of 58952 LinkedIn

Rotterdam te laat met afhandeling Wmo-aanvragen

De afhandeling van Wmo-aanvragen door de gemeente Rotterdam gaat niet goed. Beslissingen op aanvragen worden te laat of niet genomen. De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld start een onderzoek naar de gang van zaken rond de afhandeling van Wmo-aanvragen door de gemeente.

De afhandeling van Wmo-aanvragen door de gemeente Rotterdam deugt niet. Beslissingen op aanvragen worden te laat of niet genomen. Reden voor de gemeentelijke ombudsman om een onderzoek te starten naar de gang van zaken rond de afhandeling van Wmo-aanvragen door de gemeente.

Te laat

Directe aanleiding is een klacht over het uitblijven van ondersteuning voor een ouder echtpaar waarbij het verzoek om huishoudelijke hulp werd afgewezen. De klacht staat niet op zichzelf, stelt de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. ‘Ik heb tientallen klachten binnengekregen over Wmo-aanvragen waarover te laat een beslissing wordt genomen. Het gaat daarbij niet alleen over aanvragen voor huishoudelijke hulp, maar ook over aanvragen voor trapliften, woningaanpassingen en vervoer op maat.’ Als de aanvragers bij de gemeente informeren hoe het er met de aanvraag voorstaat, krijgen ze geen inhoudelijke reactie.


Wettelijke termijn

In de Wmo2015 is vastgelegd dat er binnen acht weken een beslissing moet worden genomen over aanvragen; in wettelijke termen ‘melding’ geheten. In die periode moet onder meer een keukentafelgesprek hebben plaatsgevonden en een ondersteuningsplan zijn gemaakt. Dat gebeurt in Rotterdam niet, in ieder geval in de tientallen gevallen die bij de ombudsman terecht zijn gekomen. Een beslissing wordt te laat genomen, of helemaal niet.   


Schrijnend

Een schrijnend voorbeeld is de afwijzing van het verzoek van een hulpbehoevend echtpaar voor verlenging van de huishoudelijke hulp. De man is vanwege dementie en een slechte fysieke gezondheid hulpbehoevend; de vrouw kan de zorg niet in haar eentje aan. Sinds oktober vorig kregen ze hulp, maar de indicatie liep in april af. ‘Ondanks een tijdige aanvraag voor verlenging van de huishoudelijke verzorging en een ondersteunend advies van de huisarts, werd de aanvraag afgewezen’, aldus Zwaneveld. Het lukt het echtpaar noch de wijkverpleegkundige niet om contact met de gemeente te krijgen. Eind juli 2015 volgde in verband met de aanvraag voor een rolstoel een nieuwe huisbezoek. Volgens het echtpaar heeft een gemeentelijk medewerker hen gezegd het onbegrijpelijk te vinden dat de verlenging van de huishoudelijke hulp was afgewezen. Omdat het echtpaar nog steeds zonder huishoudelijke hulp zit, is een klacht bij de ombudsman ingediend.


Bezwaarschrift

Het betreffende echtpaar heeft overigens in juli wel een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend, maar ook daarover hebben de twee nog geen uitsluitsel gehad. Een voorlopige voorziening is niet aangevraagd. ‘Het gaat om heel bescheiden mensen. Via een wijkverpleegkundige is me de situatie van het ouder echtpaar ter ore gekomen; zelf hebben zij niet bij mij aan de bel getrokken’, aldus Zwaneveld.


Verstoken van zorg

Kwalijk vindt de Rotterdamse ombudsman het dat Rotterdammers die in verband met het aflopen van de indicatie tijdig ene nieuwe aanvraag indienen, van een koude kermis thuiskomen. ‘De hulp wordt stopgezet omdat de indicatie is afgelopen, terwijl de gemeente nog geen nieuw herbeoordelingstraject in gang heeft gezet.’ Het onderzoek wordt eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet Westland op
Deze ombudsman maakt het niet lang meer "mark my words".