of 61043 LinkedIn

‘Register voor Wmo-consulenten noodzakelijk’

Een register voor Wmo-consulenten is er niet, terwijl de kwaliteit van deze consulenten wel moet worden geborgd, vindt directeur Miquel Wijngaards van Kenniscentrum WMO. Hij presenteert daarom volgende maand als eerste een register voor Wmo-consulenten.

Een register waarin gemeenten kunnen zien of Wmo-consulenten de juiste scholing of ervaring hebben kan gemeenten een hoop kosten besparen, denkt directeur Miquel Wijngaards van Kenniscentrum WMO.

Toegangspoort

‘De Wmo-consulent is de toegangspoort van de hulpbehoevende burger tot de gemeente’, aldus Wijngaards. Zijn instituut leidt mensen op die binnen het sociaal domein willen gaan werken bij gemeenten of al werken bij een gemeente en zich willen verdiepen in het sociaal domein. De meeste cursisten zijn Wmo-consulenten. ‘Die worden steeds belangrijker voor gemeenten, want ze zijn de schakel tussen de burger en de wet: ze voeren de wet uit en ontvangen vragen van burgers naar middelen, producten en diensten.’

 

Gespreksvaardigheden

Door demografische ontwikkelingen en de politieke keuze om mensen langer zelf thuis te laten wonen groeit de vraag richting gemeenten om dat laatste ook mogelijk te maken, aldus Wijngaards. ‘Burgers zijn mondiger, kritischer en beschikken over meer bronnen om hun vermeende rechten te zoeken. Die rechten zijn niet zo explicietbinnen de Wmo, maar mensen denken die wel te hebben. Als ze vragen gaan stellen, hebben ze een vaardige gesprekspartner nodig, die bijvoorbeeld niet meteen “kan niet” zegt als iets niet mogelijk is. Dat is al een eerste aanleiding voor een conflict. De kwaliteit van de Wmo-consulent kan omhoog. Ze moeten vaardig zijn in gesprekken, communicatie en het hanteren van ogenschijnlijk tegengestelde belangen.’


Geen verplichte bijscholing

Wmo-consulent is geen beschermd beroep. Er is geen beroepsopleiding of verplichte bijscholing. Jeugdconsulenten moeten wel een hbo-vooropleiding hebben en zich registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Zij toetsen of je aan de criteria voldoet en daarna ook de verplichte bijscholingspunten haalt. Ook verpleegkundigen en artsen hebben een kwaliteitsregistratie (BIG). ‘Daarmee borg je kwaliteit. Het is raar dat er geen verplichte bijscholing voor Wmo-consulenten is, waar ze onder meer op de hoogte blijven van jurisprudentie en gespreksvaardigheden kunnen verbeteren. Je ziet dat gemeenten zich al sterk hebben ingezet op de kwaliteit van uitvoering in het sociaal domein. Een register helpt hen daarbij.’


Nationale Wmo-consulenten bijscholingsdag

Burgers zullen meer een beroep doen op de Wmo en zijn al kritisch op de keukentafelgesprekken, weet Wijngaards. ‘Dat leidt tot grote ontevredenheid bij de burger, meer bezwaar en beroep bij gemeenten en ook langere werkprocessen en een toenemende werkdruk. Je moet dus juist meer aandacht besteden aan het keukentafelgesprek. Achteraf gesteggel kost tijd, geld en levert veel risico’s op. De kwaliteit van de Wmo-consulent moet daarom gewoon goed zijn.’ Op 22 juni presenteert Wijngaards het register als hij de eerste nationale Wmo-consulenten bijscholingsdag organiseert. Je kunt je registreren als je bijscholing hebt gevolgd en hebt aangetoond een bekwame Wmo-consulent te zijn. Een leidinggevende kan een aanbeveling geven. ‘Vergelijk het met een werkgever die gegevens moet aanleveren voor een hypotheekverstrekking. Zo gaat het ook met het register: dit is een bekwame Wmo-consulent.’

 

Nek uitsteken

Wijngaards beseft dat het register niet meteen perfect is. Het zal een paar jaar duren voor het register voldoende body heeft. Hij gaat ervan uit dat gemeenten met goede ideeën komen. ‘Wij nemen dit initiatief, maar dit is niet primair iets van ons. We zien het liefst dat de VNG het register beheert. Als de VNG en het ministerie het niet doen, moet iemand anders dit initiatief toch nemen? Vinden ze het straks toch een goed idee? Regel het dan zelf. Wij hoeven het niet te beheren, maar we willen wel onze nek uitsteken.’

VNG
In een reactie op het initiatief zegt Marlies Kennis, voorzitter van de Werkgroep Kwaliteit en toezicht Jeugd/Wmo van de VNG, dat zij nog geen signalen heeft ontvangen dat er behoefte is aan een register voor Wmo-consulenten. ‘Vanzelfsprekend wordt er volop geïnvesteerd in de kwaliteit van wmo-consulenten, bijvoorbeeld in het scholingsaanbod. Het is goed dit signaal in de werkgroep aan te kaarten en te bespreken in hoeverre een register kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering.’

 

Vanuit het ministerie van VWS kwam geen reactie op het initiatief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (pensioen) op
Opvallend is dat de initiatieven altijd komen van gasten die nog nooit een klant gezien hebben.
Door Tjebbe Hepkema (docent Hanze Hogeschool Groningen) op
Mede gezien de grote verschillen tussen de gemeentes is het een absolute noodzaak om tot een register te komen. Zo kan bereikt worden dat op termijn er enige congruentie tussen de WMO consulent in Groningen en in Limburg is. Dit betekent dus dat er gekeken wordt naar de kwaliteit van de consulent, maar ook naar opleidingsinstituten. De centrale verantwoordelijkheid voor het register moet bij de VNG liggen.
Door Jeanet Kraaij (zelfstandig mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner) op
Ik snap de dubbele reacties. In mijn dagelijkse werk als cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar heb ik veel te maken met WMO consulenten. En eerlijk gezegd ervaar ik grote verschillen in de kundigheid en wijze waarop ze het gesprek voeren. In dat opzicht zou een duidelijk profiel, opleidingseisen, bijscholing e.d. geen raar idee zijn.
Eigenlijk is het inderdaad vreemd dat daar niets voor geregeld is. Zelf ben ik ook aangesloten bij 2 beroepsverenigingen (BMZM en BCMB). Naast dat het verplicht wordt gesteld door bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten om in aanmerking te komen voor vergoeding, vindt ik het zelf ook belangrijk omdat het mij helpt om constant up to date te blijven en me verder te ontwikkelen. Ik kan me zo voorstellen dat dit voor WMO consulenten niet anders is.

De vraag die ook bij mij wel rijst, is wie dit dan op zou moeten pakken. Heel mooi dat Kenniscentrum WMO 'het balletje opgooit', maar het lijkt mij onverstandig dat zij de uiteindelijke lead hebben. Ik zou ze meer zien als een van de opleiders die betrokken kunnen worden bij bijv de (bij-) scholing. De noodzaak moet denk ik eerst gevoeld worden door gemeenten/landelijke overheid en/of WMO consulenten zelf.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Het artikel spreekt over WMO consulenten bij de gemeente. Mede gezien de positie burger/klant versus gemeente is het niet meer dan normaal dat je gekwalificeerde WMO consulenten in dienst hebt. Dat is het minste wat een overheidsinstantie, in dit geval gemeente, in huis zou moeten hebben. Als burger/klant mag je iets verwachten van zorgvuldigheid en kennis.
Door Jasper Peeters (Adviseur Kenniscentrum Wmo) op
Ik zie wisselende reacties en dat is logisch, ieder heeft zijn eigen mening en standpunt. Hieruit maak ik ook op dat het erg onder u leeft en er behoefte is aan duidelijkheid, informatie en voor sommigen aan kwaliteit. Die informatie wil ik u zo duidelijk mogelijk verschaffen.

Er is veel onduidelijkheid omtrent de eisen aan het register en dat is begrijpelijk. De eisen zijn genoemd in het interview, maar helaas niet in het verhaal gepubliceerd, dus bij deze. Om als Wmo consulent opgenomen te worden in het register dient u opgeleid te zijn tot Wmo consulent of door middel van jarenlange werkervaring en bevestiging van uw werkgever als ‘bekwaam’ of ‘kundig’ aangemerkt zijn. Dit zijn basisvoorwaarden om aan te tonen dat u weet wat u in het vakgebied rondom de Wmo doet. Daarnaast is een harde eis voor het register dat u jaarlijks de bijscholing bijwoont om op deze manier aan te tonen dat u over parate kennis en kunde beschikt. De bijscholingsdag bestaat uit een plenaire presentatie met de meest recente ontwikkelingen en verschillende workshops waar u zich op specifieke aspecten binnen of rondom de Wmo kan verdiepen of verbreden. Op deze manier wordt de kennis van Wmo consulenten zowel opgefrist als vergroot. De presentatie en workshops worden gegeven door bekwame docenten en experts uit het gebied rondom de Wmo. Om de eisen te toetsen (voldoet een Wmo consulent, het certificaat, de docent of een opleidingsinstituut) wordt er momenteel een commissie samengesteld van experts met jarenlange ervaring uit het vakgebied. Dit zal een onafhankelijke commissie worden met leden uit verschillende (vak)gebieden en organisaties, maar allemaal met expertise in de Wmo.

Deze informatie zal zo spoedig mogelijk op de website worden opgenomen om verdere onduidelijkheden te voorkomen. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Door Jasper Peeters (Adviseur Kenniscentrum Wmo) op
Betreffende de onduidelijkheid omtrent het register, het lidmaatschap en antwoordend op de vraag van Alja. Ik begrijp dat u de site bezocht heeft en het een en ander hebt ingelezen alvorens hier te reageren. Wij dachten duidelijk vermeld te hebben wat er allemaal in die prijs opgenomen zit, maar zullen onze site wat aanscherpen om onduidelijkheid te voorkomen. U betaalt dat bedrag natuurlijk niet voor een belletje, een accountje en register opname. Een lidmaatschap geeft inderdaad toegang tot de website en, indien “kundig” en bijgeschoold, opname in het register. Het geeft u echter ook direct toegang tot de bijscholingsdag, welke normaal gesproken op zichzelf staand vaak al duurder zijn. Het betreft een hele dag in het Van der Valk, waarbij verschillende docenten de hele dag aanwezig zijn en lunch en een borrel verzorgd zijn. Daarnaast is er een professionele spreker voor de opening en de presentatie van de recente ontwikkelingen. Zoals gezegd heeft u de website bekeken en zal u dus op de hoogte zijn van al deze zaken. Onduidelijk is blijkbaar dat deze dag meegenomen is in de prijs voor het lidmaatschap, omdat lidmaatschap en bijscholing gepaard gaan. Wij gaan voor u en andere Wmo consulenten kijken hoe wij dit kunnen verduidelijken.
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Fijn, weer een label. Een kenmerk dat moet laten zien dat je bij mensen thuis een goed gesprek kunt voeren. Gezien ons totaal doorgeschoten systeemdenken kan deze er ook nog wel bij. En het staat natuurlijk goed op je cv. Nu nog de controlemechanismen die zorgen dat dat label ook inhoud krijgt. En dan maar hopen dat 'mondige burgers die vragen gaan stellen' voortaan gediplomeerd de put in worden geholpen.: Pffft
Door Alje Wierenga (Wmo consulent) op
Ik kan me gelet op de tekst op de website dus aanmelden als lid van het platform van Wmo consulenten voor slechts €295,= ex btw per jaar en dan word ik ook opgenomen in het register van Wmo consulenten. Fijn dan ben ik geregistreerd maar er wordt in ieder geval op voorhand geen enkel criterium genoemd waaraan ik zou moeten voldoen. Volgens mij dus een schijnregister. En een register behoort niet in handen te liggen van een bedrijf denk ik.
Door Leen Springeling (jurist/arbeidsdeskundige) op
na 30 jaar arbeidsdeskundig werk (GMD, re-integratie, woon-,werk- en leefvoorzieningen) waaraan voorafgaand een 1/2 jaar in-compagny opleiding en daarna verplichte periodieke nascholing in ontwikkelingen en jongste jurisprudentie om vervolgens, na pensionering, gedurende 10 jaar als vrijwilliger in de functie van voorzitter van een lokale/regionale Wmo-raad (voor doorgaans "te vergeefse" gedegen adviseringen aan bestuur en uitvoerders) te hebben gewerkt is m.i. te constateren dat het door de bank genomen bij de zich Wmo-consulent noemenden (vaak een welwillende administratieve kracht die het wel een leuke baan leek) ontbreekt aan elementaire basiskennis en kunde om losgelaten te worden op de van hen afhankelijke burger te realisering van zijn/haar Wmo- en P-wet rechten. Het is niet voor niks dat de uitvoering van die wetten al jaren achtereen een slechte pers heeft!!
Dus verplichte vooropleiding, screening en education permanance hard en hard nodig voor zowel de consulenten als de bij wet verplichte cliëntenondersteuners (dat ook maar niet van de grond komt!) om als gemeente een gestroomlijnd burgerservice-instelling te worden. Waarbij een verplicht registratie- en certificerings instituut als bijpraat en nascholingscentrum heilzaam en corrigerend zou kunnen werken (jaarlijkse studiepunten behalen).
Door Bosma (Adviseur) op
Het voorstel voor een register past in de levenscyclus van actviteiten die maatschappelijk belangrijk en 'kritisch' worden gevonden. Het gaat om functionarissen die de toegang tot letterlijk levensbelangrijke voorzieningen bepalen die ook nog eens uit publieke middelen worden bekostigd. Voorwaar, geen tussendoortje lijkt mij. De overheid is geen liefdadigheidsinstelling die op basis van relatieve willekeur cadeautjes uitdeelt maar een rechten- en plichtenfabriek met de daarbij behorende bureaucratie. Wie dat niet wil moet hulp vsn staatswege afschaffen, de belastingen fors verlagen en de rest overlaten aan kerk en andere 'geroepenen'. Tussenbeide zit niet veel ruimte.