of 61819 LinkedIn

Rekenkamer moet onderzoek doen naar decentralisaties

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële risico's van de decentralisaties sociaal domein. De CDA-Kamerfractie heeft dit voorgesteld. De Kamer beslist hier over twee weken over.

De CDA-Kamerfractie wil dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de financiële en maatschappelijke risico’s van de decentralisaties werk, zorg en maatschappelijke ondersteuning. De Algemene Rekenkamer wordt hiervoor benaderd.

Verkennend onderzoek

Het voorstel van het CDA wordt in ieder geval door D66 en de SP gesteund. De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn terughoudend. Wel heeft de commissie rijksuitgaven gisteren ingestemd met een verkennend onderzoek, aldus CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Over twee weken moet duidelijk zijn of de Algemene Rekenkamer het meest geschikte orgaan voor een dergelijk onderzoek is. Mede op basis daarvan neemt de commissie een besluit.

 

Goede invulling

‘Het gaat om een historische decentralisatie waarmee tien miljard euro is gemoeid en die een breed terrein beslaat. Het is belangrijk dat gemeenten op een goede manier die taken kunnen gaan uitvoeren en dat het rijk geen probleem op gemeenten afwentelt. Gemeenten moeten een goede invulling kunnen geven aan de zorg voor kwetsbare groepen. Die staan onder grote financiële druk vanwege onder meer de kortingen op de algemene uitkering, de efficiencykortingen die met de overheveling van taken gepaard gaan en de tekorten op de grondexploitaties. We willen weten of gemeenten de decentralisaties financieel aan kunnen. Wat is de stand van zaken nu en wat zijn de risico’s’, verduidelijkt Van Hijum het initiatief van zijn partij. De Rekenkamer kan dit, wat het CDA betreft, in kaart brengen.

 

Blijvende vinger aan de pols

Het gaat Van Hijum en zijn fractiegenoten niet alleen om een onderzoek vooraf, maar ook om als Kamer een instrument in handen te hebben waarmee de vinger aan de pols kan worden gehouden als de taken eenmaal op het bordje van de gemeenten liggen. ‘Veel gemeenten weten nauwelijks wat er op ze afkomt, terwijl de impact enorm is. Als Kamer, in onze controlerende rol, moeten we daar bovenop zitten.’

 

Vraagtekens standpunt VNG

Het is voor de financiële specialist van de fractie onduidelijk waarom de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet heeft vastgehouden aan haar eis tot een onafhankelijk onderzoek naar de financiële en maatschappelijke gevolgen. In het overhedenoverleg van afgelopen maandag tussen de koepels van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk, heeft de VNG genoegen genomen met de toezegging van het kabinet dat problemen en knelpunten in een speciale commissie worden besproken. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Je mag toch aannemen dat het Rijk - alvorens zij overgaat tot dit soort operaties/wetgeving - alle maatschappelijke en financiële risico's goed in beeld heeft gebracht? Of behoort dat bij het Rijk soms niet tot de integrale afweging en besluitvorming? Waar is een (financieel?) onderzoek van de Rekenkamer dan nog voor nodig?