.000 mensen - hebben een hulpmiddel via de Wmo 2015 zoals een rolstoel, of maken gebruik van een woon- of vervoersdienst. Ruim 408.000 mensen krijgen huishoudelijke hulp via een Wmo-maatwerkvoorziening. Ruim 260.000 mensen krijgen via de Wmo 2015 ‘ondersteuning thuis’, waaronder begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding valt. Sommige mensen maken van verschillende maatwerkvoorzieningen gebruik; daarom telt de onderverdeling niet op tot 1.053.505 Wmo-gebruikers.


Betrouwbare schatting

Het CBS heeft zijn cijfers gebaseerd op gegevens van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Voor het eerst is het aantal aanleverende gemeenten groot genoeg om over 2016 een betrouwbare schatting te maken van het totaal aantal cliënten met Wmo-maatwerkvoorzieningen in Nederland, stelt het CBS. Het gaat om een modelschatting die is gebaseerd op basis van gegevens van 243 van de 390 gemeenten, waaronder de vier grote steden. Hiermee is de schatting gebaseerd op 11,9 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders. ‘Deze schatting voorziet in de behoefte om op landelijk niveau een beeld te krijgen van ontwikkelingen in het gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen’, aldus het CBS.


Eigen bijdrage

Tot nu toe kon er alleen een landelijk beeld over Wmo maatwerkvoorzieningen worden afgeleid uit gegevens van het CAK. Dat berekent en int voor gemeenten de eigen bijdrage die Wmo-gebruikers voor een voorziening moeten betalen. Niet alle gemeenten vragen een eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Gegevens daarover komen daarmee niet bij het CAK terecht. De gegevens uit Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geven wat dat betreft een completer beeld, al leveren nog niet alle gemeenten gegevens bij het CBS aan. Dat is niet verplicht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ruud Grondel (wethouder) op
Als je hier de mensen met alleen een recht op een vervoersvoorziening (service-taxi) niet van aftrekt, waar ze vaak nauwelijks gebruik van maken, geeft dit geen reëel beeld.