of 61869 LinkedIn

Overheid actieve werkgever voor arbeidsbeperkten

Bij het bieden van banen aan mensen die met loonkostensubsidie werken speelt de overheid een grotere rol dan tot nu toe uit de cijfers lijkt. Bijna een kwart van hen is bij de overheid in dienst. Voor een nog grotere groep heeft de overheid een indirecte, maar bepalende rol als detacheerder, opdrachtgever of financier. Daarmee levert de overheid een actieve bijdrage aan de banenafspraak.

De overheid speelt een grotere rol bij het bieden van banen aan mensen die met loonkostensubsidie werken dan tot nu toe uit de cijfers lijkt. Bijna een kwart van hen is bij de overheid in dienst. Voor een nog grotere groep heeft de overheid een indirecte, maar bepalende rol als detacheerder, opdrachtgever of financier. Daarmee levert de overheid een actieve bijdrage aan de banenafspraak.

Overheidsaandeel: 34 procent
Dat blijkt uit het rapport Loonkostensubsidie: Wie is de werkgever? van Capeladvies in opdracht van Cedris, de landelijke vereniging voor Sociale Werkgelegenheid en Re-integratie. In het onderzoek zijn 2300 werkgevers in beeld gebracht met gezamenlijk 7000 mensen met loonkostensubsidie in dienst. In totaal is de overheid voor ten minste 52 procent directe of indirect verantwoordelijkheid voor het in dienst nemen van medewerkers met loonkostensubsidie. Het overheidsaandeel als werkgever van bijna een kwart (24 procent) loopt op tot 34 procent als ook de mensen worden meegeteld die door uitzendbureaus en detacheerders zijn ‘uitgeleend’ aan overheidswerkgevers.

Verdeling markt-overheid willekeurig
Dat is opmerkelijk, want op basis van tellingen in het kader van de banenafspraak komt het aandeel overheidswerkgevers uit op slechts 11 procent. Hier tellen de sociale werkbedrijven en instellingen in gezondheidszorg en welzijn niet mee, terwijl deze organisaties volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) wel tot de overheidssector behoren. Dit onderzoek laat volgens Cedris zien dat de gekozen verdeling van de markt- en overheidssector tamelijk willekeurig is en niet aansluit bij de gangbare CBS-definitie. In de banenafspraak is afgesproken om 125.000 extra mensen met een beperking aan de slag te helpen: 100.000 door de marktsector en 25.000 door de overheid.

Driekwart werkgevers: 1 persoon met loonkostensubsidie
Opvallend is verder dat bijna driekwart (74 procent) van de werkgevers slechts één persoon in dienst heeft met loonkostensubsidie. Een kleine groep werkgevers (5 procent) heeft meer dan vijf mensen in dienst met loonkostensubsidie. Die laatste groep omvat wel 57 procent van de totale groep mensen die aan de slag is met loonkostensubsidie. De meeste mensen met loonkostensubsidie werken in de sectoren industrie, handel, horeca, uitzendbranche, overige dienstverlening, openbaar bestuur en gezondheidszorg. Het onderzoek toont verder aan dat in een aantal sectoren vrijwel geen of slechts een beperkt aantal mensen met loonkostensubsidie een baan hebben. Hier liggen volgens Cedris kansen om dat aantal mensen te laten stijgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wendy Simonse (Adviseur) op
Dit artikel, overgenomen uit Trouw....ik moest gelijk denken aan een Dilbert strip. "massaging the numbers". Er is wat gehusseld met cijfers, de kaders opgerekt.

Plotseling zijn ziekenhuizen overheid. Wat op zich goed nieuws is, na de ziekenhuisdebacles van enkele weken terug.

Grappig is wel dat de universitaire ziekenhuizen (overheid) het niet zo goed doen en andere ziekenhuizen (geen overheid) het wel goed doen.

Het klopt ook niet helemaal met de kaders zoals die in het sociaal akkoord willen doen.
Er is iemand bij de overheid die dit soort verhalen maar blijft uitzenden naar de journalist bij Trouw (die kennelijk zelf niet precies weet hoe het zit en alles voor zoete koek aanneemt, of het gewoon leuk vindt om naar over het bedrijfsleven te schrijven).

Wat het doel is om dit steeds maar weer te benadrukken? Er wordt namelijk geen baan extra gecreëerd voor de mensen met een arbeidsbeperking.

Ere wie ere toekomt, het bedrijfsleven doet het uitstekend. De overheid wat minder.