of 59082 LinkedIn

Ruim 2 miljard bezuinigen op WW

Ambtenaren hebben een bezuinigingsvariant bedacht waarin de overheid in 2015 2,2 miljard euro kan besparen op de werkloosheidsuitkering (WW). In de bewuste variant is sprake van een fundamentele herziening van het huidige ontslagstelsel.
5 reacties
Ambtenaren hebben een bezuinigingsvariant bedacht waarin de overheid in 2015 2,2 miljard euro kan besparen op de werkloosheidsuitkering (WW). In de bewuste variant is sprake van een fundamentele herziening van het huidige ontslagstelsel.
Werkgevers verantwoordelijk
Werkgevers worden financieel verantwoordelijk voor de eerste periode van de WW. Die is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het arbeidscontract. De WW-duur wordt beperkt tot zes maanden, daarna volgt een spaar-WW van maximaal een half jaar, waarvoor werknemers verplicht moeten sparen. De opzegtermijn gaat standaard naar twee maanden.

IOAW afgeschaft
Daarnaast wordt in deze meest ingrijpende optie de IOAW (aanvullende regeling voor oudere werklozen) afgeschaft en is er een korting op het re-integratiebudget en het UWV.

Ontslagkosten lager
De ontslagkosten voor werkgevers kunnen daardoor dalen van 3,4 miljard naar 1,4 miljard euro per jaar. Dat schept ruimte voor een grotere financiële verantwoordelijkheid van werkgevers voor de WW. Verkorting van de WW-duur leidt ertoe dat werklozen sneller een baan zullen accepteren. De werkloosheid daalt in deze variant met 100.000. De besparing levert in 2015 2,2 miljard op en structureel 3,1 miljard. Een deel daarvan kan worden teruggesluisd naar de burger via lagere premies.

Uitkering verkort
In een andere, mildere, variant bespaart de overheid 900 miljoen euro op de WW als de duur van de uitkering verkort wordt tot een jaar. De structurele besparing is dan 1,2 miljard euro.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P op
U vraagt wij draaien nietwaar? En dan hebje nog mesne die wij kiezen die er over mogen beslissen. je kan de centjes maar één keer uitgeven.

Maar ypisch genoeg profiteren wel de overheidswerkgevers het meest van deze maatregelen.
Door uitgezogen werknemer (loonslaaf van de staat) op
Wat een asocialen in die commissie die dit voorstel heeft bedacht. Ik hoop dat die eikels zelf ook ooit aan de uitkering moeten. Dan zullen ze weten wat ze de maatschappij hebben aangedaan! Hufters!
Door ellenor (ambtenaar) op
Hier is sprake van die ambtenaren die boter op hun hoofd hebben. Ze hebben totaal geen benul van de realiteit. Maar hoe kan dat ook. Als je ziet op wat voor manier studenten tegenwoordig klaar worden gestoomt op HBO'en universiteiten. Voor iedre scheet is er een opleiding. Algemene ontwikkeling bestaat al lang niet meer. Maar zoals ze geleerd hebben kunnen ze allemaal mooie rapportjes schrijven en onderzoeken uitvoeren. Daar komen inderdaad de zotste voorstellen uit. Het moge duidelijk zijn als die onderzoekers steeds putten uit hun eigen onderzoeken het eind zoek is en daarmee zeker de realiteitszin. De realiteit is namelijk heel simpel.
Geen enekele werkgever heeft er moeite mee zijn personeel te ontslaan en opruiming te houden in deze tijd van zogenaamde crisis. De duurste (is oudste) werknemers liggen er binnen de krtste keren uit. En diezelfde werkgevers nemen die oudere werknemers dus niet opnieuw in dienst. Ze werken liever met een stel onkundige jongere werknemers omdat het produkt wat geleverd moet worden toch niet meer die kwaliteit hoeft te hebben die het vroeger had. Want iemand weet meer wat kwaliteit is. Laat staan dat ze er voor kunnen zorgen. Dus de oudere werknemer solliciteert zich suf maar wordt steeds afgepoeierd met het soort lege argumenten zoals: u past niet in het profiel.
En dan wel tot 67 jaar werken. Dat werkt.
Door Verkerk (kwaliteitsmedewerker) op
De bezuiniging op de WW zal de oudere werknemer treffen die werkloos is en geen baan kan vinden..Zij hebben hun hele leven hard gewerkt, gespaard, huis gekocht en na een jaar WW komen zij in de bijstand, dus ook huis verkopen ivm vermogen.
Door Okke ten Hove (oud-bijstandsconsulent) op
Beleidsambtenaren zijn dromers: nooit met de poten in de stront gestaan. Versobering van de WW leidt tot armoede en 'verelendung'. Met mogelijk opstanden tussen arm en rijk (grapje). Maar dit is louter borrelpraat. Strenger toezicht om de misbruikers aan te pakken is beter, dan oudere werklozen te straffen voor het feit dat de werkgevers geen oudere werkzoekenden in dienst nemen. En wat Rutte voorstelde, maar dat is echt VVD, dat de overheid de ouderen in dienst moet nemen.

In de 19e eeuw buitte de werkgever de mensen uit, maar ze probeerde nog iets voor de samenleving terug te doen. Nu buiten ze alleen maar uit, en krijg je domme uitspraken van Rutte en andere VVD'ers. Als men moet werken totdat men 65 is, dan dient de overheid en het berijfsleven ook mensen tot die leeftijd aan te nemen. Zo simpel kan het nu zijn.