of 62236 LinkedIn

Rekentool voor toekomstig participatiebudget gemeenten

Het ministerie van SZW heeft een rekentool gepresenteerd. Kijk hoe hoog het budget voor uw gemeente in de jaren 2012-2015 is.
Reageer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tool ontwikkeld waarmee gemeenten inzicht krijgen in de toekomstige budgetten voor re-integratie en Wsw.

Wwnv
Op 1 januari 2013 wil staatssecretaris De Krom de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in laten gaan. Het wetsvoorstel ligt nu in de Tweede Kamer. Onder de Wwnv krijgen gemeenten nog slechts één budget voor participatie. Nu zijn er nog verschillende potjes voor de Sociale werkvoorziening, inburgering, educatie en re-integratie van werklozen.

Verdeelsleutels

Het huidige verdeelmodel voor het participatiebudget zal worden aangepast. Het kabinet wil voor de verdeling van het SZW deel participatiebudget werken met verdeelsleutels per budgetonderdeel. Voor het fictieve budget voor re-integratie blijft de huidige verdeelsleutel gehandhaafd. Het fictieve budget voor Wsw/beschutte arbeid wil het kabinet verdelen op basis van een individueel per gemeente bepaalde actuariële afbouw van het bestand. 

Hoe ziet het indicatieve budget voor uw gemeente eruit? Klik hier voor de berekeningen van het ministerie per gemeente. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.