of 59244 LinkedIn

Provincies koploper bij garantiebanen

'Met de Quotumwet zal alle positieve samenwerkingsenergie bij het realiseren van garantiebanen als sneeuw voor de zon verdwijnen', aldus het Interprovinciaal Overleg (IPO) in reactie op het opstarten van de procedure tot activering van de Quotumwet door staatssecretaris Jetta Klijnsma om het aantal vastgestelde garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te behalen.

De provincies reageren teleurgesteld op het opstarten van de procedure voor het activeren van de Quotumwet door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Activering is nodig om het aantal vastgestelde garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te behalen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wijst erop dat provincies hun doelstelling wel hebben gerealiseerd, zelfs voor 2017. ‘Alle positieve samenwerkingsenergie bij het realiseren van garantiebanen verdwijnt als sneeuw voor de zon.’

Doelstelling gehaald

Volgens het IPO liggen de provincies ver voor op de doelstelling van het aantal garantiebanen, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord van 2013. Meer dan de helft van het aantal te realiseren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2023 is nu al gerealiseerd. De overheid moet voor 1 januari 2023 in totaal 25.000 garantiebanen hebben gerealiseerd. Doelstelling van de provincies is om 340 garantiebanen te realiseren voor 1 januari 2023. Voor eind 2016 zouden er minimaal 88 garantiebanen moeten zijn gecreëerd. Dat waren er 110. Halverwege 2017 hebben de provincies hun doelstelling voor dit jaar (136 garantiebanen) al ruim gehaald: 173.


Activering Quotumwet

Staatssecretaris Klijnsma kondigde afgelopen vrijdag aan de procedure op te starten voor het activeren van de Quotumwet voor overheidswerkgevers. De banenafspraak voor 2016 was weliswaar in aantallen banen gehaald (22.554), maar de overheid had haar doelstelling (6.500) niet gehaald (3597) en activering van de Quotumwet was de stok achter de deur. De quotumregeling houdt in dat overheidsorganisaties met meer dan 25 werknemers (en die per jaar 40.575 verloonde uren of meer hebben verantwoord via loonaangiften) in 2018 verplicht een quotum moeten hanteren van een nog dit jaar te bepalen percentage medewerkers met een arbeidsbeperking. Als zij dat quotum in 2018 niet halen, wordt in 2019 een boete opgelegd van 5000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur.


Ieder voor zich

De provincies benadrukken dat werkgevers en vakbonden het realiseren van garantiebanen belangrijk vinden en dit wederom een prominente plaats hebben gegeven in de cao provincies 2017-2018. De teleurstelling over de stap van Klijnsma is dan ook groot. Eddy van Hijum, portefeuillehouder werkgeverszaken in het IPO bestuur verwacht dat alle (vrijwillige) positieve samenwerkingsenergie bij het realiseren van garantiebanen als sneeuw voor de zon verdwijnen. ‘Voor kleinere organisaties van minder dan 25 fte geldt geen quotumheffing. Grotere organisaties die het quotum al hebben gerealiseerd, zullen zich niet meer inzetten voor meer garantiebanen. Het wordt dan verplicht ieder voor zich. Ook samenwerking met organisaties buiten de overheid om garantiebanen te realiseren zal dan verdwijnen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wendy op
Mooi, maar ook hier garantie van op zijn best 2 tijdelijke banen want ook bij de provincie vlieg je er zo weer uit. Het is te hopen dat ze dat in hun berekening hebben meegenomen en uitgeserveerde mensen van hun rekensommetje aftrekken.