of 59318 LinkedIn

Raad Groningen verzuipt in informatie Wmo

De gemeenteraad van Groningen kan niet beoordelen of de doelstellingen van de Wmo worden gerealiseerd. Sturen en bijsturen is daardoor lastig. Dat concludeert de Rekenkamercommissie van Groningen in zijn rapport ‘Sturing op de Wmo. Ligt het schip op koers?’

De Groningse gemeenteraad kan niet beoordelen of de doelstellingen van de Wmo worden gerealiseerd. De raad ontvangt weliswaar veel informatie, maar het overzicht en de samenhang laten te wensen over. Sturen en bijsturen is lastig. 

Geen samenhang

Dat concludeert de Rekenkamercommissie van Groningen in zijn rapport ‘Sturing op de Wmo. Ligt het schip op koers?’ De raad krijgt veel informatie via brieven, werksessies en de planning en controlcyclus. ‘Alleen is het overzicht en de samenhang gemakkelijk uit het oog te verliezen en is er een groot risico dat de raad door de bomen het bos niet meer ziet’, aldus de rekenkamercommissie.

 

Weinig concreet

Er zijn veel doelstellingen geformuleerd en 68 indicatoren vastgesteld, op basis waarvan de raad moet beoordelen of het Wmo-beleid uitpakt zoals afgesproken. ‘De doelen zijn echter van algemene en abstracte aard en in de meeste beleidsplannen, maar ook in de programmabegrotingen weinig concreet uitgewerkt’, aldus de rekenkamercommissie. Van een uitwerking van doelen in indicatoren is in de meeste beleidsplannen ook geen sprake. De rekenkamercommissie spreekt over een ‘doelenjungle’ omdat veel van de in de beleidsplannen opgenomen doelen in latere beleidsplannen of de programmabegroting niet meer terugkomen.

 

Stappen

Het college heeft zeker ook stappen gezet om de raad beter te voorzien van bruikbare informatie, stelt de rekenkamercommissie. Zo is er in 2016 een afdeling Monitoring & Informatie specifiek voor het sociaal domein opgericht. Die levert echter nog geen vollediger beeld op van verantwoordings- en sturingsinformatie over het sociaal domein en specifiek de Wmo. Dat kan pas volgend jaar.

 

Houvast

Informatie moet meer gestructureerd worden aangeboden, adviseert de rekenkamercommissie, om de raad meer controle en houvast te geven. Ook moet de verantwoordingsinformatie minder gaan over de uitvoering en activiteiten, maar meer over het bereiken van de doelen. ‘De raad heeft daardoor wel een blik in de machinekamer, maar het is lastig te bepalen of het schip op koers is en de beoogde bestemming gaat bereiken’, aldus de rekenkamercommissie. Tevens moet aan de indicatoren worden gesleuteld. Het is nu niet duidelijk wat een indicator over het bereiken van een doel zegt. Het college moet ook consequent zijn in het gebruik van indicatoren. Dat gebeurt nu niet.  

 

Niet inzichtelijk

Die set van indicatoren moet ook ingeperkt worden waarop de raad elk jaar Wmo-breed wordt geïnformeerd over de bereikte effecten en doelen, adviseert de rekenkamercommissie. ‘De huidige ingezette koers van monitoring met 68 voor de Wmo-relevante indicatoren is voor de operationele aansturing door het college begrijpelijk, maar voor de raad naar verwachting niet inzichtelijk.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.