of 59794 LinkedIn

Partijen willen opheldering over bijstandsfraude

Regeringspartijen VVD en CDA willen met gedoogpartner PVV opheldering over bijstandsfraude door niet-westerse allochtonen die verzwijgen dat ze vermogen in het buitenland hebben. Uit vorig jaar september gepubliceerd onderzoek blijkt dat inspectiediensten in 2009 vooral verzwegen vermogen, bijvoorbeeld huizen en grond, in Turkije en Marokko op het spoor zijn gekomen.
10 reacties
Regeringspartijen VVD en CDA willen met gedoogpartner PVV opheldering over bijstandsfraude door niet-westerse allochtonen die verzwijgen dat ze vermogen in het buitenland hebben. Uit vorig jaar september gepubliceerd onderzoek blijkt dat inspectiediensten in 2009 vooral verzwegen vermogen, bijvoorbeeld huizen en grond, in Turkije en Marokko op het spoor zijn gekomen.

Spoeddebat

PVV-Kamerlid Léon de Jong heeft woensdag hierover met steun van VVD-collega Malik Azmani en Mirjam Sterk van het CDA een spoeddebat aangevraagd met staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). 'Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima en hebben daar genoeg van', aldus De Jong.

 

Lang in het buitenland

Azmani wil dat verstrekte uitkeringen tot op de laatste cent worden teruggevorderd en sancties worden opgelegd. Ook pleitte hij voor betere controle op de tijd dat mensen met bijstand in het buitenland vertoeven. Hij stelde dat onder meer gericht is gecontroleerd bij mensen die lang in het buitenland zaten, terwijl ze een sollicitatieplicht hebben en beschikbaar moeten zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

 

Fnuikend

Sterk stelde dat draagvlak belangrijk is voor de sociale zekerheid. 'Het is fnuikend als mensen in de bijstand hele appartementencomplexen blijken hebben in Turkije. Daarom moet fraude hard worden aangepakt', stelde ze. Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maakte eind vorig jaar bij de begrotingsbehandeling duidelijk dat het minderheidskabinet met de PVV een hardere aanpak van uitkeringsfraude voorstaat.

 

13,1 miljoen euro

Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft in 2009 op verzoek van gemeenten 945 dossiers in behandeling genomen. In 515 van deze zaken werd het hebben van inkomsten naast de bijstand onderzocht en in 430 gevallen ging het om vermogen. In 2009 zijn 380 vermogensonderzoeken afgerond en in 186 dossiers is daadwerkelijk vermogen aangetroffen met een totale taxatiewaarde van 13,1 miljoen euro.

 

Turkije

In Turkije is veruit het meeste onderzoek verricht naar vermogensfraude door mensen in de bijstand. In 2009 werd in dit land 7,4 miljoen euro aan bezit getraceerd. Dat was minder dan de 8,9 miljoen euro aan vermogen dat in 2007 werd gevonden. In Marokko werd in 2009 2,5 miljoen euro aan bijvoorbeeld huizen en grond aangetroffen. Dat is het hetzelfde bedrag als twee jaar eerder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rwindt (machteloze burger) op
Willem • sociale dienstambtenaar • 10.02.11 16:19

'Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima en hebben daar genoeg van', aldus De Jong.

De Jong is wel degelijk van de PVV, dus is dit de partij die stemming maakt tegen buitenlanders.

=============================

Dit is demagogie en stemmingmakerij. Precies dus wat men PVV verwijt.

Sinds aantreden kabinet is er een omslag ten goede in optreden. Dat bevalt anti-populisten kennelijk ook weer niet. Over dat positieve gevolg van dit kabinet hoor je bijvoorbeeld de opstandige CDA prominenten niet.

Ben het eens met @Henk • verbazer • 10.02.11 10:40
Door appelman (directeur) op
Tja het lijkt mij nogal voor de hand te liggen dat de controle van gegevens van allochtonen uberhaupt aanzienlijk moeilijker ligt dan bij autochtonen. Het is al jaren bekend dat ook de Overheden Marokko en Turkije niet meewerken aan duidelijke adequate inzage bij het kadaster en andere overheidsgegevens. En onze onderstaande Willem weet op zijn sokken dat het om peanuts gaat. Willem uit de gehele tekst bljkt de vooringenomenheid. Dat is nu juist waar het ook om gaat. Dit is al jaren de cultuur van de uitkerende instanties. Ik ben heel veel kwijt geraakt met de financ crisis, maar dat gedeekte gaat waarschijnlijk totaal aan Willem voorbij. Idem dat ik in box 3 ca 60 % belasting betaal in plaats van de door de Wet beoogde 30 %. Willem denkt waarscjijnlijk dat ik nog een redement van 4 % ontvang. Maar het rendement is formeel nog geen 2 %, laat staan als ik de inflatie daarbij betrek. Tja en er zijn heel veel Willempies in Ned!
Door Willem (sociale dienstambtenaar) op
'Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima en hebben daar genoeg van', aldus De Jong.

De Jong is wel degelijk van de PVV, dus is dit de partij die stemming maakt tegen buitenlanders. Ik werk al 28 jaar bij een sociale dienst en zie dat zowel autochtone als allochtonen frauderen. En daar zit echt qua omvang geen onderscheid tussen. De gelegenheid maakt de dief. Een goede sociale dienst onderkent de gelegenheid waarmee gefraudeerd kan worden. de meeste sociale diensten werken al met fraudeprofielen en doen hun best om fraude tegen te gaan. De waarborgen binnen de AWB en europese regelgeving maken het echter vrijwel onmogelijk om bijvoorbeeld zwarte fraude effectief op te sporen. En mijn ervaring met zwarte fraude is dat het meestal autochtonen zijn (werkgevers) die de gelegenheid bieden om zwart te werken. Je hebt geen allochtone bollenboeren, maar je zou eens moeten weten hoeveel er in de bollensector zwart gewerkt wordt. Het is dus eenzijdige stemmingmakerij tegen allochtonen. Op zich is er natuurlijk niks mis met een dergelijk onderzoek, maar plaats het wel in perspectief. de totale bijstandsuitgaven in 2009 bedroegen naar schatting (ik kan zo snel het werkeljke bedrag niet vinden) 4.5 miljard euro. Tel nog eens de 1.5 miljard euro bij op die de sociale diensten voor re-integratieactiviteiten kregen, dan hebben we het over 6 miljard euro die sociale diensten alleen al voor de WWB beheren. In dat licht bezien gaat het dus om peanuts. Conclusie : Stemmingmakerij tegen allochtonen.
Door Henk (verbazer) op
"Regeringspartijen VVD en CDA willen met gedoogpartner PVV opheldering over bijstandsfraude door niet westerse allochtonen die verzwijgen dat ze vermogen in het buitenland hebben"
Dat staat er dus !
Hoe kan het dan dat er lezers zijn die zo opgefokt reageren en het uitsluitend over de PVV hebben !
Het gaat die personen dus duidelijk niet om de inhoud maar om een aanleiding wederom te lopen zeuren over de PVV.
Beste mensen, lees het stuk toch eerst helemaal, verdiep je in de problemen en reageer dan op de inhoud. En misbruik het stuk aub niet.
Door Kaas ! op
"Omdat de verwilderde partij tegen de islam is, de meeste allochtonen islamieten zijn, zijn zij bij voorbaat al schuldig!!! "

Apie @ 09:11

hoe zou dat komen denk je?
Door Apie (gem.abtenaar) op
eer de allochtoon wordt veroordeeld, ook hier geldt: onschuldig tot het tegendeel is bewezen !!! allochtonen zijn ook mensen en in mijn optiek heb je o.a. 2 soorten mensen: goede en slechte; dus er zullen best allochtonen zijn die de boel belazeren; wat ook voorkomt is dat de allochtoon spaarde (heeft ook arbeidsverleden) en in land van herkomst een huis bouwde, want de 1ste generatie was van plan te remigreren; het komt voor dat mensen met een bijstandsuitkering sparen en er zijn allochtonen die bijstandsuitkering hebben en er zullen er best enkele zijn die kunnen en willen sparen; omdat ik jaren geleden, medio jaren 80 opperde om te vragen naar vermogen in het buitenland, is die vraag op het aanvraagformulier geplaatst; met een bijstandsuitkering mag je tot een bepaalde grens vermogen hebben; vermogen dat is geld en eigen huis; het komt dus ook voor dat de allochtoon te goeder trouw is, want er wordt niet naar gevraagd dus kan er ook geen antwoord op worden gegeven; de 1ste generatie gaat er vanuit dat de bijstandsambtenaar alles weet; dus er wordt ioets gevraagd en er wordt antwoord op gegeven; uit onderzoeken blijkt telkens maar weer dat juist de werkende klasse (witte nederlanders !!!) een veelvoud meer dan de allochtoon fraudeert !!! Alles wat je tijdens je bijstandsperiode spaart, koopt is legaal. Kortom: verdiep je eerst in de materie voor je een mening vormt. Omdat de verwilderde partij tegen de islam is, de meeste allochtonen islamieten zijn, zijn zij bij voorbaat al schuldig!!! ik hoop dat er verstandige, verdraagzame mensen zijn die straks LINKS (pvda, sp, pvdd) stemmen .
Door Willem (oud-bijstandsambtenaar) op
Zonder het gedrag goed te praten, maar waarom nu weer dat stigmatiserende gelul over Henk en Ingrid die niet meer voor Fatima en Mohammed willen betalen. Er zijn genoeg Fatima's en Mohammeds die voor Henkies en Ingridjes betalen. Alsof er geen bagger zit tussen al die autochtonen. Leer mij de Holandse aso's kennen.
Bijstandsfraude behoort op alle fronten te worden aangepakt (of heeft dit weer met de verkiezingen te maken?).
Door piet brontsema (org. adviseur) op
klopt , het gebeurt en daar wpordt al jaren iets tegen gedaan maar het gaat heel; moeizaam om de juiste gegevens boven tafel te krijgen ,dit geldt ook voor Europese landen en voor Nederland zelf , maar daar ligt het allemaal toch net iets makkelijker ik ben een een ex opsporingsambtenaar en in die functie in dienst van het min. van SZW
Door Frans op
Het lijkt mij nog beter om álle gevallen van (bijstands)fraude op te sporen en niet alleen die van niet-westerse allochtonen. Mogelijk levert dit meer op.
Door Fred IJspeerd (burger) op
Bijstandsfraude in verband met verzwegen vermogen in het buitenland zal je nooit volledig kunnen uitbannen.

Wat de overheid wel kan doen, is de fraudevordering van de betreffende fraudeur opnemen in het DKD.

Mijn ervaring is dat als het een fraudeur in zijn gemeente te heet onder de voeten wordt, hij verhuist naar een andere gemeente. Hij kan daar dan weer met een schone lei (tot fraude?) beginnen.

Als de fraudevordering in het DKD staat, weet de sociale dienst van de nieuwe gemeente gelijk dat zij bij deze nieuwe bijstandklant alert moeten zijn.

En laat dit kabinet nou net de sociale huursector hebben bevroren voor uitkeringsgerechtigden. Twee fraudeurs uit verschillende gemeenten die zijn gepakt, kunnen dus makkelijke een deal voor woningruil sluiten.

Een bijstandsgerechtigde kan ook makkelijk verhuizen, omdat hij niet aan een woonplaats gebonden is in verband met werk.

Zo zie je maar weer, een fraudeur met een leuk netwerkje van fraudeurs in Nederland kan een eind komen.

En wij maar werken om belasting te betalen om bovenstaande in stand te houden.

Misschien moet ik ook maar stoppen met werken, een leuk huisje in het buitenland kopen en een bijstandsuitkering aanvragen. Kom ik nog eens interessante geestverwanten in het buitenland tegen.