'Rotterdammers voor wie werk geen haalbaar perspectief lijkt, hoeven niet langer een verplicht aantal sollicitatiebrieven te versturen of onnodige trajecten te volgen', schrijft Moti. De gemeente kijkt wel of deze groep op een andere manier nog iets kan doen voor Rotterdam, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Bijstandsgerechtigden die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt worden in de nieuwe aanpak vooral digitaal benaderd. (ANP)