of 60831 LinkedIn

Rekentool voor Wmo-tarieven

Adviesbureau Berenschot ontwikkelde in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een tool om op een eenvoudige manier de kostprijzen voor Wmo-voorzieningen in kaart te brengen.
© Shutterstock

Adviesbureau Berenschot ontwikkelde in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een tool om op een eenvoudige manier de kostprijzen voor Wmo-voorzieningen in kaart te brengen.

Lokale afspraken

De Exceltool berekent een kostprijs per uur voor individuele begeleiding en hulp bij het huishouden. Als er lokale afspraken zijn over declarabele tijd – bijvoorbeeld of administratietijd declarabel is – dan kan daar in de tool rekening mee gehouden worden. ‘De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren’, schrijft de VNG.

 

Onderscheid

De tool werkt het best bij prijs-maal-hoeveelheid-afspraken (PxQ), maar kan ook gebruikt worden als input voor arrangementen, resultaatbekostiging of populatiebekostiging. Er wordt rekening gehouden met verschillende cao’s die van toepassing zijn en er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele begeleiding bij de cliënt thuis en op de locatie van de aanbieder.

 

Data

Drie soorten data worden in de tool verwerkt: vaststaande data, zoals cao-gebonden kosten; ‘suggesties’, zoals opslagen sociale lasten (landelijke cijfers zijn beschikbaar); en open data, die per definitie lokaal verzameld moet worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.