of 59082 LinkedIn

Raad kan niet bijsturen in sociaal domein

De Nijmeegse gemeenteraad beschikt niet of nauwelijks over bruikbare informatie om te kunnen (bij)sturen op de realisatie van de doelen voor de Wmo 2015 en de jeugdhulp. De raad vraagt hier zelf ook niet om. Dat blijkt uit onderzoek van de Gemeentelijke Rekenkamer

De Nijmeegse raad beschikt niet of nauwelijks over bruikbare informatie om te kunnen (bij)sturen op de realisatie van de doelen voor de Wmo 2015 en de jeugdhulp. De raad vraagt hier zelf ook niet om. 

Flinke inspanningen

Dat blijkt uit onderzoek van de Gemeentelijke Rekenkamer. ‘De relatief beperkte informatie die de raad wel van het college ontving, heeft hij steeds voor kennisgeving aangenomen. Geen van die documenten is besproken tussen de raad en het college. Om in de nabije toekomst wel over de benodigde verantwoordingsinformatie te kunnen beschikken zijn flinke inspanningen nodig van het college en de raad’, aldus het woensdag verschenen onderzoek Sturen op zorg.


Wirwar

‘In de beleidsplannen is sprake van een wirwar aan doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden’, stelt de Rekenkamer. Het gaat daarbij vooral om kwalitatieve beschrijvingen, die weinig sturend zijn. Welke maatschappelijke effecten moeten worden bereikt, staat nauwelijks omschreven. Ook zijn er geen indicatoren aan gekoppeld. De gemeente meet kortom niet systematisch of de doelen worden gerealiseerd, concludeert de Nijmeegse Rekenkamer. De raad kan dus niet bepalen of het de goede of de verkeerde kant opgaat.


Robuuste indicatoren

Om het tij te keren moet er in de ogen van de Rekenkamer flink wat werk worden verzet. Op korte termijn moeten raad en college in conclaaf om te bepalen op welke kerndoelen de raad wil sturen. Daar moeten ‘robuuste indicatoren’ aan worden gekoppeld; indicatoren die langere tijd achter elkaar en regelmatig worden gemeten ‘zodat uiteindelijk trends zichtbaar worden’. Daarnaast adviseert de Rekenkamer om afspraken te maken over de planning van de doorontwikkeling van de monitoring. ‘Voor de raad is het van belang te weten vanaf wanneer welke indicatoren worden gemeten, zodat hij ook weet vanaf wanneer hij welke informatie over de realisatie van de kerndoelen kan verwachten.’


Aparte raadscommissie

Het landelijk verplichte cliëntervaringsonderzoek zou in de ogen van de Rekenkamer moeten worden uitgebreid. Nu wordt alleen gekeken naar cliënten met een maatwerkvoorziening. Ook Nijmegenaren die geen of een algemene voorziening hebben ontvangen moeten in de cliëntervaringsonderzoeken worden meegenomen. Raad en college moeten op gezette tijden beleidsstukken en verantwoordingsinformatie gaan behandelen. Hiertoe zou een aparte raadscommissie kunnen worden ingesteld.


Zorgmeter

De Rekenkamer heeft een lokale zorgmeter ontwikkeld waarmee de raad inzicht krijgt in de ontwikkelingen in de Wmo en jeugdhulp. Er kan een koppeling worden gemaakt tussen onder meer kerndoelen, indicatoren en verantwoording. Deze zorgmeter levert nu nog een onvolledig beeld op, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de zorgmeter te vullen. Om de lokale zorgmeter tot een nuttig instrument voor de raad te maken, adviseert de Rekenkamer deze verder te laten vullen en actueel te houden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alfred op
@Karel,

over ignorance: ik bedoel dat je geen idee hebt wie ik ben en wat ik doe. Bijv. op wat er aan verplichte indicatoren in Depla staat heb ik van onder die steen waar ik volgens jou zit invloed gehad.

Ik zoek even naar een manier om via deze discussie anoniem contactgegevens uit te wisselen. Jij een idee? Ben alleen even op vakantie.

En heb het idee dat ik wel eens een bekende zou kunnen tegenkomen.
Door Karel (observant) op
@Alfred,
if you can't beat the facts (like Trump), try ignorance.

Als je je accountinfo achter laat, zal ik je dat eens, onder het genot van een kop koffie, uitleggen
Door Alfred op
@Karel, niet met je eens, stop mij te framen als niet op de hoogte (je hebt echt geen idee), maar interessante discussie. Heb je eens tijd voor een kop koffie?
Door Karel (observant) op
@Alfred, allereerst is het flauw om met jij-bakken aan te komen zetten. Bovendien weer zo'n onzinnige, en door werkelijk niks onderbouwde reactie.
Dat komt er van als je de ontwikkelingen niet bij houdt. Zo gaf je in je eerste reactie toe dat je het Nijmeegse rapport niet eens gelezen te hebben...tja.

Dan even je argumenten. Vraagt de raad niet om doelen? Je citeert nu even uit een samenvatting van het rapport door de redacteur van BB. Als je zelf het rapport had gelezen had je gezien dat de raad wel degelijk om doelen heeft gevraagd, en ook heeft gekregen, maar het betrof geen 'bruikbare' informatie, of zoals de RK Nijmegen het stelde: hier kon de raad niet op (bij)sturen.

Rekenkamers niet serieus genomen? Uit welke zwabberdoos komt dit nu weer. Uit onderzoek dat al enkele keren i.o.v. Binnenlandse Zaken is verricht blijkt juist dat de lokale rekenkamers wel degelijk serieus worden genomen. Kijk even op de site van de NVRR en je treft ze aan (of is dit - net als het lezen van het Nijmeegse rapport - ook teveel werk voor je?).

"SMART, dat weten we onderhand wel?" Blijkbaar niet, want anders moesten vele rekenkamers daar niet regelmatig op wijzen.... Plus houden rekenkamers het daar niet bij, want ze geven meestal ook handvatten hoe colleges van B&W dat beter voor kunnen bereiden.

En in algemene zin nog even: lees nog eens het rapport van de commissie Depla ("Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeente") dat geleid heeft tot het verplicht stellen van beleidsindicatoren (nog veel te weinig, maar een goed begin), en kijk naar de vele gemeente die de afgelopen jaren hun begroting en beleidsnota's qua 3 w-vragen een stuk SMARTer hebben gemaakt. Nog veel te winnen, maar een goede ontwikkeling.

Maar ja, dit is aan jou onder die steen allemaal voorbij gegaan.....
Door Alfred op
@Karel: je snapt mijn boodschap werkelijk van geen kant en ik denk dat jij juist onder een steen zit. Ik ben niet tegen monitoring, punt is dat niemand iets doet met de manier waarop bij RK’s dat nu doen. Achterhaalde methoden, komt niet aan bij colleges/raden (lees even de zinsnede in het artikel "de raad vraagt hier zelf ook niet om"; dat illustreert dat deze raad iig totaal niet bezig is met meetbare doelen, en dat is veelal zo)

Rekenkamers worden niet serieus meer genomen worden omdat ze telkens weer na veel te langdurig en afstandelijk onderzoek volgens het (gechargeerde) patroon van vierjarige beleidscycli een jaar te laat dezelfde achterhaalde conclusies trekken en geen oplossingen bieden ("het is niet SMART"; ja dat weten we nou ECHT wel)

De hamvraag is: hoe breng je monitoring wel weer in in openbaar bestuur, zodat het er toe doet en wordt gebruikt, en hoe voegen RK conclusies wel iets toe, hoe wordt monitoring wel serieus genomen door colleges/raden? Dat is helemaal niet natuurlijk, zoals jij stelt.
Door Karel (observant) op
@Alfred, onder welke steen heb jij de laatste 20 jaar verstopt gezeten?
Natuurlijk gaat het in het openbaar bestuur (net als in het bedrijfsleven en in de rest van de quartaire sector) om het sturen op heldere ambities en meetbare doelen, die als vertrekpunt dienen voor de maatregelen en waarvan de vorderingen worden bijgehouden via monitoring en evaluaties. Als je dat de kern van new Public Management noemt, dan is dat nog springlevend!

En natuurlijk is er qua stuur- en verantwoordingsinformatie zowel info nodig voor de (middel-)lange termijn (denk aan de klimaatdoelen) als voor de korte termijn (lukt de afschaling van zorg, stijgt de inburgering van nieuwkomers, wordt probleemwijk x meer of minder crimineel?).

Kansloze, modieuze bestuurskundigen riepen ooit dat er geen behoefte was aan goede monitoring, omdat de werkelijkheid toch altijd anders was. Theoretisch klopt dat, maar in de praktijk is er behoefte om te zien of maatregelen effect hebben en of het beleid ergens toe dient.

Of had je liever dat de overheid met onze belastingcenten maar wat rotzooide, zonder te kijken of de maatregelen wel effectief zijn en dienen waarvoor ze bedoeld waren. Wat jij wilt is in dikke mist varen/rijden en hopen dat je nergens tegenaan botst. Lekker dom, dus...

Kortom: goed bezig, Rekenkamer Nijmegen
Door Alfred op
RK Nijmegen zit er (rapport ongelezen) op so many levels naast:

1- Gaat uit van New Public Management principes uit de jaren 90. Die werken niet meer, vernieuwing blijft bij rekenkamers echt volledig uit.
2- Raden en colleges zijn al 10 jaar niet bezig met kerndoelen. Dus RK, jullie zijn in hun ogen allang niet relevant. Hoe dan wel?
3- omdat wereld onzekerder wordt is gerichte kortcyclische stuurinformatie belangrijk. En dat was ie trouwens altijd al. Maar heeft niemand tijd voor ivm het eindeloze verantwoordingsgedoe. Stoppen ermee.
4- qua timing geef je een nieuw kabinet vanuit 1 voeding om weer te recentraliseren en daar heeft de rest van gemeenten weer last van. Op een abstracter niveau is dat dom, dom en nogmaals dom.
5- mbt landelijk clientervaringsonderzoek: mensen zonder voorziening of met een algemene voorziening kunnen domweg niet benaderd worden omdat er geen registratie van is. Dit is allang besproken met ministeries, VNG, KING etc. ook afgeschoten ivm administratieve belasting bij wel doorvoeren. RK weet dus op dit vlak gewoon niks.
6- op landelijk niveau is afgesproken administratieve belasting zoveel mogelijk te verminderen, a la single audit. RK adviseert ze weer in te voeren als punt 5 wordt doorgevoerd.

Kortom: kundeloos, kennisloos, kansloos
Door Hubert op
Al die gegevens en eigenlijk ook de wmo moeten weg bij de gemeente het gaat echt de verkeerde kant op ze rommelen maar wat aan daar..
Door fraaie boel op
Ik vraag me ook af wat heeft de raad met die zorg gegevens te maken ?
En waar is de inmenging en de macht van de autoriteit persoonsgegevens en het kabinet ?
De gemeenten trekken gewoon met alles hun eigen plannetjes enhebben maling aa nregels of mensen.
Door Ludo (Organization ) op
We blijven mensen en organisaties dringend advies geven geen enkel contact te leggen met Jeugdzorg. We verwijzen bij problemen naar politie en huisarts of advocaat. Dit blijven we actief uitdragen vanuit Mother of the Mount Carmel. Dit doen we net zo lang totdat Jeugdzorg, Gemeente. Den Haag,en de verzekeraars hun puinhopen hebben op geruimd. Tot die tijd is Jeugdzorg en Meldpunt Kindermishandeling Persona non grata. We beschouwen Jeugdzorg als een gevaar voor gezinnen met kinderen.