of 59212 LinkedIn

Raadsleden: controle op 3D's is moeilijk

Ze worden regelmatig slecht geïnformeerd door het college, en kunnen niet overzien of burgers noodzakelijke zorg wordt onthouden.

Raadsleden kunnen geen goede politieke controle uitvoeren op de drie grote decentralisaties. Ze worden te weinig geïnformeerd hiervoor. Dat meldt NRC op basis van een enquête onder ruim 700 raadsleden.

Slecht geïnformeerd
Het is niet voor het eerst dat wordt gewaarschuwd voor het ‘democratisch gat’. Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg, jeugdzorg en werk, is het aan raadsleden om dit beleid politiek te controleren. Maar dat is lastig, merken ze. Zonder dat er specifiek naar gevraagd werd, werd in de enquête meer dan 100 keer gezegd dat raadsleden zelf vinden dat de controle niet goed is. Ze worden regelmatig slecht geïnformeerd door het college, en kunnen niet overzien of burgers noodzakelijke zorg wordt onthouden. Dat geldt voor zowel oppositie- als coalitieraadsleden, aldus het NRC.


Keukentafelgesprek
Raadsleden beklagen zich verder over het feit dat hun gemeente het niet voor elkaar krijgt arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen. Ook over de manier waarop hun gemeente de keukentafelgesprekken voert is ontevredenheid. Sommigen waarderen het maatwerk dat hun gemeente levert, anderen keuren het af dat dit gesprek via de telefoon gevoerd wordt in hun gemeente. Over de samenwerking van zorginstellingen in de jeugdzorg zijn veel raadsleden juist erg positief. Tegelijkertijd noemen ook veel raadsleden de samenwerking tussen instanties voor jeugdzorg als een negatieve ervaring.

bron: NRC.nl 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard Koppenhol (doendenker zorg & welzijn) op
Bij een transitie gaat het om transformatie van elke speler. Of je nu hulpvrager, hulpverlener of raadslid bent. Ja, ook de deskundige/onderzoekers zullen moeten transformeren. De onderzoeksvragen moeten dus anders geformuleerd worden. Dan krijg je ook een andere uitkomst. Misschien wil je dit niet horen of zien. Vraag je dan drie keer af waarom. De eerste twee antwoorden op die waaromvraag zijn waarschijnlijk rationele of verdedigende antwoorden. Het derde antwoord geeft je nieuw inzicht waar jij en wij van kunnen leren. Wie durft?
Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker sociaal domein) op
De conclusie van het NRC is al in vele lokale rekenkameronderzoeken aangetoond. Zie onder meer over de onmacht van gemeenteraden om 'aan de knoppen te draaien' teneinde meer grip kunnen krijgen op het sociaal domein: mijn onderzoek in zowel Terneuzen als in Overbetuwe: zie blokje 2 van de reeks onderzoeken: http://www.publicconsultancy.com/onderzoek.html

Goed voorbeeld van het beleidsrijk sturen op de (SMART) doelen en daarvan afgeleide (SMART) gewenste resultaten voor zorgaanbieders, sociaal team en gesubsidieerde instellingen in het sociaal domein, is de gemeente Leerdam, die ik daarbij ondersteund heb:
http://www.leerdam.nl/bestuur/kalender_43191/ite … (agendapunt 10.2)
Door A. Willemsen op
Elke verandering kost tijd. Gemeenten moeten wennen aan hun nieuwe rol en alles werd gericht op het verlenen van de zorg die nodig was. We merken nu pas dat rechtmatigheid en financiële zaken aandacht krijgen. Dat is niks nieuws, dat gaat zo bij elke nieuwe taak die elke willekeurige organisatie uit moet gaan voeren. Om nu na een half(!) jaar als dit soort populistische kreten te bezigen is erg makkelijk.
@Flipper. Het rijk durfde niet in te grijpen in de kosten van AWBZ die echt uit de hand liepen. Gemeenten worden daar nu toe gedwongen door alle kortingen die het rijk oplegt. Ga nu dus niet klagen dat gemeenten het niet kunnen. Zij roeien met de riemen die ze hebben
Door Flipper (nvt) op
1: werkgevers, ondernemers zetten iets op om winst te maken. Niet uit sociaal oogpunt. Normaal gesproken willen ze bij een bedrijf van voldoende omvang misschien soms wel eens meewerken bij iemand met afstand tot de arbeidsmarkt, maar logischerwijze alleen als dat geen verliezen oplevert. Hoe raar is dat ?
2: Gemeenten zijn doorgaans niet geschikt om om te gaan met die drie decentralisaties. Terugdraaien die hap en weer bij het Rijk laten. En dan hoeft herindeling ineens ook een heel stuk minder.

Wat zegt u: "Het Rijk moet bezuinigen. En daarom doet "Den Haag" dit zo allemaal ?". Hmmm. hoezo moeten ze bezuinigen in Den Haag ? Zijn de achtereen volgende kabinetten van de afgelopen decennia dan soms niet goed met ons belastinggeld omgegaan ? Hebben ze te veel uitgegeven soms, omdat het toch niet als hun eigen geld voelde etc. etc. ???