of 61441 LinkedIn

Rotterdam beëindigt duizenden uitkeringen

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen vier jaar zeker 8.800 uitkeringen beëindigd na rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken. Dat maakt wethouder Maarten Struijvenberg (werk en inkomen, Leefbaar Rotterdam) bekend.

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen vier jaar zeker 8.800 uitkeringen beëindigd na rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken. Dat maakt wethouder Maarten Struijvenberg (werk en inkomen, Leefbaar Rotterdam) bekend.

Pilot

In het kader van een pilot, werden vanaf 2014 jaarlijks 3.000 keer de rechtmatigheid van een bijstandsuitkering heronderzocht. Naar aanleiding van die controles, is de uitkering van 2.300 ontvangers beëindigd. De helft van hen ontvangt volgens Struijvenberg nog steeds geen bijstandsuitkering.

 

Informatieplicht

Na regulier rechtmatigheidsonderzoek en fraudeonderzoek werden 14.000 gevallen vastgesteld waarbij iemand een te hoge uitkering ontving, of helemaal geen recht op een bijstandsuitkering bleek te hebben. Naar aanleiding daarvan werden maar liefst 6.500 uitkeringen beëindigd in de laatste vier jaar. In 62 procent van de fraudegevallen had een bijstandsontvanger een te laag inkomen doorgegeven aan de sociale dienst. Ook werd de informatieplicht vaak niet nageleefd doordat ontvangers wijzigingen in de woon- of leefsituatie niet had doorgegeven aan de gemeente. Deze groep is goed voor 36 procent van de fraudegevallen.

 

Maatregel

In de laatste vier jaar legde de gemeente Rotterdam 11.754 keer een zogeheten maatregel (een korting op de uitkering) op. Het aantal opgelegde maatregelen nam tussen 2014 en 2017 met ongeveer 50 procent toe. In de meeste gevallen werden Rotterdammers op hun uitkering gekort omdat zij niet kwamen opdagen voor, of niet meewerkten aan afspraken over de re-integratie. Ook werd er vaak onvoldoende gesolliciteerd. Aan werkzoekenden werden laatste vier jaar bijna 8.000 boetes uitgeschreven en werden 1.800 waarschuwingen gegeven.

 

86 miljoen euro bespaard

Rotterdam heeft het omvangrijkste bijstandsbestand van het land. Begin deze maand stond de teller op maar liefst 37.531 bijstandsgerechtigden. Met de controles en onderzoeken zegt Struijvenberg de afgelopen vier jaar 86 miljoen euro te hebben bespaard.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Ekkel (case / officemanager) op
Ik ben heel benieuwd of het teveel en/of ten onrechte betaalde ook wordt teruggevorderd?
Door Heuvelmans op
We herinneren ons nog goed de proef die Rotterdam deed met 200 (!) bijstandgerechtigden om die in de Westlandse kassen aan het werk te krijgen. Op de eerste ochtend kwamen er welgeteld 8 (!) opdagen. Voor het 12.00 uur was, was de helft al vertrokken. Zodat er de volgende morgen nog 4 bij de bus verschenen. De derde dag werd de proef afgeblazen: Totaal mislukt.

Dat Rotterdam het nu over een andere boeg gooit, is met de eerdere ervaringen met bijstanders dan ook alleen maar toe te juichen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@boefjes.
U chargeert behoorlijk Ook met de feiten neemt u wel een loopje.
Wanneer iemand in de bijstand zit, dan heeft deze persoon geen spaargeld geen reserves, niets, want dat moet eerst op= U schrijft hiermee geschiedenis want nog steeds heeft men recht op een weliswaar redelijk klein, vrij te laten bescheiden bedrag dat als buffer kan worden gezien. Overigens zullen er genoeg mensen zijn, die niet in de bijstand zitten, die minder reserves zullen hebben.
Over sociale huur en zorgpremie maakt u het wel bont. Er is huurtoeslag en zorgtoeslag. Er blijven beperkte eigen bijdragen over. Iemand die net iets meer inkomen uit werk heeft, staat op dezelfde trede van de ladder.
Voor velen is het daarom beter niet te werken. De stimulans ontbreekt en daarom werd, omdat het WML niet mag stijgen, als stok achter de deur de tegenprestatie ingevoerd.
Het systeem vraagt overigens om afhankelijke mensen die gepaaid worden met toeslagen en subsidies teneinde op de goede partij te kunnen (blijven) vertrouwen.
laten we het maar de rondpompmaatschappij noemen.

Overigens, zie de gemeentelijke ombudsman, heeft u wel gelijk vb.w.b. boefjes in Rotjeknor maar zowel van links als van rechts.
Door boefjes op
Boefjes zijn het de rechtse rakkers in rotterdam. Doen als bijstand iets anders is dan een noodzakelijk kwaad een vangnet voor een ieder die dat nodig heeft.

ik hoop echt dat in de grote steden niemand stemt op dit soort bijstand terroriserende slavendrijvers / mensen rechtenschenders. Ik hoop op 0 zetels voor Leefbaar, VVD, PVDA, CDA, PVV en D66.

Terug naar het onderwerp: Bijstand is een BASIS RECHT, daaraan zou überhaupt geen enkele tegenprestatie op moeten zitten. Bizar hoe ver de controle drift door gaat, daar zou de stasi jaloers op zijn.

Dankzij de bulgarenfraude is de politiek doorgeslagen in fraude preventie en in controle en burgertje bespioneren. Overheden zouden betrouwbaar moeten zijn. Ook kunnen ze wellicht wetten proberen te maken waarbij fraude niet voor de hand ligt, niet loont en niet onbewust kan ontstaan. DUIDELIJKHEID dus.

Wat er in de bijstand allemaal als fraude wordt gezien is waanzin, er schijnt gecontroleerd te worden wat het energie verbruik en water verbruik is zodat ze kunnen uitreken of deze gegevens verdacht zijn. Ze eisen een tegenprestatie 5x per week solliciteren met als doel om ze bezig te houden en ze vermoeit te maken. Het bewust een paar keer niet controleren en dan in eens weer heel streng alles op te vragen. Ze zijn echt 100% gefocussed op het betrappen op een NSB achtige manier zodat ze een aantoonbaar arm persoon een ziekelijk hoge boeten kunnen opleggen. Wanneer iemand in de bijstand zit, dan heeft deze persoon geen spaargeld geen reserves, niets, want dat moet eerst op. Om dan een super armlastig persoon boetes op te gaan leggen van 1 maand geen bijstand (890 euro) dat is een afschuwelijk gemene mensonterende maatregel. Zo'n persoon komt meteen in een financieel uitzichtloze situatie. Maar dat interesseerd de gemeente en zijn ambtenaren niets. Zij zien bijstandontvangers als bijstand genieters en als fraudeurs en dehumaniseren ze waardoor ze zonder geweten KEIHARDE gestapo praktijken rationaliseren als normaal en aanvaardbaar.

Walgelijk. Jammer genoeg kan je als burger niets doen tegen deze walgelijke praktijken. Aangezien rechters niet kunnen toetsen aan onze grondwet en of aan internationale verdragen. Dus ook al worden je mensenrechten aantoonbaar geschonden in Nederland kan je daar niet tegen in gaan. Je verzet is kansloos, althans je kan bezwaar maken, maar dan is de weg van onmacht eindeloos lang en kostbaar. Het lijkt is een bewuste strategie.

Even terug naar die rechtse rakkers. Het merendeel van hen ontvangt hypotheek aftrek. Dus zelf houden ze hun handje ook op. Vreemd toch dat de grens voor sociale huurwoningen ligt op 716 euro terwijl het minimum loon 8,96 euro per uur is.

Hoe kan je wanneer je het minimum loon verdient of in de bijstand zit, je "sociale" huur betalen en je zorgpremie, en je energie (welke voor 65% bestaat uit belastingen, vastrecht, transportkosten) en water (75% belastingen etc), en alle andere kosten zoals vervoer, eten, drinken, etc.

Zodra je ook maar 1 scheet meer verdiend dat het minimum loon vervalt het recht op huurtoeslag terwijl voor hypotheek toeslag ehm aftrek geen enkele beperking geld zelf Bill Gates zou hier een villa van 500.000 euro kunnen kopen en dan recht kunnen krijgen op hypotheek aftrek subsidie. Sterker nog het is fiscaal interessanter om een hypotheek schuld te hebben dan om deze volledig af te lossen.

Ondertussen heeft zo'n 35% van alle inwoners een hypotheek en daardoor een lekker hypotheek subsidie. Vreemd dat je daar dus niemand over hoort. 300.000 woningen x 35% dan heb je het dus minimaal over 105.000 woningen waar soms meerdere personen hypotheek aftrek genieten.

Vergelijk dit een met de 37.000 bijstandsgerechtigden dan zijn er dus 3x zo veel hypotheek aftrek fraudeurs dan bijstand gerechtigden. Waarom wordt de hypotheek aftrek niet beperkt tot een bepaald inkomen? Waarom geldt deze beperking wel voor huurtoeslag. En waarom krijgt iemand in een vrije sector woning die in inkomen terug valt ook geen huurtoeslag? Zo je dat onderscheid laten vervallen dan zal de doorstroming exploderen. Nu zijn er jaren lange wachtlijsten voor huurwoningen!


Door Spijker (n.v.t.) op
En.....hoe waait de vlag er bij in de andere grote steden?
Door Robertus op
Zou je uit deze cijfers niet voorzichtig kunnen concluderen dat de aanvraagprocedure niet helemaal goed is georganiseerd in Rotterdam? Daar dient de eerste controle op rechtmatigheid plaat te vinden.
Verder ben ik benieuwd naar het effect van het opleggen van al de boetes en maatregelen. Levert dit iets positiefs op, of alleen maar meer aanvragen voor schuldhulpverlening?
De resultaten uit de pilot worden nu min of meer als succes gepresenteerd, maar ik denk dat er meer toelichting noodzakelijk is en dat er de nodige nuances kunnen worden aangebracht.. De effecten mis ik in ieder geval of is dat inderdaad de meeste armoede in Nederland?
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Niet geheel toevallig en gebaseerd op eigen waarneming klopt het wellicht dat Rotterdam de meeste armoede kent (170118).
In elk geval is, wanneer je door deze stad gaat, duidelijk dat de armetierigheid er vanaf straalt.
Gelezen o.a. de verhalen van de Ombudsman/vrouw en eveneens gebaseerd op eigen ervaring, denk ik dat men in Rotterdam doet aan verschuiving van armoede. Degene waar het om gaat, wordt van in en uit de bijstand zeker niet wijzer.

Er zal nog wel wat water door de Maas stromen voor het erger wordt. Met gedwongen vrijwilligerswerk en verkapte segregatie e.d. hou je de meute in een keurslijf waar ze eens zal uitbreken.Good luck Rotjeknor