of 59854 LinkedIn

Particuliere armoedebestrijding rukt op

Het aantal mensen dat aanklopt bij particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven als de Voedselbank en de Vakantiebank in hun gemeente is tussen 2013 en 2017 met achttien procent gestegen. Dat constateert Stichting Armoedefonds.

Het aantal mensen dat aanklopt bij particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven als de Voedselbank en de Vakantiebank in hun gemeente is tussen 2013 en 2017 met achttien procent gestegen. Dat constateert Stichting Armoedefonds, dat vandaag op Wereldarmoededag de resultaten presenteert van een onderzoek naar trends binnen lokale armoedebestrijding in Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde in haar rapport Armoede en Sociale Uitsluiting begin dit jaar dat er in 2016 een totaal van 590.000 van de ruim 7,2 miljoen huishoudens moest rondkomen van een laag inkomen; 8,2 procent van de Nederlandse bevolking. Laag is maandelijks netto 1030 euro voor een alleenstaande en 1940 euro voor een paar met kinderen.

Bijstand
Pas dit jaar zou volgens het CBS het aantal mensen dat moet rondkomen van een laag inkomen dalen naar 7,9 procent van de bevolking. Een deel van die mensen zoekt hulp op gemeentelijk niveau bij de overheid, zoals via de regeling individuele bijzondere bijstand of de individuele inkomenstoeslag. Een ander deel zoekt hulp bij particuliere armoedebestrijders. Gemeenten zien die organisaties volgens de Stichting Armoedefonds steeds vaker als partner, vooral bij de uitvoering.

Sociale thema’s
Stichting Armoedefonds is de grootste organisatie in Nederland die nationaal geld ophaalt en verspreidt onder lokale private armoedebestrijdingsinitiatieven. Er worden organisaties ondersteund als de Vakantiebank, No Budget restaurants, de Voedselbank en lokale afdelingen van Stichting Leergeld.

Naast de stijging van de totale hulpvraag constateerden de onderzoekers van Panteia dat het onderzoek in opdracht van de Stichting Armoedefonds uitvoerde, nog iets anders opvallends; de toename deed zich vooral voor bij organisaties die zich bezighouden met sociale thema’s, zoals het aanbieden van vakantietrips voor minder bedeelden of het organiseren van maaltijden in de wijk voor mensen die eenzaam zijn.

Langdurige armoede
Opvallend is verder dat 46 procent van de hulpvragers een jaar of langer als klant aan een particuliere hulpinstantie blijft verbonden. Eerder dit jaar constateerde het CBS al dat er ondanks de toenemende economische groei een stijging van de kans is om als huishouden langdurig in de armoede te belanden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door @Antonia Rommen Respect!! (Goed en duidelijk verhaal alleen op de verkeerde site) op
Schandalig, particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven met achttien procent gestegen!


@Antonia Rommen
Goed en duidelijk verhaal alleen op de verkeerde site, het valt mij nl. steeds vaker op dat velen op deze site een zeer beperkte kijk op het leven hebben en geen idee hebben wat zich daarbuiten allemaal afspeelt.

WWB en werkonwilligen, ze zijn er, dit bleek uit overheid onderzoek, ongeveer 8%.

Particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven met achttien procent gestegen!
Schande dat ze betaan.

Uitkeringen nog steeds op het niveau van 1985.
Dankzij overheid en werkgevers zijn de lonen erg laag en gehouden o.a. en d.m.v Polen die het uurloon drukken.

Wat willen jullie overheid en VVD, werken zullen ze, tot ze er bij neer vallen, als wij VVD gasten het maar goed hebben?

Bovenstaande is een schending van de mensenrechten en om je kapot te schamen..

Een knetterrijk NL en niet in in staat om armoede aan te pakken? Lijkt meer een kwestie van verdeel en heers / geef het volk, brood, wijn en spelen.

Zet het naast de miljarden die ambtenaren jaarlijks over de balk gooien en het niet melden van misstanden
en iedereen heeft te eten, maar ja ambtenaren die mogen dat. Of toch niet?
Door Antonia Rommen (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op
De forse toename van armoede en sociale uitsluiting is vooral aan het VVD-beleid, en aan de participatiewet van Mw.Klijnsma te danken.( En ook Mw. van Ark heeft het niet goed met ons voor) Vooral de minima, ouderen, chronisch zieken, en gehandicapten hebben hiermee te maken. Daarbij participeren de gemeentes te ver door. De kostendelernorm zorgt voor de grootste ellende onder deze groepen, die op de een of andere manier met een bijstandsgerelateerde uitkering te maken hebben. Bij de minima, als alleenstaande ouder met vb 2 kinderen waarvan er 1 de leeftijd van 23 heeft en de ander nog minderjarig is. Geldt de kostendelernorm. Jongeren krijgen vaak geen vaste contracten en verwisselen hierdoor nog wel eens van baan of krijgen ontslag. Voordat een jongere een uitkering krijgt geld een wachttijd, maar ondertussen blijft die norm van kracht... tevens bij een leeftijd van 23 jaar telt het inkomen mee voor de huurtoeslag, die je daarna gewoon kan vergeten. Dus minimaal ben je door de norm 600 euro kwijt, dit valt vaak niet op te vangen door je zoon/dochter daar je niet altijd een 40 uur contract krijgt als jongere.

De groep chronisch zieken/gehandicapten is vaak deels afgekeurd en krijgt een aanvulling of in mijn geval 80-100% afgekeurd weliswaar, maar altijd in deeltijd gewerkt. Daar mijn partner een goed inkomen had en ik op deze manier voor mijn kind en broer kon zorgen die mv gehandicapt was en bij ons woonde. Na overlijden van mijn ouders en daar het telkens fout ging in de gvt's Tja dan neem jezelf met je partner de zorg op je. Echter mijn partner kwam te overlijden en ik kreeg een aanvullende uitkering, te weten een anw-uitkering die vervolgens met 50% gekort werd vanwege een zorgrelatie met mijjn broer. Echter bestond toen de participatie wet nog niet, en kon er bij de gemeentes een heleboel steun en ondersteuning vanaf. Echter mijn broer kwam na 26 jaar zorg te overlijden, daarna kreeg ik een korte memo dat mijn korting van 50% bleef bestaan onder de noemer kostendelernorm. Zoals al eerder vermeld als je kind 23 jaar en ouder is kan je je huurtoeslag vergeten in mijn geval 350 euro daar in een wmo-woon dwz aangepaste woning op mijn mankementen. Doe daar bij de korting van 300 bij, zit je al op 650,= euro Dankzij de gluurbelasting van de VVD, al die jaren ook toen mijn broer nog leefde iedere x de hoogste huurverhoging gekregen. Zodoende mocht ik een huur van 780,= per maand betalen, daar komt nog bij je gas/licht enz enz enz. Je persoonlijke lasten vanwege je handicap/ziekte, hogere stookkosten en ga zo maar door. Mijn kind heeft geen 40 uurs contract, maar een lager. Ik ben van mijn kind afhankelijk van kleding/speciaal schoeisel/ etc etc en alle lasten die ik niet kan betalen. Tevens ben ik van mijn kind afhankelijk van mantelzorg. Want als je bijzondere bijstand aanvraagt bij de gemeente voor kleding bv dan wordt van mijn dochter een bijdrage verwacht. Aanpassingen durf ik helemaal niet meer om te vragen daar de keuken en doucherolstoel vervangen moeten worden. En iets leuks doen is niet van toepassing , even naar de markt bv of naar een vriendin.

Dan voor de groep gehandicapten die nog wel arbeidscapiciteit hebben, mag ik jullie even herrinneren aan de schandalige plannen van mw. Ark.
Die ze nog steeds probeert uit te voeren, maar nu op een andere manier met dezelfde verstrekkende gevolgen.

Ben bang dat de armoede en sociale uitsluiting door dit leugenachtige kabinet alleen maar erger wordt.
Door p op
@Broadcaster

Volgens mij is dat vangnet voldoende en is het goed dat aanvullend particuliere initiatieven zijn.

Over het algemeen is dat las je in NL je aan bittere armoede lijdt je ook een 'Multi probleem' geval bent.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
@p: De overheid is inderdaad geen geluksmachine maar zou in mijn ogen een vangnet moeten zijn voor degenen die niet kunnen. Dat is alleen houdbaar als je streng bent tegen degenen die niet willen. Met het huidige beleid lijken echter beide categorieën de dupe.
Door p op
Het is een politieke keuze om minder 'oplossingen' voor armoede aan te bieden. Dat is de zogenaamde participatie maatschappij.

De overheid is geen 'geluksmachine'

Ik vind het dan ook heel waardevol dat mensen initiatief nemen
Door JaapvV (adviseur, onder andere tav. voorzieningen) op
@Wendy, dat onderschrijf ik. Armoedebestrijding wordt een 'end of pipe' techniek. Steeds meer organisaties houden zich ermee bezig en worden daarvoor ook betaald. Op mijn vraag laatst bij een congres over armoede bij jongeren wie al die initiatieven waarover de staatssecretaris zo hoog opgeeft dan coördineert? Niemand. Het antwoord op mijn vraag of de betreffende organisatie jongeren ook concrete handvatten geeft om de armoede te ontvluchten? Nee, dat doen we niet...
Door wendy op
"Gemeenten zien die organisaties volgens de Stichting Armoedefonds steeds vaker als partner, vooral bij de uitvoering. " .En daarmee wordt dus de armoede in stand gehouden en wordt er te weinig gedaan aan de oorzaken van armoede. Het zijn nog net geen voorliggende voorzieningen maar met een beetje pech duurt dat ook niet meer lang, dan worden het "voorliggende voorzieningen".
Door Spijker (n.v.t.) op
1. De forse toename van de armoede onder de bevolking heeft niets te maken met de EU. De voordelen van de EU t.o.v. de kosten van de EU zijn vele malen groter.
2. Het heeft vooral te maken met jarenlang liberaal (VVD) inkomensbeleid, waarbij vooral minima, AOW'ers en gepensioneerden het hebben moeten ontgelden en op forse achterstanden zijn gezet.
3. Om je hieraan te ontworstelen kunnen we beter ander stemgedrag vertonen, te beginnen bij de eerstvolgende verkiezingen voor de provinciale staten/eerste kamer.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
@Alexander: helemaal mee eens. Sinds we in 2002 tot de EU zijn toegetreden word onze economie steeds verder leeg gemolke door Brussel. Dus kappen daarmee en grenzen dicht en baas in eigen land..
Door Alexander (oud gemeenteraadslid) op
Als behoeftige mensen steeds meer een beroep moeten doen op charitas, dan gaan we eeuwen terug in de geschiedenis. Een overheid die behoeftigen de rug toekeert getuigt van onbeschaving.

Diep en diep triest !