of 61441 LinkedIn

Rechtszaak tegen nieuw verdeelmodel bijstand

Nijmegen spant een rechtszaak aan tegen het nieuwe verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten. Het model is te snel ingevoerd, klopt niet en houdt onvoldoende rekening met gemeenten die een centrumfunctie vervullen. Hierdoor stevent Nijmegen komend jaar af op een tekort van vijf miljoen euro. Ook andere gemeenten bereiden rechtszaken voor.

Nijmegen heeft een rechtszaak aanspannen tegen het nieuwe verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten. Het model is te snel ingevoerd, klopt niet en houdt onvoldoende rekening met gemeenten die een centrumfunctie vervullen. Hierdoor stevent Nijmegen komend jaar af op een tekort van vijf miljoen euro.

Oplopend tekort

De tekorten zullen nog verder oplopen door verschuivingen bij verdeling van middelen bij de jeugdzorg, beschermd wonen en het Gemeentefonds. Omdat Nijmegen op verschillende gebieden te maken krijgt met een ongunstigere verdeling dreigen substantiële tekorten, die in 2016 de tien miljoen euro kunnen overschrijden. Dit schrijft het college van Nijmegen in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

 

Noodzaak

Een gang naar de rechter tegen het verdeelmodel voor de bijstand is volgens Nijmegen niet de meest gepaste weg, maar onontkoombaar. Nadat het door Nijmegen aangetekende bezwaar bij het ministerie van Sociale Zaken (SZW) niet is gehonoreerd, is beroep aangetekend bij de bestuursrechter. Dat dient medio oktober. Als Nijmegen ook daar nul op het rekest krijgt, overweegt het college de gang naar de civiele rechter. ‘Dat de gemeente Nijmegen de gang naar de rechter maakt komt voort uit noodzaak; het nieuwe verdeelmodel valt voor onze stad buitengewoon slecht uit’, schrijft het college. Ook andere gemeenten bereiden rechtszaken voor.

 

Vangnetregeling

‘Gemeenten hebben via de VNG gepleit voor grote voorzichtigheid en geadviseerd om tot de overgang op integrale data en een daaropvolgende plausibiliteitstoets de verdeling plaats te laten vinden op basis van 25 procent nieuw model en 75 procent historisch model’, schrijft het Nijmeegse college in zijn brandbrief. Ook de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft kritiek op het nieuwe model. Tot ongenoegen van Nijmegen houdt staatssecretaris Klijnsma voor 2016 vast aan een fiftyfifty-verdeling van het bijstandsbudget: de helft van het budget wordt op basis van het nieuwe (objectieve) model verdeeld en de andere helft op basis van de historische uitgaven. Wel geeft Klijnsma de vangnetregeling verruimd; daar kan bij een tekort van vijf procent in plaats van 7,5 procent beroep op worden gedaan.

 

Ondeugdelijk model

'Dit is naar onze opvatting géén goede oplossing’, schrijft Nijmegen. De eerste vijf procent is voor rekening van de gemeente ‘en dan gaat het nog steeds om een substantieel bedrag: voor Nijmegen ongeveer vijf miljoen euro. Ons tweede bezwaar is van principiële aard: het niet functioneren van het nieuw verdeelmodel moet direct aangepakt en opgelost worden. Een vangnetregeling is niet bedoeld als compensatie voor een (nog) niet deugdelijk model.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door HaBé (IC-er) op
Wordt het budget niet bij (formele) wet bepaald?? Die formele wet wordt niet (kan niet) door de rechter (worden) getoetst?? Dan is het dus "helaas pindakaas" en gemeente "u redt zich maar met dit budget".
Door Mark op
Ik verwacht dat dit de eerste zal zijn van de vele die nog gaan komen. Ambtenaren in Den Haag die niets van de praktijk kennen doen onder het mom van objectief verdeelmodellen uitspraken hoe er verdeeld moet worden. Dat gaat dus mis. De gemeenten komen eindelijk in opstand.
Door Een ander geluid op
Ik ben benieuwd hoe een rechter dit weegt als hij uberhaupt een inhoudelijk oordeel gaat vellen. Het argument dat heit nieuwe model niet juist is klopt mogelijk, maar dat geldt ook voor het oude model.