of 63908 LinkedIn

Privacywaakhond: voorstel schuldenwet niet Avg-proof

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) om haar wijzigingsvoorstel voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aan te passen. Het voorstel bevat nog te weinig privacywaarborgen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) om haar wijzigingsvoorstel voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aan te passen. Het voorstel bevat nog te weinig privacywaarborgen.

Tweemaal is scheepsrecht

Onder de nieuwe Wgs die de staatssecretaris voor ogen heeft, wordt een gemeente op de hoogte gesteld door verhuurders, nutsbedrijven en zorgverzekeraars als er sprake is van een betalingsachterstand. Zorgverzekeraars moeten een gemeente na vier maanden betalingsachterstand op de hoogte stellen. Voor nutsbedrijven geldt een periode van drie maanden en voor verhuurders bedraagt de termijn twee maanden. Tweemaal is scheepsrecht, luidt het principe: op het moment dat een gemeente door twee partijen over iemand wordt geïnformeerd, moet de gemeente contact opnemen met de inwoner in kwestie.  

 

Grondslag

Daaraan ziet de Autoriteit Persoonsgegevens nog een aantal haken en ogen. Zo moet er een goede wettelijke grondslag zijn in de Avg voor het doorgeven van huurachterstanden door verhuurders. Toestemming is daarbij geen geschikte grondslag omdat een huurder dikwijls een afhankelijkheidsrelatie heeft met zijn of haar verhuurder. De huurder is daardoor niet vrij om toestemming te weigeren. ‘De AP adviseert daarom de grondslag voor het melden van betalingsachterstanden aan de gemeente uitdrukkelijk te benomen’, aldus het advies.

 

Geanonimiseerde gegevens toch herleidbaar

Ook de manier waarop gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens voor risicomodellen worden gebruikt, is volgens de AP nog niet Avg-proof. Met nieuwe technieken zijn die gegevens volgens de privacywaakhond te herleiden tot individuele personen, in tegenstelling tot hetgeen dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt beweerd. Ook stelt de AP vraagtekens bij de voorgestelde bevoegdheid van colleges om gegevens over de gezondheid van burgers te verwerken. Daar wordt in de memorie van toelichting niet op ingegaan. De AP wil dat er meer duidelijkheid komt over de aard van de gegevens die gaan worden verwerkt, hoe de verwerkingsbevoegdheid zich verhoudt tot het medisch beroepsgeheim en over de precieze noodzaak daarvoor.

 

Terugkoppeling

Ook merkt de AP op dat er privacywaarborgen in de memorie van toelichting worden genoemd die vervolgens niet in het wetswijzigingsvoorstel zijn terug te vinden. Die moeten in de wetstekst worden opgenomen, aldus de AP. Tot slot adviseert de AP dat er in het voorstel en de toelichting wordt ingegaan op de terugkoppeling aan schuldeisers.

 

Raad van State

Een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat Van Ark het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens had aangevraagd in het kader van de consultatieprocedure rond het wetswijzigingsvoorstel. Momenteel ligt het wetswijzigingsvoorstel ter advies bij de Raad van State (RvS). ‘Daarop willen wij nog niet vooruitlopen’, aldus de woordvoerder. Nadat de RvS haar advies heeft gegeven zal de staatssecretaris ingaan op de input uit de consultatie. De bedoeling is dat het definitieve voorstel tussen oktober en december aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
De Autoriteit Persoonsgegevens is nieuw dus moet zich even laten gelden.