of 58952 LinkedIn

Raad Maassluis mist kansen Wmo

Dat concludeert Lysias Advies, dat op verzoek van de rekenkamercommissie van Maassluis onderzoek deed naar het Wmobeleid en de uitvoering daarvan. De uitvoerder van de Wmo voor onder meer Maassluis – ROGplus – meet jaarlijks een aantal prestatie- indicatoren, zoals input en output, maar daarmee wordt de effectiviteit van het Wmobeleid niet gemeten.

De effectiviteit van het in Maassluis gevoerde Wmo-beleid is lastig vast te stellen. Daarnaast heeft de raad weliswaar voldoende mogelijkheden om meer inzicht in het gevoerde Wmo-beleid te krijgen en bij te sturen, maar maakt daar nauwelijks gebruik van. 

Dat concludeert Lysias Advies, dat op verzoek van de rekenkamercommissie van Maassluis onderzoek deed naar het Wmobeleid en de uitvoering daarvan. De uitvoerder van de Wmo voor onder meer Maassluis – ROGplus – meet jaarlijks een aantal prestatie- indicatoren, zoals input en output, maar daarmee wordt de effectiviteit van het Wmobeleid niet gemeten. Dat is in het geval van Maassluis ook lastig, want het Wmo-beleid is niet vertaald in concrete en meetbare doelen. Sturing vindt vooral plaats op financiën en niet op inhoud, concludeert Lysias.

Het college moet beoogde maatschappelijke effecten vertalen naar concrete en meetbare beleidsdoelen. Die moeten worden verbonden aan duidelijke prestatie-indicatoren, luidt het advies. De raad van Maassluis heeft beperkt zicht op de manier waarop het Wmobeleid wordt uitgevoerd, maar kan er zelf wat aan doen om dit te verbeteren. Hij neemt een afwachtende houding aan. Een keer per jaar krijgt de raad via de p&c-cyclus informatie over de resultaten van de uitvoering van het Wmo-beleid.

In die jaarstukken worden de indicatoren niet geduid. De raad lijkt ‘onvoldoende eisend naar het college om inzicht te verschaffen’, aldus Lysias. Ook stellen raadsleden nauwelijks vragen. Het bureau adviseert nieuwe afspraken te maken over inhoud en frequentie van verantwoording en monitoring, zodat de raad zijn controlerende taak goed kan uitoefenen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.