of 59794 LinkedIn

Rotterdammers klagen minder vaak

In het jaarverslag schrijft Zwaneveld dat de cluster Werk en Inkomen – van oudsher hofleverancier op het gebied van klachten – zich flink heeft verbeterd. Waar die cluster in 2014 nog goed was voor één derde van de klachten, komt nu nog één vijfde van het totaal voor de rekening van werk en inkomen. Die ontwikkeling is volgens de ombudsman te verklaren door de verbeterde bejegening. Bij de afdeling Belastingen halveerde het aantal klachten over kwijtscheldingsverzoeken.

De Rotterdamse gemeentelijke ombudsman kreeg in het afgelopen jaar minder klachten dan in 2017, schrijft ombudsman Anne Mieke Zwaneveld in haar jaarverslag. Over het jaar 2018 ontving de gemeentelijke ombudsman 1.168 klachten. Daarmee daalde het aantal klachten met bijna een kwart ten opzichte van 2017, toen 1.491 Rotterdammers zich bij de ombudsman over de gemeente beklaagden.

In het jaarverslag schrijft Zwaneveld dat de cluster Werk en Inkomen – van oudsher hofleverancier op het gebied van klachten – zich flink heeft verbeterd. Waar die cluster in 2014 nog goed was voor één derde van de klachten, komt nu nog één vijfde van het totaal voor de rekening van werk en inkomen. Die ontwikkeling is volgens de ombudsman te verklaren door de verbeterde bejegening. Bij de afdeling Belastingen halveerde het aantal klachten over kwijtscheldingsverzoeken.

Interne samenwerking
Zwaneveld laat zich kritisch uit over de uitvoering van de Wmo in de Maasstad. Aanvragen in complexe situaties en de behandeling van klachten duren te lang. Ook komt de onafhankelijke cliëntondersteuning nog onvoldoende van de grond omdat verleden jaar te weinig ondersteuners beschikbaar waren. De ombudsman vindt daarnaast dat de interne samenwerking bij klachtenafhandeling beter kan. Als er meer dan één onderdeel van de gemeente bij een klacht betrokken is, blijft volgens Zwaneveld vaak te lang onduidelijk wie verantwoordelijk is. ‘Burgers begrijpen dit niet en hebben er ook geen boodschap aan’, aldus de ombudsman.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.