of 59318 LinkedIn

Private sector goed op weg naar banenquotum 2017

Van de 33.000 banen voor arbeidsgehandicapten die er eind dit jaar bij moeten zijn gekomen ten opzichte met 2012, zijn er aan het eind van het tweede kwartaal meer dan 29.000 gerealiseerd. Dat meldt het UWV in een kwartaalrapportage.

Van de 33.000 banen voor arbeidsgehandicapten die er eind dit jaar bij moeten zijn gekomen ten opzichte met 2012, zijn er aan het eind van het tweede kwartaal meer dan 29.000 gerealiseerd. Dat meldt het UWV in een kwartaalrapportage

Kanttekening

De 29.256 banen die er ten opzichte van 2012 zijn bijgekomen, zijn voor de rekening van zowel private werkgevers als de overheid. Daarvan zijn 19.947 banen regulier, en de overige geregeld per uitzendcontract of detachering. De private sector is goed op weg naar het halen van haar aandeel in het banenquotum voor 2017 (23.000 banen), maar de overheid loopt nog achter om haar quotum van 10.000 banen te bereiken. Bij de laatste observatie moeten volgens woordvoerder Jos Stuart van Divosa (de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein) twee kanttekeningen worden geplaatst. ‘De overheid heeft voor de eerste jaren ambitieuzere doelen voor zichzelf gesteld dan de markt heeft gedaan. Ook zijn de cijfers ietwat geflatteerd, bijvoorbeeld doordat mensen die in de Wet sociale werkvoorziening zaten,  vaker aan de slag gaan via een coöperatie. Dat telt dan als een uitstroom bij de overheid en een instroom bij de private sector.’

 

Wajong’ers opnieuw gekeurd

Het UWV heeft over de inspanningen van de overheid om haar aandeel in het banenquotum te halen ook goed nieuws; voor het eerst sinds de nulmeting in 2012, zijn er bij de overheid meer banen voor arbeidsgehandicapten. Verder meldt het UWV dat de doelgroep voor het arbeidsquotum, eind juni 204 duizend man sterk, sinds de nulmeting met zo’n 43.000 cliënten is afgenomen. Die afname is vooral veroorzaakt doordat tussen 2015 en 2017 alle Wajong’ers opnieuw worden gekeurd sinds zij onder de Participatiewet vallen. Wie uiteindelijk geen arbeidsvermogen blijkt te hebben, maakt dan geen deel meer uit van de doelgroep voor het banenquotum.      

 

‘Geen ruimte voor arbeidsgehandicapten’

Eerder deze week bleek uit een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) nog dat de helft van de werkgevers zich komende jaren geen arbeidsgehandicapte in dienst ziet nemen. Er zouden voor hen vaak geen geschikte functies zijn. In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat de private sector in 2026 honderdduizend banen moet hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de overheid zijn dat er vijfentwintigduizend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Over wat voor banen hebben we het hier eigenlijk. fulltime of parttime banen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Zowel de publieke als de private partijen behoren zich aan het in 2013 gesloten Sociaal Akkoord te houden. Is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks (via wettelijke verplichting). Houd de vinger aan de pols SoZa!