of 59318 LinkedIn

Pgb-houdster naar RvS om ‘contactverbod’ Groningen

Een pgb-houdster uit Vlagtwedde eist voor de Raad van State dat de gemeente Groningen een contactverbod tegen haar opheft. Zij mag alleen op vrijdag tijdens lunchtijd met de gemeente bellen, en alleen met de contactpersoon waarmee zij gebrouilleerd is.

Een pgb-houdster uit Vlagtwedde eist voor de Raad van State dat de gemeente Groningen een contactverbod tegen haar opheft. Zij mag alleen op vrijdag tijdens lunchtijd met de gemeente bellen, en alleen met de contactpersoon waarmee zij gebrouilleerd is.

Kafkaësk

‘Deze toestand is ronduit kafkaësk’, aldus Jason Bouter, raadsman van de pgb-houdster. Maandag stond hij zijn cliënt bij voor de Raad van State, waar de gemeente Groningen verstek liet gaan. Zijn cliënte heeft een slepend conflict met de gemeente Groningen, die weigert een beschikking af te geven voor uitbetaling van persoonsgebonden budgetten door de Sociale Verzekeringsbank. Toen zij het vermoeden kreeg dat haar aanvraag niet zorgvuldig door de gemeente werd behandeld, diende zij een WOB-verzoek in bij de gemeente Groningen, waarbij zij ook navraag deed naar de opleidingskwalificaties van haar contactpersoon die volgens de pgb-houdster niet competent is. Uiteindelijk diende de pgb-houdster ook een klacht in bij de gemeente Groningen. Dat is Groningen blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten; de vrouw kreeg een contactbeperking opgelegd. Ze mag alleen nog op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 12.30 uur met de gemeente bellen, en alleen met de ambtenaar tegen wie ze een paar dagen voor de beperking een klacht had ingediend. Wat bleek? Het nummer was door het keuzemenu voor de vrouw praktisch onbereikbaar.

 

Mondig, geen ruziezoekster

Advocaat Bouter zegt dit ook aan den lijve te hebben ondervonden toen hij hetzelfde nummer belde. Daar werd uiteindelijk wel opgenomen maar toen Bouter liet weten namens wie hij belde, ging ook bij hem abrupt de hoorn erop. Het ‘contactbesluit’ was blijkbaar ook op hem van toepassing. ‘Dat betekent dus dat de gemeente weigert dienst te verlenen aan mijn cliënte. In feite is het communicatiebesluit gewoon een contactverbod’, aldus Bouter. ‘Terwijl zij behoefte heeft aan 24-uurs zorg. Dat is een serieuze hulpvraag en ze heeft hieromtrent al meerdere gerechtelijke procedures tegen de gemeente gewonnen. Ik zie ook totaal geen reden voor het besluit van de gemeente. Mijn cliënte is mondig en heeft zich goed ingelezen in de regelgeving rond persoonsgebonden budgetten. Ze kan bijdehand overkomen, maar is zeker geen ruziezoekster en al helemaal niet gek. De gemeente vindt haar blijkbaar vooral lastig.’

 

Contactbesluit ‘idioot’

Bouter besloot het er niet bij te laten zitten. ‘Dit is een besluit met gevolgen voor de rechtspositie van mijn cliënt. Daarom heb ik besloten dit aan te vechten.’ De rechtbank Groningen verklaarde het beroep echter ongegrond. Bouter: ‘Het contactbesluit had blijkbaar geen grondslag in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en er was zodoende ook geen sprake van een besluit voor de rechtbank om te vernietigen. Daar ben ik het niet mee eens; als de gemeente Groningen alsnog handelt naar dat ‘besluit’ of wat het dan ook is, heeft het rechtsgevolgen voor mijn cliënt.’ Zodoende ligt de zaak nu voor de Raad van State, die over zes weken uitspraak doet. Daar bestempelde een van de rechters de Groningse contactregeling tijdens de behandeling maandag als ‘idioot’, schrijft het Dagblad van het Noorden. Bouter: ‘als de zaak niet ontvankelijk verklaard wordt, overweeg ik voor het eerst in mijn carrière een zaak naar de Europese rechter mee te nemen.’   

 

‘Contactregulering’

Een woordvoerder van de gemeente Groningen kan of wil niet uitgebreid ingaan op de ‘contactregulering’ zoals hij de maatregel noemt. ‘Om privacy-redenen en omdat de zaak nog bij rechter ligt.’ Volgens hem legt de gemeente Groningen alleen contactreguleringen op in uitzonderlijke gevallen op basis van het verloop van eerdere contacten. ‘Dat ligt dan aan de frequentie van het contact, en op de manier waarop contact gemaakt werd. Het gaat daarbij om een beslissing op civielrechtelijke basis waardoor aan de rechtspositie van deze mevrouw niets verandert. Het is ook zeker geen contactverbod en ook is de zorgplicht vanuit de gemeente als dienstverlener niet in het geding.’ Volgens de woordvoerder kan de pgb-houdster de gemeente gewoon bellen op de aangegeven tijd en op het aangegeven nummer. ‘Het is onze stellige overtuiging dat de bereikbaarheid dan goed is. Ook op het nummer in kwestie.’ De gemeente Groningen wil niet ingaan op de vraag of de contactregulering verband houdt met het WOB-verzoek van de pgb-houdster en wil ook niet toelichten waarom uitgerekend de beklaagde ambtenaar als contactpersoon is aangemerkt. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mevrouw Kiki (Boombeschermvrouwe en Gebouwactiviste) op
Omdat mijn inbreng
- op deze website van Binnenlands Bestuur- stelselmatig wordt verwijderd,
weiger ik om nog enige info te geven
over de voortgang van het 8,5 jaar durende Klokkenluiders Verbod voor onbepaalde tijd.
<>
Mevrouw Kiki
Door Henk op
Ambtenaren hebben niets te zoeken in privelevens in medische gegevens kortom de zorg hoort daar niet . Het hele wijkwerk is onacceptabel. Ons land zal nooit meer hetzelfde zijn alle het mooie is verloren gegaan door de decentralisatie en het vrijheidsbeleid. Het ging meteen crimineel fout he alles mag in een keer echt alles wat niet mag daar houden ze zich mee bezig. Het iseen asociale criminele bedoenng geworden die gemeente zorg wat je zorg noemt keten staat net zo sterk als een bende dus hier moet je ingrijpen als overheid je verknalt er het hele land mee. Al die zorg is ook helemaal niet nodig.Ze intimideren werken achterbaks, zetten mensen tegen elkaar op en roddelen vreselijk ongeacht alle regels die zijn opgesteld. J emoet hier abrupt mee stoppen als overheid en niet constant aan de wensen voldoen van de teams zonder gedegen onderzoek.We hebben nu al wel genoeg rotte nare appels in de wijken.
Door Daan op
Het is echt de burger tegen de overheid tegenwoordig.

Man, wat zijn de verhoudingen verziekt.

Wat hebben ze een vreselijke hekel aan elkaar. De burger en de overheid.

Wat is het wantrouwen groot.

En wat wordt het allemaal opgepookt.

De maatschappij is behoorlijk ziek aan het worden.

Treurig...

En dat je dan stuk loopt op een stel juristen die gaan zitten studeren op de vraag met wat voor soort rechtsfiguur ze hier hebben te maken. Een besluit of een feitelijke handeling.

Woorden schieten tekort...
Door Joost op
Dat de gemeente nog niet met zijn ggz bende gedreigd heeft die lossen en ruimen toch alles eerlijk op voor ze ?
Het is echt onvoorstelbaar wat een gemeetne tegenwoordi g allemaal uithaalt.
Zelfs advocaten zijn al niet meer welkom enkrijgen ook al contactverboden opgelegd.
Wat doet die zorg en al die pirvegegevens daar eigenlijk bij die gemeenten ? Het is beter om te stoppen voor dat dit vankwaad tot erger gaat.Zo behandel je kwetsbaren niet..