of 59345 LinkedIn

Rotterdam verlaagt administratieve last zorg

Rotterdam gaat zelf zogeheten schrapsessies organiseren om de administratiedruk op zorgmedewerkers in te perken. De bedoeling is dat medewerkers van wijkteams, jeugdzorg en Wmo-zorg eind dit jaar al minder regeldruk ervaren.

Rotterdam gaat zelf zogeheten schrapsessies organiseren om de administratiedruk op zorgmedewerkers in te perken. De bedoeling is dat medewerkers van wijkteams, jeugdzorg en Wmo-zorg eind dit jaar al minder regeldruk ervaren.

Coalitieakkoord

Wethouder Sven de Langen (volksgezondheid en zorg, CDA) kondigt de schrapsessies aan in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het verlagen van de administratieve druk op personeel in het gemeentelijk zorgdomein is een afspraak uit het coalitieakkoord van CDA, ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks, PvdA en VVD.

 

Nuttiger inzetten registraties

Als eerst komen dit jaar de wijkteams aan de beurt. In de brief van De Langen staat dat dit voorjaar met wijkteammedewerkers en zorgaanbieders sessies worden georganiseerd om een einde te maken aan zinloze registraties. Deze maand worden naar verwachting ook de eerste sessies met betrekking tot de Wmo-zorg gehouden. Daarbij ‘wordt ook gewerkt aan het nuttiger inzetten van registraties die van waarde zijn voor cliënten en het verbeteren van de zorg en ondersteuning’. Plannen om de jeugdhulpmedewerkers in de Maasstad te verlossen van administraties die zij liever kwijt dan rijk zijn, worden in het najaar gemaakt. Daarbij worden ook lessen getrokken uit de voorgaande twee trajecten.  

 

Ontregel de zorg

Het Rotterdamse project ter verlaging van de administratieve druk op zorgpersoneel vindt plaats in het kielzog van het landelijke actieprogramma Ontregel de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en zorgkoepels. Onder die vlag worden er door het land schrapsessies georganiseerd onder leiding van Rita Verdonk, die mede als speciaal adviseur voor het actieprogramma is aangesteld. Oud-wethouder van de gemeente Arnhem Martijn Leisink is ook aangesteld als speciaal adviseur en gaat bekijken hoe standaardisatie van informatieverkeer en koppeling van systemen kan leiden tot een lagere administratiedruk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.