of 62284 LinkedIn

Overgangstermijn jeugdzorg oprekken naar drie jaar

De overgangsregeling van één jaar die in de Jeudgwet wordt vastgelegd, moet worden verlengd tot drie jaar. Dat stelt de Belangenvereniging Medewerkers Bureau jeugdzorg (BMJ). De VNG pleit voor ruime beleidsvrijheid en GGZ Nederland vindt dat de jeugd-ggz niet naar gemeenten moeten worden overgeheveld. Dit krijgen Kamerleden vandaag te horen tijdens de hoorzitting over de Jeugdwet.

Gemeenten moeten worden verplicht om de zorg die cliënten in 2014 krijgen, niet één maar drie jaar na inwerkintreding van de Jeugdwet voort te zetten. Deze boodschap brengt de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ) vandaag over aan de Tweede Kamer, die een hoorzitting over de Jeugdwet houdt.

 

Pleidooi

GGZ Nederland gaat er een pleidooi houden om de jeugd-ggz niet onder regie van gemeenten te brengen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat het ‘absoluut’ onaanvaardbaar voor gemeenten is als de landelijke wetgever in de Jeugdwet eisen gaat stellen aan gemeentelijk opdrachtgeverschap.

 

Ontoelaatbare knelpunten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat er pas nadere regels moeten worden gesteld als er ‘ontoelaatbare knelpunten’ ontstaan, die alleen met aanvullende regelgeving kunnen worden ondervangen. Als de wet te veel wordt dichtgetimmerd, is er van de broodnodige beleidvrijheid geen sprake, benadrukt de VNG in haar position paper aan de vaste Kamercommissie van VWS. De gemeentekoepel roept de Kamer op aan te sluiten bij het advies van de Raad van State hieromtrent.

 

Zorgplicht

Door de jeugd-ggz uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) te halen en naar gemeenten over te hevelen, is de ‘de toegang niet langer een verzekerd recht maar afhankelijk van de invulling van de gemeentelijke zorgplicht’, stellen GGZ Nederland en een groot aantal andere partijen − zoals Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) − in een gezamenlijke position paper.


Nieuw zorgschot

Ook worden de Kamerleden gewaarschuwd voor een nieuw schot in de zorg. De jeugd-ggz (tot 18 jaar) komt volgens het wetsvoorstel onder – financiële − verantwoordelijkheid te vallen van gemeenten, terwijl de volwassenen-ggz in de Zvw blijft. De continuïteit van de zorg komt daarmee in het gedrang, vreest onder meer GGZ Nederland.

 

Continuïteit zorg

De overgangsregeling van een jaar die in de Jeugdwet wordt vastgelegd − als reactie op Kamerzorgen over de continuïteit van zorg − is misleidend en te kort, vindt de Belangenvereniging Medewerkers Bureau jeugdzorg (BMJ). Cliënten behouden een jaar na de inwerkingtreding van de Jeugdwet hun recht op de zorg die ze op dat moment hebben. Daarmee wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd, zo stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS). Een groot deel van het budget voor gemeenten ligt in 2015 daarmee naar schatting al voor zo’n veertig procent vast.


Overgangstermijn te kort

‘Het lijkt of hiermee continuïteit van zorg geborgd is, maar dit is alleszins waar. Onduidelijk is hoe dit overgangsjaar wordt ingevuld en wat dit betekent voor cliënten die de zorg ontvangen’, aldus de BMJ in haar stuk aan de Kamercommissie. Zij vreest dat cliënten onnodig worden geconfronteerd met overplaatsingen. Een overgangstermijn van een jaar is in de ogen van BMJ bovendien te kort. Zij pleit voor een ‘gedegen overgangstermijn’ van hoogstens drie jaar.


Hoorzitting

De VNG, GGZ Nederland en BMJ zijn vandaag niet de enigen die op verzoek van de Kamer acte de présence geven. Een hele stoet van deskundigen, jeugdzorginstellingen, cliënten en werkers in de jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg en diverse wethouders geven hun visie op de Jeugdwet. Tot 12 september kunnen Kamerleden schriftelijke vragen stellen over het wetsvoorstel. Afhankelijk van de beantwoording besluit de Kamer wanneer de wet wordt behandeld. De wet wordt op 1 januari 2015 van kracht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door janicos (onder) op
Als professional sluit ik mij hier bij aan. Er zijn nu al gemeenten die een ambtenaar op 6 daagse cursus sturen: psychologie op maat. De ambtenaar in mijn gemeente is een oudere vrouw, de zus van de bugermeester en voorheen de groentenboer. Deze vrouw, zonder kinderen en een forse christelijke achtergrond gaat nu bepalen wanneer iemand hulp krijgt en welke, Een voorbeeld: husielijk geweld door een verslaafde schizofrene man. Maar kerkelijk. De vrouw in dit gezin is fors mishandeld en dat al jaren lang. De nieuwe ambtenaar voor jeugd- en gezinszaken oordeelt nu dat een huisverbod niet wordt uitgesproklen, omdat dit de kernwaarden van het gezin in de gemeente zal aantasten. De mishandelde vrouw in questie ligt nu, opnieuw tot pulp geslagen, in het academisch ziekenhuis. Gelukkig kon haar gezicht nog in elkaar genaaid worden, maar of de kernwaarden van adquate jeurdzorg worden gehaald. Een ieder mag oordelen.......Ik denk van niet. We gaan te snel en er gaan ongelukken gebeuren. Ik hoop dan ook dat de politiek en de gemeets hun verantwoordelijkheden nemen. Aftreden en nooit meer uin een bestuursfundtie. Ik denk dat het op dat moment weer de schuld van Jeugdzorg is.