of 59329 LinkedIn

PvdA Nijmegen wil andere aanpak Antillianen

Wethouder Floris Tas
Wethouder Floris Tas
2 reacties
In de raadsstukken spreekt het Nijmeegse college van Burgemeesters en Wethouders over 'succesvolle' projecten en zou er aan prestatieafspraken 'ruimschoots' zijn voldaan. Maar PvdA-fractievoorzitter Rutger Zwart is minder positief over het door de gemeente gevoerde Antillianenbeleid en bepleit een andere aanpak.

Ander beeld

Nijmegen heeft zich de afgelopen jaren met het Antillianenbeleid gericht op drie gebieden. De aanpak van criminaliteit, werkloosheid en voortijdig schoolverlaten. Volgens wethouder Tas (GroenLinks) zijn er goede resultaten bereikt. Minder vroegtijdige schoolverlaters en minder werkloosheid. PvdA-fractievoorzitter Rutger Zwart was nogal verbaasd toen hij de raadsstukken onder ogen kreeg. 'In juli las ik op de site van Binnenlands Bestuur over een rapport van het Risbo waar heel andere dingen uit bleken. Zeker rondom criminaliteitsbeleid werd in dat rapport een heel ander beeld geschetst.'

 

Verbrokkeld beleid

Zo stond in het rapport onder meer dat de oververtegenwoordiging van Antilliaanse voortijdig schoolverlaters in Nijmegen sterk is toegenomen. Verder is het aantal geregistreerde verdachten van Antilliaanse afkomst in Nijmegen met meer dan 100 procent gestegen. Zwart: 'Raar dan dat zo'n rapport niet meegestuurd wordt en dat er alleen positieve verhalen van de gemeente meegestuurd worden.' Hij vindt het  Nijmeegse beleid te verbrokkeld. Er gaat geld naar schoolverlaters, re-integratie, welzijnsondersteuning en gezinscoaches. Er zou voor een focus gekozen moeten worden, aldus Zwart. 'In Leeuwarden voeren ze een één op één beleid en je ziet dat het succesvol is. De criminaliteitscijfers zijn er gedaald. Ik denk dat we dat in Nijmegen ook moeten doen. Criminaliteit springt in het ook, dus daar moeten we ons op richten.'

 

Relatief

'Ik weet van dat rapport', zegt wethouder Tas desgevraagd. 'Maar als je de rapporten goed bekijkt, zit er eigenlijk niet zo heel veel verschil in', vindt wethouder Floris Tas. De criminaliteitscijfers van Antilliaanse jongeren zijn weliswaar sterk gestegen, maar volgens Tas is dat relatief. 'We spreken over tientallen. Kleine aantallen dus waarbij het verschil van 1 of 2 jongeren procentueel ineens grote verschillen lijken.'

 

Tevreden bewoners

Tas blijft erbij dat er goede resultaten geboekt zijn. 'Het woord succesvol is misschien niet helemaal juist, maar wat we gedaan hebben heeft wel tot resultaat geleid', aldus Tas. 'Ik was onlangs nog in de wijk Meyhorst. Daar hadden ze jarenlang overlast van onder andere Antilliaanse jongeren en dankzij het beleid van de gemeente gaat het daar nu heel goed. De bewoners zijn er heel tevreden.' Hij is het er dan ook niet mee eens dat het 'gebrokkelde' beleid niet goed zou werken. 'Onderzoek heeft bewezen dat een brede aanpak werkt. Alleen focussen op repressie van criminaliteit werkt juist niet. Wij blijven dus bij een integrale aanpak.'

 

Complimenten

De wethouder benadrukt dat het goed gaat met Nijmeegse jongeren. Van de bewonersraad van de wijk Meyhorst heeft de gemeente veel complimenten ontvangen. 'Die cijfers zeggen mij dan ook niet zoveel', aldus Tas. 'De complimenten uit de wijk des te meer.' Volgende week wordt het Antillianenbeleid in de gemeenteraad besproken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door bas (logicus) op
Vaak wordt een rapport niet volledig gemaakt omdat dit de subsidie kraan beïnvloed.
En wie hebben belang bij die subsidiepotjes.
Voor het merendeel directeuren en het bestuursleden die uit de PvdA, D’66 en GL gelederen verkozen zijn. De waarheid is voor deze groep een schadelijke realiteit.
Zwijgen is goud, spreken is zilver geld hier letterlijk.
Het belang van de bevolking of hun kiezersachterban staat allang niet meer voorop.
Door J. Schreuders op
Met hoeveel bewoners zou Floris gesproken hebben 1 of 2?