of 61441 LinkedIn

Regiowethouders leggen zich niet neer bij besluit Van Rijn

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek leggen zich niet neer bij het besluit van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) om persoonlijke verzorging bij verzekeraars onder te brengen. Morgen besluiten gemeenten op een VNG-ledenvergadering of en zo ja, onder welke voorwaarden ze doorgaan met de decentralisatie zorg.

De wethouders sociaal domein van de regio Gooi en Vechtstreek vinden dat persoonlijke verzorging alsnog aan gemeenten moet worden overgedragen. De acht gemeenten leggen zich − in tegenstelling tot gemeentekoepel VNG − niet neer bij het besluit van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) om deze taak vanaf 2015 bij de zorgverzekeraars onder te brengen.

Protest

De wethouders van Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden laten morgen een krachtig protest horen op de bijzondere algemene ledenvergadering (balv) van de VNG. Dit hebben zij vandaag besloten tijdens het regionaal wethoudersoverleg in Bussum. Op de VNG-ledenvergadering wordt morgenmiddag aan de leden de vraag voorgelegd of en zo ja, onder welke voorwaarden gemeenten met de decentralisatie zorg willen doorgaan.

 

Verknipt

Het protest en de poging alsnog persoonlijke verzorging ‘binnen te halen’ is in lijn met een brandbrief die de wethouders eerder aan staatssecretaris Van Rijn stuurden. De wethouders vrezen hogere kosten en een zorgstelsel waarin de behoeften van mensen verknipt worden in plaats van centraal staan. Zonder persoonlijke verzorging is het bovendien voor gemeenten niet financieel op te brengen, stellen de wethouders. ‘Slimme arrangementen’ waarmee de fikse budgetkorting zouden kunnen worden opgevangen, kunnen nu niet meer worden gemaakt.

 

Gemiste kans

Gemeenten zouden over een breed scala van mogelijkheden beschikken om mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig en zinvol te laten functioneren, stellen de wethouders. Niet alleen bestaande voorzieningen als vervoer, scootmobielen en huishoudelijke hulp, maar ook dagbesteding, begeleiding bij praktische problemen, hulp bij allerlei dagelijkse verrichtingen en hulp bij financiële knelpunten. ‘Van Rijns’ besluit frustreert deze aanpak’, aldus de wethouders. ‘Vanuit het perspectief van de burger is dit een gemiste kans en kunnen veel zaken niet meer vanuit één plan met de gemeente worden georganiseerd. Zeker in de wetenschap dat binnen de regio Gooi en Vechtstreek 85% van de inwoners, naast persoonlijke verzorging, geen verpleging ontvangt.’

 

Meer budget

Een van de voorwaarden voor de VNG om met de decentralisatie zorg door te gaan, is meer budget voor de huishoudelijke hulp en begeleiding. Het kabinet wil deze budgetten met respectievelijk 40 en 25 procent korten. Dat moet van tafel, eist de VNG. Zij bedankt voor de vijf procent persoonlijke verzorging die Van Rijn wel in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil onderbrengen en eist borging van samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraars. Een resolutie met deze – en meer voorwaarden – wordt morgen aan de leden voorgelegd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.