of 59082 LinkedIn

Persoonlijke verzorging definitief niet naar gemeenten

De persoonlijke verzorging komt niet in het gemeentelijke takenpakket. Gemeenten krijgen wel extra geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Volgens het VNG-bestuur is dit akkoord met staatssecretaris Van het 'maximaal haalbare'.

Het is gemeenten niet gelukt om de persoonlijke verzorging alsnog in hun takenpakket te krijgen. Wel krijgen gemeenten wat extra geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er blijft sprake van forse bezuinigingen.

Geld voor vernieuwing

Dat blijkt uit het overlegresultaat dat het bestuur van gemeentekoepel VNG en staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) vandaag hebben bereikt. In 2015 krijgen gemeenten eenmalig 200 miljoen euro voor de overgang van cliënten vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo. Voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning ontvangen gemeenten vanaf 2016 jaarlijks 200 miljoen euro.

 

Verbeterd pakket

Gemeenten nemen vanaf 2015 toch vijf procent van de persoonlijke verzorging voor hun rekening. Eerder hadden zij gesteld helemaal niets te willen overnemen, als Van Rijn bij zijn besluit zou blijven 95 procent van de persoonlijke verzorging onder de Zorgverzekeringswet te brengen (Zvw). Een resolutie met die strekking werd vorige maand met ruim 93% aangenomen op een VNG-ledenvergadering. ‘Uit diverse gesprekken met het kabinet en met leden van de Tweede Kamer bleek dat het niet mogelijk was om het kabinet te bewegen om de persoonlijke verzorging in zijn geheel naar de Wmo over te brengen. Nadat dit niet mogelijk bleek is overleg gevoerd op grond van het tweede element van de resolutie om te komen tot een verbeterd pakket aan voorwaarden voor de nieuwe Wmo’, schrijft het VNG-bestuur in een brief aan alle gemeenten.

 

Extra geld sociale wijkteams

Met de overheveling van 5% van de persoonlijke verzorging naar gemeenten is structureel 125 miljoen euro gemoeid, die kan worden ingezet voor de begeleiding van inwoners bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Verder is afgesproken dat wijkverpleegkundigen een rol krijgen in de sociale wijkteams. Naast het verlenen van zorg, gaan wijkverpleegkundigen ook een schakelfunctie vervullen tussen maatschappelijke ondersteuning en medische zorg. De VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaan hierover nadere afspraken maken. Voor de sociale wijkteams wordt meer geld uitgetrokken. Komend jaar stelt het ministerie van VWS 7 miljoen euro beschikbaar voor de implementatie van de sociale wijkteams. Dat bedrag loopt op tot structureel 50 miljoen euro in 2017.

 

Maximaal haalbaar

De afspraken met Van Rijn zijn het ‘maximaal haalbare’, zo stelt het VNG-bestuur. ‘Op inhoud zijn er nu betere voorwaarden voor de nieuwe Wmo. Wel blijft er nog veel werk te doen, en moet er in de uitvoering nog het nodige gedaan worden. Het blijven substantiële bezuinigen die het kabinet voornemens is door te voeren’, aldus VNG-directievoorzitter Jantine Kriens. Staatssecretaris Van Rijn is verheugd met de overeenstemming die er met het bestuur van de VNG is bereikt. Volgens hem kunnen gemeenten en rijk nu met vertrouwen samen zorg en ondersteuning in de buurt goed organiseren voor burgers.

 

Ledenraadpleging

Het bestuur van de VNG legt het resultaat met een positief advies voor aan de leden. Die kunnen tot 15 januari 10 uur hun oordeel vellen over het onderhandelingsresultaat. Op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging – waarbij wordt uitgegaan van gewogen uitgebrachte stemmen – neemt het VNG-bestuur een besluit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door fritz op
Slotsom: 93% van de leden nam een resolutie aan. De VNG gaat met die opdracht onderhandelen, komt terug met een fooi en adviseert haar leden vervolgens positief. Wat een stukje geweldige onderhandelingskunst. De VNG lijkt steeds meer het schoothondje van de regering te worden, in plaats van de belangenvertegenwoordiger van gemeenten. De VNG had zich, met deze duidelijke uitspraak van de leden, veel harder moeten opstellen. Als Van Rijn niet zou willen bewegen, dan ook helemaal niets meer doen. Maar nee, de VNG adviseert nu om de taken die het rijk in het kader van bezuinigingen met minder geld over de heg gooit bij de gemeenten, maar te accepteren. Het wordt tijd voor een nieuwe belangenvertegenwoordiger die zich op bepaalde dossiers wel wat harder kan en wil opstellen.
Door Claudia Kruidbos (ouder) op
Fantastisch.... nu heb ik 1 PGB en daar kan ik alles mee doen en heb ik te maken met een CIZ een Zorgkantoor en een SVB.
Straks heb ik voor mijn meervoudig gehandicapte zoon de begeleiding van uit de gemeente en de persoonlijke verzorging van een zorgverzekeraar en de SVB blijft voor het financiële deel.
Onze indicatie loopt tot 2026 dus hij valt gelukkig wel onder de zware gevallen nou wat ben ik blij :-(
Er wordt al jaren van alles veranderd en het wordt er alleen maar slechter op.
Tot 2005 was alles ondergebracht bij de SVB en die beheerden ook het geld. ( FRAUDE WAS NIET MOGELIJK) Toen moesten ineens de PGB houders de regie over hun eigen leven krijgen en moest er een speciale rekening geopend worden waarop het geld kon worden gestort. Er kwam een CIZ en zorgkantoor en fout na fout, te groot en te log. Maar de politiek heeft het alleen over de fraude die er gepleegd wordt.
Nu wordt alles weer terug gedraaid???
Het totale PGB budget is nog geen fractie van het hele AWBZ pakket maar dat vertellen we liever niet.
De manager laag die er overal tussen staat is zwaar overbetaald, maar dat zeggen we liever niet.
Er worden dure hulpmiddelen verstrekt en als die niet meer bruikbaar zijn dan gaan ze naar het Depot ( vandaar uit rechtstreeks naar Roemenië of Bulgarije en de winst houdt men hier ( maar dat houden we liever onder het tapijt).

Daar komt dan nog Passend onderwijs en de participatiesamenleving bij en de bezuinigingen in de ouderen zorg....
Wat is Nederland toch een prachtig land.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Eerst 250 miljoen euro weghalen (onderhoud scholen) bij de gemeenten en vervolgens 200 miljoen euro (jeugdzorg) weggeven aan de gemeenten. Zo komt 'Jan Splinter door de winter'. De gemeenten hebben zich weer aardig in de loeren laten leggen.