of 63428 LinkedIn

Pilot Zoetermeer combineert hulp en zorg

Het combineren van huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging door deze ondersteuning door één persoon te laten doen lijkt cliënten gelukkiger te maken. Dat is de eerste indruk van de pilot Verzorgd Thuis van de gemeente Zoetermeer, in samenwerking met twee zorgverzekeraars en zorgorganisatie Vierstroom.

In een pilot combineert de gemeente Zoetermeer huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging door deze ondersteuning door één persoon te laten doen. In het project Verzorgd Thuis werkt de gemeente samen met twee zorgverzekeraars en zorgorganisatie Vierstroom. De eerste indruk is dat cliënten veel gelukkiger zijn met deze nieuwe werkwijze.

Behoeften cliënt leidend

Dat blijkt uit de pas verschenen publicatie Vernieuwing in hulp aan huis van Movisie, waarin het initiatieven voor een betere thuisondersteuning in vijf gemeenten bekijkt. Aan het project Verzorgd Thuis doen meer dan vijftig mensen mee met hoge leeftijd, beperkte mobiliteit en met ervaringen van regieverlies. De gemeente Zoetermeer verwacht dat de ondersteuningsbehoefte de komende jaren zal toenemen en wil niet dat afzonderlijke systemen met hun regels en financieringsstromen (Wmo en Zorgverzekeringswet) leidend zijn, maar behoeften en wensen van de cliënt.


Minder versnipperde hulp

In bestaande financieringsvormen komen professionals van verschillende organisaties bij mensen thuis en is afstemming tussen zorg en hulp niet optimaal. De gemeente wil met brede thuisondersteuning meer op kwaliteit en effect van de dienstverlening sturen en minder op leveren van productie. Het is dan eenvoudiger de werkzaamheden in een logische volgorde en efficiënter te plannen. Met hetzelfde budget kun je zo meer doen en bereiken en verbetert tegelijk de kwaliteit van de ondersteuning: minder versnipperde hulp, minder haast, meer aandacht voor de cliënt.


Wijkverpleegkundige eindregisseur

Voor de pilot kregen medewerkers voorlichting over de nieuwe werkwijze. Niet elke medewerker bleek gemotiveerd zich te laten bijscholen om hun takenpakket te kunnen uitbreiden. Dertig medewerkers volgden een training waarvoor onder supervisie van een wijkverpleegkundige is vastgesteld welke kennis, houding en vaardigheden zij moesten leren. De wijkverpleegkundige is de spin in het web, houdt de eindregie en heeft mandaat om via een spoedprocedure een indicatie aan te vragen.

 

Vaste medewerker
Met de cliënt maakt de medewerker een ondersteuningsplan met alle afspraken over zorg en huishoudelijke hulp. Per wijk is er één team dat integrale ondersteuning levert en organiseert. Bij voorkeur levert één persoon uit het team zoveel mogelijk hulp en zorg aan een cliënt. Door te werken met een vaste medewerker per cliënt kunnen eventuele andere problemen eerder worden gesignaleerd en ontstaat een vertrouwensband. Het aantal uren geleverde zorg en hulp wordt maandelijks bijgehouden net als de verhouding tussen huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Aparte verantwoording aan zorgverzekeraars en gemeenten is nog een voorwaarde voor de zorgverzekeringswet en de Wmo. In 2018 moet duidelijk worden of en zo ja, hoe integrale financiering mogelijk is.

Cliënten gelukkiger

Hoewel de Werkplaats Sociaal Domein de effectiviteit en efficiëntie van de nieuwe werkwijze nog aan het monitoren is om te bepalen of de pilot een vervolg krijgt, is de eerste indruk dat cliënten er veel gelukkiger mee zijn. Zij vinden hulp en zorg overzichtelijker en de planning logischer. De meeste medewerkers pakken hun nieuwe taken goed op, al moeten ze wel wennen aan hun nieuwe rol. Sommige medewerkers zien hun taken als grote uitdaging en stellen zich soms te voorzichtig op. Zorgverzekeraars vinden de vernieuwing interessant, omdat tegen lagere kosten kwalitatief hoogwaardige persoonlijke verzorging wordt georganiseerd. Uiteindelijk moeten cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Maxim op
Je uitkleden voor de verzorgende je lichaam laten wassen en dan je huis poetsen en koffie drinken gezellig.
Door Isabelle Vugs (Wethouder) op
Eigenlijk is het heel simpel: iedereen zegt de zorg en ondersteuning rond de client/inwoner te (willen) organiseren. Het enige wat je dan moet doen, is in de schoenen van de client gaan staan en kijken hoe de ondersteuning georganiseerd is. En daarin dan een verbeterslag te maken. Ik vind dit 1 van de mooiste pilots van de afgelopen jaren. Juist doordat het perspectief van de client nu echt het uitgangspunt is.
Overigens worden niet alleen de clienten hier beter van. Het geeft ook de verzorgenden meer tijd en rust in hun werk en dus ook meer voldoening.
Door Jaap van Velzen (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Whoww..eindelijk 15 jaar terug in de tijd voor een hoogwaardig en verzorgd gevoel. Dat zouden ze vaker moeten doen!