of 59185 LinkedIn

Preventie jeugdhulp komt onvoldoende van de grond

Bij de jeugdhulp moet meer preventief en integraal worden gewerkt. Dat stellen de vijf samenwerkende jeugdinspecties (Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein) na onderzoek.

Het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen moet beter. Ook moet meer preventief en samenhangend worden gewerkt. Dat stellen de vijf samenwerkende jeugdinspecties na onderzoek.

Regierol

De regierol komt eveneens onvoldoende uit de verf. Dit brengt het risico met zich mee dat informatie ontbreekt die ‘nodig is voor het duiden van signalen en het bepalen van passende zorg en ondersteuning’, stellen de jeugdinspecties. Dit Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein deed in zes gemeenten onderzoek. Over de bevindingen op vier thema’s maken de inspecties zich dusdanige zorgen, dat een aantal thema’s landelijk moet worden geagendeerd.


Lokale netwerken

Zo wordt te weinig integraal gewerkt, constateren de jeugdinspecties. Dit komt onder meer omdat lokale netwerken nog in ontwikkeling zijn en voorzieningen jaarlijks kunnen veranderen. Daardoor is het voor professionals ‘onduidelijk welke partijen zij kunnen benaderen om te zorgen dat passende en samenhangende hulp geboden wordt’, aldus de jeugdinspecties. Het bieden van samenhangende hulp wordt tevens bemoeilijkt omdat instanties voor jeugdhulp en de (jeugd)gezondheidszorg nog vaak gescheiden werelden zijn. Dat bemoeilijkt het bieden van samenhangende hulp.


Vroegsignalering

Bij acute situaties wordt weliswaar actie ondernomen, maar vroegsignalering van (gezins)problematiek staat onder druk, stellen de inspecties verder. Meer preventief werken is nodig. Het heen en weer schuiven van casuïstiek baren de jeugdinspecties eveneens zorgen. ‘Bij signalen van onveiligheid komt het voor dat casussen meerdere keren worden verwezen tussen instanties voordat zorg en ondersteuning daadwerkelijk plaatsvindt. Hierdoor kunnen veiligheidsrisico’s langer bestaan voordat deze worden aangepakt’, stellen de jeugdinspecties op basis van hun onderzoek.


Regisseur

Een van de gedachten achter de decentralisatie jeugdzorg was juist dat het af- en doorschuiven van hulpbehoevenden zou worden voorkomen, omdat, in het hele sociale domein, gewerkt zou worden volgens het adagium ‘een gezin-een plan-een regisseur’. Eerder constateerde ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn eerste Overall rapportage sociaal domein. Rondom de transitie dat integraal werken in gemeenteland nog niet echt van de grond komt. Dit lijkt bevestigd te worden door de bevindingen van de jeugdinspecties. Zij hameren op goede informatie-uitwisseling en continuïteit in regievoering. Dat is ‘van essentieel belang voor het borgen van de veiligheid voor jeugdigen’. Daarbij is een gezamenlijke en samenhangende aanpak vanuit rijk, gemeenten, organisaties en professionals nodig. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joseph (fin adv) op
Nota's, vaststellen, concluderen, regievoering, informatiewisseling, borgen, vroeg signalering,preventie, prachtige woorden altijd weer opnieuw in dit land. Jeugd en jongerenwerk inmiddels Miljarden industrie waarvan het rendement nooit meetbaar is geweest. Feit dat in dit landje een hele regering aandacht besteed aan een paar "Vloggers" maw vervelende snotneuzen die zich van niets en niemand iets aantrekken zegt meer dan genoeg. Heb ik geen jeugdinspectie meer voor nodig om dat vast te stellen. Een brevet van onvermogen voor de Jeugdinspecties die van zichzelf vaststellen dat ze niet functioneren ! Bravo.
Door Jaap (adviseur, o.a. voorzieningen) op
..meer preventief, samenhangend, de regiorol uit de verf... De taskforce jeugd heeft bij de overdracht naar gemeenten hoog opgegeven van een betere aanpak en bereikbaarheid van jongeren, ook in preventief opzicht. Dat was dus blijkbaar voor de buhne. De vage bewoordingen, de metataal en de onmacht van de inspecties laat helaas weer zien dat als het echt nodig is de jongere in de kou staat. Inderdaad, met jongeren praten inspectie - en in eigen huis orde op zaken stellen!
Door Ries Oonk op
Beetje typisch dat een signaal over efficiënt werken moet komen van VIJF samenwerkingen jeugdinspecties. Goed om hier eens de bezem doorheen te halen en één gezaghebbende jeugdinspectie over te houden.
Door Prins op
Ze netwerken volop en de meeste jongeren worden wel benaderd door jongerenwerkers via de computer en scholen zijn ze in zicht.Ze willen gewoon nog meer personeel,macht en mogelijkheden.Ze kennen iedere jongere in de stad.Het integrale werken is echt al heel erg van de grond gekomen.Praten met de teams is ongeloofwaardig kijken en communiceren met de jongeren is beter.

Relevante Parlementaire Dossiers