of 59250 LinkedIn

Overheveling persoonlijke verzorging ‘niet aan de orde’

Een nieuwe poging om alsnog de persoonlijke verzorging naar gemeenten te halen, lijkt gedoemd te mislukken. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt dat het vraagstuk, wat het ministerie betreft, niet aan de orde is. Dat laat de woordvoerder van de staatssecretaris desgevraagd weten.

Een nieuwe poging om alsnog de persoonlijke verzorging naar gemeenten te halen, lijkt gedoemd te mislukken. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt dat het vraagstuk, wat het ministerie betreft, niet aan de orde is.

Onderspit

Dat laat de woordvoerder van de staatssecretaris desgevraagd weten. Voorzitter van de VNG-commissie gezondheid en welzijn Mariëtte van Leeuwen, noemt het overhevelen van de verzorging naar gemeenten ‘een noot die we nog met het kabinet willen kraken'. Dat stelde ze in een interview met het vakblad Zorgvisie. Tegen de in het regeerakkoord gemaakte afspraken in, besloot Van Rijn in september 2013 niet gemeenten, maar de zorgverzekeraars verantwoordelijk te maken voor de persoonlijke verzorging. Na een maandenlange strijd, waarbij onder meer de leden werden geraadpleegd en het VNG-bestuur nieuwe onderhandelingen met het rijk voerde, delfden de gemeenten het onderspit.

 

Troostprijs

Als ‘troostprijs’ kregen gemeenten extra geld: eenmalig 200 miljoen euro in 2015 voor de overgang van cliënten vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo. Voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning ontvangen gemeenten vanaf 2016 jaarlijks 200 miljoen euro en voor begeleiding van inwoners bij algemene dagelijkse levensverrichtingen structureel 125 miljoen euro per jaar. Ook kwam er geld voor de implementatie van sociale wijkteams.

 

Kamer tegen

De landelijke politiek voelt er niets voor om gemeenten opnieuw met een extra taak te belasten. Gemeenten moeten eerst hun zaakjes op orde krijgen, stellen onder meer CDA, PVV, SP en GroenLinks in een reactie p de uitspraken van Van Leeuwen. D66 wil pas na de evaluatie van het nieuwe zorgstelsel, die over een aantal jaar plaatsvindt, bekijken of aanpassingen nodig zijn. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door van den Brand (beleidsambtenaar) op
In de praktijk loopt de indicatiestelling via de zorgverzekeraar soepel en wordt er op maat verpleeghulp verleend. Ik zie de gemeenten dat met hun ontstellende taakbreedte op dit moment nog niet doen.
Door van den Hoek (mantelzorger) op
PV kan in veel gevallen niet zonder verpleging.
Hoe pakken we dit dan aan?
Door alex op
Van Rijn kan van alles vinden, maar voor deze PvdA-politicus zijn de dagen geteld. De ex-PvdA-kiezers zijn het gehandjeklap van een voorheen linkse partij met het bedrijfsleven in de vorm van de zorgverzekeraars zat. Zonder meer zijn de meeste kiezers de privatiseringen zat. De persoonlijke verzorging zal, net als veel andere nutstaken. weer naar de overheid gaan. En de gemeenten zijn daarbij de beste kandidaat.
Door Herman Mittendorff (vrml. wethouder De Bilt) op
Zou inderdaad goed zijn als deze historische vergissing door de politiek spoedig weer wordt gecorrigeerd. De argumenten destijds om het bij de zorgverzekeraar te laten waren weinig overtuigend. En zijn dat nog steeds. Altijd het gevoel gehad dat hier sprake was van politiek wisselgeld en dat resulteert over het algemeen niet in de beste beslissingen.