of 63372 LinkedIn

Rotterdam wil 500 ID’ers in vaste dienst

Rotterdam wil alle 500 mensen met een ID-baan in vaste dienst nemen. Zo worden zij niet getroffen door de bezuinigingen en blijft hun werk voor de stad bestaan.
5 reacties
De gemeente Rotterdam wil alle 500 mensen met een ID-baan binnen de gemeente in vaste dienst nemen. Het gaat vooral om oudere krachten die elders op de arbeidsmarkt niet te plaatsen zijn.

Enkeltje bijstand
De PvdA diende het idee al voor de zomer in en het is nu overgenomen door het college. Er lijkt een raadsmeerderheid te zijn voor het plan. Volgens PvdA-fractievoorzitter Richard Moti is het plan niet alleen goed voor de ID’ers zelf, maar ook voor de stad Rotterdam. ‘Het kabinet kort in vier jaar 100 miljoen op de 140 miljoen van het reïntegratiedeel van de Wet Werk en Bijstand. Het aandeel ID-banen is 60 miljoen. Je kunt die ID-banen dus niet doorzetten. Maar je kunt deze groep ook niet ontslaan. Je geeft ze dan een enkeltje bijstand en dat vinden wij niet sociaal.’

Asociaal
De groep heeft na de invoering van de Wet Werk en Bijstand de assessments van de gemeente niet doorstaan en was toen al ouder dan 50 jaar. ‘Als je die zou ontslaan, ontstaat veel schade aan de stad. We hebben eerder dit jaar een 24-uursactie gehouden, waar we langs plekken zijn gegaan die dankzij ID’ers overeind worden gehouden. Ze brengen koffie rond in verzorgingshuizen, zijn conciërge op scholen, vegen straten schoon of beveiligen de Maastunnel, waar menig vrouw anders ’s avonds niet doorheen durft. Hen ontslaan is niet alleen asociaal tegenover hen, maar ook een probleem voor de stad.’

Dienst
De PvdA wil de ID-banen bij de gemeente zelf omzetten in reguliere banen, waarbij het salaris wordt betaald door de dienst waar ze werkzaam zijn. ‘Niet meer uit het reïntegratiebudget, maar bijvoorbeeld voor de beveiligers uit het veiligheidsbudget en voor de straatvegers uit het budget van de Roteb.’ Over de ID-banen bij verzorgingshuizen en scholen gaat de gemeente niet. ‘We gaan met hen spreken en hopen hen te overtuigen mensen in dienst te nemen die soms al tientallen jaren “gratis”, want betaald door de Sociale Dienst, voor ze werken. Er zal wat overredingskracht voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen.’

Uitvoering
Maar hoe verhoudt zich dat tot de 1000 tot 1500 ambtenaren waarvoor de gemeente Rotterdam vorige week aankondigde dat zij hun baan zullen verliezen in verband met de bezuinigingen? ‘Die opgave blijft staan’, geeft Moti toe. ‘We krijgen minder geld binnen en kunnen niet meer uitgeven. Maar de PvdA vindt dat bij inkrimping de uitvoering moet worden ontzien. Mensen verwachten een bepaald niveau van de gemeente op straat. Van mensen die met hun poten in de modder staan.’De partij wil wat betreft de bezuinigingen vooral kijken naar beleidsmatige functies. ‘Liever minder nieuw beleid, dan verslappen in de uitvoering.’

Leefbaar
Raadslid Robert Buijt van Leefbaar Rotterdam vindt het maar tegenstrijdige berichten. ‘Aan de ene kant versoberen en aan de andere kant alle ID’ers witten. We vragen ons af of dit wel goed is ingeboekt. Die contracten gaan al op 1 januari in, terwijl de uitstroom in het hele lopende jaar plaatsvindt.’ Hij wijst ook op de dienst Stadstoezicht, waar een zesde van de banen moet verdwijnen. ‘Ik vraag me af of zo’n baan bij de Maastunnel niet ook door iemand van Stadstoezicht kan worden gedaan.’

Selectief
Niet dat Leefbaar Rotterdam tegen het “witten” van ID-banen is. ‘Wij zijn er niet principieel tegen. Zeker niet als het nut heeft, maar er zijn nog 17.000 andere mensen die geen baan hebben. Je bent zo selectief bezig. Het is voor niemand gemakkelijk om een baan te vinden. Ook niet voor iemand van Stadstoezicht de zijn baan zelf heeft bemachtigd. Ik vind dat wel een discussie waard.’ Ook het ontslaan van ambtenaren wordt altijd gemakkelijk gezegd. ‘Maar in de praktijk kan dat heel lastig zijn. Nu loopt het college ook weer ver achter op wat is begroot. Hoe realistisch is deze inschatting dan?’

Vraaguitval
Moti verwacht de komende jaren echter een forse uitstroom. ‘En de gepensioneerde ID’ers komen niet meer in vaste dienst. Ik denk dat het in dienst nemen van de 500 ID’ers ongeveer 10 miljoen euro gaat kosten. We hebben het hier over de goedkoopste banen in schaal 1, het minimumloon, gemiddeld 20.000 euro per fte.’ Bij Stadstoezicht zal het aantal banen afnemen, maar zullen mensen niet hun baan verliezen. ‘In totaal moesten er 1000 fte in Rotterdam uit, zonder gedwongen ontslagen. Nu moeten er nog 500 uit, maar dat komt door vraaguitval. Er zijn minder ingenieurs nodig bij Gemeentewerken, want er zijn minder bouwprojecten. Er hoeven minder mensen achter het inburgeringsloket, want door de eigen bijdrage van 6000 euro neemt het aantal inburgeraars af van 5000 per jaar naar 800. Die vermindering kan dus door natuurlijk verloop.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. van Bochove (Bestuurslid) op
In basis een mooi idee, het zou goed zijn indien mensen uiteindelijk toch wel door kunnen stromen vanuit deze participatie mogelijkheid naar een vaste baan op de reguliere arbeidsmarkt.
Jammer overigens dat bij het "Rotterdamse"artikel een foto staat van het Amsterdamse Bos. ;-).
Door Jan op
Goed ID !
Door Joaschke op
Dit beleid toont aan hoe asociaal de huidige werkgevres, de goeden niet te na gesproken, zijn. Een toekomstige werknemer moet het liefst 25 jaar zijn, en twintig jaar ervaring hebben. Daarnaast moet hij/zij voor een ongeschoolde functie een HBO-diploma hebben. Belachelijk, maar zo zijn vvd'ers. En dan het domme d'66: kenniseconomie. Meer dan de helft van de sholieren is VMBO. Is er dan voor hen geen plaats in de Nederlandse samenleving? Of moeten we allemaal types worden als Pechthold of Thom de Graaf? Inhoudsloos en niets toevoegends.

Deze focus is eigenlijk wel begrijpelijk vanuit de vdd, groenrechts en d'66. Het zijn hun kinderen die naar de universiteit gaan, en ze hebben lak aan de kinderen uit andere groepen. Femke Halseme, de voorveschters van de multiculurele samenleving, wil haar kinderen niet graag op een school zien waar hoofddoekjes rondlopen. Heerlijke politiva, die ook van een politicus oit zei dat hij een heerleijke debater was. Zij snapt het dus niet... Het gaat om daden. Liever een stoterende automonteur die goed werk aflevertd, dan een gladprater die niets klaarmaarkt zoals Rutte. Debateren doe je maar in je privéomgeving...

Kortom, als de werkgevers, en de genoemde partijen wat meer verantwoordlijkheidsbesef zouden hebben, dan kan het nog goed komen. Kenniseconomie is mooi. Maar vergeet de meerderheid van de scholieren niet, want de bussen moeten wel rijden, de straten moet aangelegd worden en de billen gewassen in het ziekenhuis en versorgingstehuis. En ook de oudere werknemer moet kansen krijgen... en daarbij kunnen we roeptoeters uit de vvd, d'66 en groenrechts missen als kiepsijn...

Door Willem (ex re-integratieconsulent) op
Hulde aan dit initiatief. Ik heb in de jaren negentig enkele honderden van deze mensen aan een baan geholpen, toen al in de wetenschap dat het voor velen het maximaal haalbare zou zijn. Als zij nu worden ontslagen, krijg je ze nooit meer aan de bak. Nu zijn de mensen zinvol bezig. Dit is ook een uiting van waardering. Mooi.
Door Rob (Medewerker sociale dienst) op
Minder nieuw beleid en meer uitvoerend werk. M.i. goede argumenten.
Het is nu even wachten tot er stapels rapporten en nata's geschreven gaan worden dat juist veel beleidsambtenaren nodig zijn.... Het is een te verwachten ritueel.
Ik heb met deze duidelijke keuze geen moeite: Meer handen aan de bedden en meer uitvoerders op straat. Minder beleid, staf en overhead.