of 63428 LinkedIn

Ruim 200 bezwaarschriften tegen eigen bijdrage Wmo

Ruim 200 bezwaarschriften zijn tot nu toe bij het CAK ingediend tegen de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 (Wmo 2015). Deze wordt door het CAK geïnd. Het aantal kan nog oplopen, omdat de bezwaartermijn nog niet is verstreken. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) in een brief aan de Kamer. Rondom de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) zijn tot nu toe 425 bezwaarschriften bij het CAK binnengekomen.

Tot nu toe zijn ruim 200 bezwaarschriften bij het CAK ingediend tegen de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Het aantal kan nog oplopen, omdat de bezwaartermijn nog niet is verstreken.

Maatwerkvoorziening

In 70 van de 207 bezwaarschriften ageren burgers tegen de nieuwe berekening van de eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening. In 13 bezwaarschriften wordt specifiek bezwaar gemaakt tegen het wegvallen van de 33 procent compensatie. Die korting op de eigen bijdrage voor extramurale zorg (de zogeheten Wtcg-korting) is sinds dit jaar vervallen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) in een brief aan de Kamer. Rondom de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) zijn tot nu toe 425 bezwaarschriften bij het CAK binnengekomen.

 

Onjuist

De eerste rekeningen voor de extramurale eigen bijdragen Wmo 2015 zijn door het CAK in maart verstuurd. Omdat sinds januari taken vanuit de Algemene wet bijzonder ziektekosten (Awbz) naar gemeenten zijn overgeheveld en nu onder de Wmo 2015 vallen, is er nu vaak sprake van nieuwe afspraken en werkwijzen voor gemeenten en aanbieders. ‘Aanpassingen vormen in opzet een risico voor de gegevensaanlevering richting het CAK waardoor de gegevensaanlevering kan worden vertraagd of zelf onjuist kan verlopen’, aldus Van Rijn in zijn Kamerbrief.

 

683.000 facturen

Voor een eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening zijn in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 1,4 miljoen facturen door het CAK verstuurd. Daarvan hebben er 683.000 betrekking op de eerste vier weken van dit jaar. In de Wmo wordt gewerkt met de perioden van vier weken en de facturatie vindt achteraf plaats. Het eerste kwartaal beslaat voor de Wmo de facturatie van de perioden 12 en 13 van vorig jaar en de eerste periode van dit jaar.

 

Achterstand

Voor de eerste zorgperiode van dit jaar heeft 65 procent van de gemeenten en aanbieders de juiste gegevens bij het CAK aangeleverd. Vorig jaar had 85 procent van de gemeenten en aanbieders de benodigde gegevens tijdig aangeleverd voor de eerste facturering. Die achterstand is grotendeels ingelopen. Voor de volgende ‘factuurronde’ had 75 procent van de gemeenten en aanbieders de juiste gegevens aangeleverd en voor zorgperiode 3 bedroeg dat percentage 90 procent.

 

Geen landelijk overzicht

Voor een Wmo-maatwerkvoorziening vragen alle gemeenten een eigen bijdrage. Voor algemene voorzieningen in het kader van de Wmo is dat verschillend. Welke gemeenten hiervoor een eigen bijdrage opleggen, is bij Van Rijn onbekend. De staatssecretaris heeft ook geen landelijk overzicht van extra maatregelen die gemeenten nemen om zorgbehoevende burgers te compenseren voor de eigen bijdrage of voor hoge zorgkosten. Hij heeft niet het idee dat mensen de eigen bijdrage voor zowel een algemene voorziening als een maatwerkvoorziening niet kunnen betalen.

 

Stapeling

Om zorgbehoevende burgers niet oneindig veel eigen bijdragen te laten betalen, is er binnen de Wmo 2015 een anticumulatieregeling opgenomen. Algemene voorzieningen die gemeenten in het kader van de Wmo aanbieden, vallen hier niet onder. Wat Van Rijn betreft, blijft dat ook zo. Hij gaat er onder meer vanuit dat gemeenten ‘zeer terughoudend zullen zijn in het vragen van een hoge bijdrage voor een algemene voorziening’. Daarnaast geldt voor algemene voorzieningen het uitgangspunt dat zonder administratieve rompslomp een passende bijdrage voor algemene voorzieningen mogelijk moet zijn. ‘Een euro voor de deelname aan een avondje bingo of een bijdrage voor een maaltijdvoorziening inkomensafhankelijk maken en door het CAK de eigen bijdrage te laten innen, is onwenselijk’, aldus Van Rijn. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door john ijpma (geen) op
achterstand eigenbijdrage wmo voor thuis begeleing is nu opgelopen tot 9 maanden en na diverse telefoontjes gepleegt te hebben weet niemand iets waar de facturen gebleefen zijn dus straks in een keer een flink bedrag betalen doei geweldig land
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@
Door JaapvV (adviseur o.a. openbare ruimte) op 20 mei 2015 16:20
200 bezwaarschriften...dat gaat echt nergens over op het totaal..
In eerste instantie was ik geschokt door uw bijdrage(?).
Indien het cynisch is bedoeld dan kan ik u volgen. Zo nee, ga dan a.u.b. buiten spelen in de openbare ruimte; liefst op een druk kruispunt dan komt u vanzelf de Wmo tegen. Als voormalig behandelaar van bezwaarschriften weet ik donders goed dat de meute murw is en in arren moede alles op zijn beloop laat. De behandeling van de burger is soms schrikwekkend. Soms krijgt men niet eens antwoord indien de zaak te lastig lijkt te liggen.
Vaak hebben we het in kleine kring over professionele dombo's. Was het niet zo triest dan was het nog om te lachen.
Door JaapvV (adviseur o.a. openbare ruimte) op
200 bezwaarschriften...dat gaat echt nergens over op het totaal..
Door Alex Bentvelzen (Invalide) op
De zieken gaan er volgens van Rijn nooit op achteruit.
Dus de wtcg korting die weg gevallen is (voor mij € 485,00) voel ik niet mijn portemonnee, ook de tegemoetkoming van de eigen bijdrage € 99,00 voel ik niet. Ook alles wat bij de gemeente weg gevallen is merken wij niet in onze portemonnee, € 61,00 participatie bijdrage, en € 89,00 tegemoetkoming ziektekosten voel je niet. Ook de tegemoetkoming voor de ID pas is weg gevallen, dat voel je toch ook niet? Maar als je nu eens alles bij elkaar op telt, en dat per jaar aftrekt van je inkomsten, zou een invalide dat dan niet merken? Het blijkt wel dat van Rijn geen enkele weet heeft wat mensen die invalide zijn er op achteruit gaan. Of hij heeft geen enkel benul van geld. Persoonlijk denk ik het laatste.
Door Oma Gonnie (geen) op
Nu of nederland nu niet bijna falliet is door al die bezuinigen en alles maar ook alles word door die bezuinigen als maar duurder en word er niet beter op al zij zo doorgaan ..... eigen risico betalen en ook nog de medicijnen betalen en ga zo maar door... zelf ben ik chronish ziek.
Door Donders (mederwerker) op
En zo gaat Nederand sociaal failliet.