of 64120 LinkedIn

Rotterdam betrekt inwoners eerder bij stadsvernieuwing

Rotterdam wil bewoners van wijken die op de schop gaan eerder bij de plannen betrekken. Vroegtijdige participatie van bewoners en zekerheden van herhuisvesting worden opgenomen in het stadsbrede Sociaal Statuut, dat de nieuwe basis wordt van de stadsvernieuwing.
Foto: Shutterstock

Rotterdam wil bewoners van wijken die op de schop gaan eerder bij de plannen betrekken. Vroegtijdige participatie van bewoners en zekerheden van herhuisvesting worden opgenomen in het stadsbrede Sociaal Statuut, dat de nieuwe basis wordt van de stadsvernieuwing.

Speculatie aanpakken

De stem van bewoners gaat zwaarder meewegen bij stadsvernieuwing in Rotterdam. Samen met bewoners, huurdersorganisaties en corporaties gaat de gemeente in herstructureringswijken toekomstvisies voor straten, buurten en wijken opstellen. De stem van bewoners, hun woonwensen en mogelijkheden gaan een grotere rol spelen in beslissingen over renovatie, samenvoegen en sloop en nieuwbouw. Ook wil de gemeente speculatie in deze wijken aanpakken, bijvoorbeeld met een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming.


Woongaranties

Het vroegtijdig inzetten van bewoners en het garanderen van herhuisvesting zijn punten die worden opgenomen in het zogenoemde Stadsbrede Sociaal Statuut. De gemeente is van plan nog dit jaar een overeenkomst hierover te sluiten met corporaties en huurdersorganisaties. Ook voert de gemeente overleg met andere partijen, zoals  bewonersorganisaties, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en ontwikkelaars. Het Sociaal Statuut moet gelden voor alle Rotterdammers die te maken krijgen met herstructurering, dus voor zowel huurders van corporaties als huurders en eigenaren in de particuliere voorraad. De gesprekken om te komen tot een stadsbreed Sociaal Statuut worden de komende maanden gevoerd.

Nieuwe woning

Wat Rotterdam betreft komt in dit Sociaal Statuut onder meer te staan dat bewoners bij herstructurering een passende woning krijgen aangeboden in de wijk zelf of in omliggende wijken. Ook krijgen ze de kans om direct door te verhuizen naar nieuwbouw- of renovatieprojecten. Op die manier hoeven ze niet naar tijdelijke huisvesting maar kunnen ze al vroegtijdig zekerheid krijgen over een nieuwe woning. Daarnaast kan iedere bewoner begeleiding krijgen van een woonconsulent bij het zoeken naar een nieuwe woning.

 

Grote ophef

Eerdere sloop- en herstructureringsplannen leidden in Rotterdam soms tot grote opheft onder bewoners. ‘Soms vertelden bewoners in herstructureringswijken mij dat ze het gevoel kregen dat ze er niet toe deden. Ze vroegen zich soms ook af of er nog wel plek is voor hen in Rotterdam. Voor iedereen is plek in deze stad. Die zekerheid geven wij’, zegt wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen. ‘We maken er samen een mooiere en aangenamere stad van waar voor mensen met iedere portemonnee een plek is.’

 

Leefbaarheid

Het Volkshuisvestingsfonds van het rijk steekt 40 miljoen euro in woningverbetering in Rotterdam Zuid. Dat geld is bestemd om de leefbaarheid in kwetsbare gebieden te verbeteren door de woningvoorraad aan te pakken. Uit een recent vitaliteitsonderzoek is gebleken dat tienduizenden huizen in met name de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) verbeterd moeten worden omdat ze niet toekomstbestendig zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.