of 65101 LinkedIn

Putten kent geslaagde pilot Buurtzorg jong

In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de werkwijze van Buurtzorg Jong goed aansluit op de gedachte die bij de transitie van Jeugdzorg aangehangen wordt.

Buurtzorg Jong is een goed alternatief voor gemeenten die problemen met jongeren op een andere manier willen oplossen. Dat blijkt uit een evaluatie door de Universiteit Wageningen en de GGD van de pilot Buurtzorg Jong in de gemeente Putten.

Nieuwe, innoverende partij

In 2013 begon Putten met een pilot van Buurtzorg Jong (het 'kleine broertje' van Buurtzorg Nederland) dat zich richt op ondersteunen van gezinnen met problemen. Putten is één van de drie gemeenten waar de pilot loopt en de eerste waar nu een evaluatie is gedaan. De gemeente koos voor Buurtzorg Jong omdat er behoefte was aan meer duidelijke afspraken over regie en uitvoering van het jeugdbeleid binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook wilde Putten een partij die een nieuwe en innoverende manier van Jeugdzorg aanbood.

 
Ontzorgen

In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de werkwijze van Buurtzorg Jong goed aansluit op de gedachte die bij de transitie van Jeugdzorg aangehangen wordt. Daarbij moeten hulpverleners gericht zijn op ontzorgen en normaliseren van gezinssituaties met name door het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken en scholen. De eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van het netwerk van de jongeren en het gezin spelen daarbij een belangrijke rol.


Doorverwijzen 

De werkwijze van één gezin, één plan, één regisseur wordt ook bij Buurtzorg Jong gehanteerd. Daardoor zijn in het eerste jaar al 90 gezinnen geholpen en dus een aanmerkelijk hoger aantal individuen, aldus de onderzoekers. Ook van belang is het feit dat meer dan 20 verschillende organisaties of hulpverleners doorverwezen hebben naar Buurtzorg Jong. Vaak gaat het dan om scholen of partners in de gezondheidszorg. Maar ook kwam de hulpvraag van gezinnen zelf.


Positieve houding
Gezinnen die met de organisatie te maken hebben gehad geven aan op verschillende manieren baat te hebben gehad bij het contact. Zo wordt het directe contact, inclusief adviezen, positieve houding en de bevestiging van zaken die wél goed gaan geroemd. Ook over de doorverwijzing naar andere hulpinstanties en het functioneren als schakel naar die andere hulp wordt positief gerapporteerd. Daarnaast heeft een groot deel van de hulptrajecten een beperkte looptijd en is er weinig uitval tijdens de ingezette trajecten. Op expliciete vragen van de onderzoekers naar verbeterpunten voor Buurtzorg Jong kwam weinig tot geen respons.


Snel contact
In de meeste gevallen lukt het Buurtzorg Jong om binnen drie dagen contact te hebben met een nieuw gezin. Het streven dat in 80 procent van de gevallen een huisbezoek wordt afgelegd, is niet gehaald. De onderzoekers vragen zich af of dat een realistisch streven is, omdat het afleggen van huisbezoeken ook afhankelijk is van de wensen, behoeften en mogelijkheden van het betreffende gezin.

Minder indicaties
Of de aanpak van Buurtzorg Jong leidt tot minder indicaties door Bureau Jeugdzorg, is nog niet bekend. Maar volgens de onderzoekers is het feit dat Buurtzorg Jong 'snel en laagdrempelig hulp verleent'  en 'pas loslaat als het gezin zelf verder kan' een indicatie dat het daarmee bijdraagt aan het voorkomen van ecalatie van problematiek. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mechtild rietveld (nvt) op
Wat een super leuk bericht! En in Zaltbommel schijnt het met Buurtzorg Jong ook goed te lukken. Net zoals het met de Opvoedpoli's in den lande lukt om een 'doorbraak' te krijgen in de zorg voor gezinnen en jeugdigen. Zo'n doorbraak is nodig en was reden om Buurtzorg (2003) en de Opvoedpoli (2008) op te richten. Gemeenten zouden het allemaal veel eenvoudiger kunnen maken door gewoon het concept van Buurtzorg Jong en de Opvoedpoli's (die op dezelfde wijze werken) over te nemen c.q. niet zelf klooien met allerlei moezame en complexe samenwerkingsverbanden in een gemeentelijk 'sociaal team'. Dat wiel is al uitgevonden door Buurtzorg Jong en de Opvoedpoli. En ook enkele andere zorgaanbieders zijn hier goed mee bezig. De Jeugdwet onderschrijft dit concept, dus waarom de zaak niet echt goed opschudden, zoals Buurtzorg Jong (en Opvoedpoli) nu al doen?