of 63966 LinkedIn

Ouderen en gehandicapten bezorgd over AWBZ

Reageer
Volgens staatssecretaris Bussemaker bestaat er geen grote onrust over de pakketmaatregelen in de AWBZ. Dit maakt de staatssecretaris op uit haar contacten met cliëntenorganisaties, gemeenten, het CIZ en Mee. De  CG-raad en cliëntenorganisatie ANBO laten weten, dat zij wel knelpunten zien die in de nabije toekomst tot problemen zullen leiden.

De overheid heeft een begin gemaakt met ‘pakketmaatregelen’ vooral gericht op een aangescherpte toegang tot begeleiding. Later in het jaar krijgen veel meer mensen daarmee te maken. Daarnaast is bij de indicatiestelling ook de toegang tot verpleging en persoonlijke verzorging strakker afgebakend.

Te vroeg
Bussemaker schreef in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Het herindicatietraject is nog maar net begonnen, de gewenningsperiode loopt nog en de monitors die cliëntenorganisaties en het CIZ hebben ingesteld, leveren nu pas de eerste gegevens op. De staatssecretaris verwacht pas in het najaar van 2009 uitsluitsel te kunnen geven over de gevolgen van de pakketmaatregel.

Onvoldoende voorbereid
Een woordvoerder van de CG-Raad laat weten zich nu al zorgen maken over de continuïteit van de zorg. ‘Mensen weten niet waar zij terechtkunnen voor vervangende hulp, aldus de woordvoerder. Gemeenten, zorgverzekeraars en welzijnsinstellingen hebben nog nauwelijks op de nieuwe situatie geanticipeerd. Vooral mensen die niet goed in staat zijn zelf hun zaken te regelen, dreigen hierdoor van hulp verstoken te raken.'

Druk op mantelzorgers
Dat bevestigd ook Juanita Bouman, woordvoerder van ANBO. ‘Uit de Monitor Langdurige Zorg, uitgevoerd door de gezamenlijke cliëntenorganisaties, blijkt dat tweederde van de 1550 deelnemers problemen verwacht. Vooral de druk op mantelzorgers zal flink toenemen. Mensen met een dementerende partner of een chronisch ziek kind krijgen het zwaar, omdat zij straks minder of geen ondersteunende begeleiding meer krijgen. Het is dan zeer denkbaar dat een groot deel van deze mensen worden doorgeschoven naar AWBZ-instellingen. Dat is voor zowel de patiënten als voor het bijbehorende kostenplaatje niet gewenst. Er zullen dus snel alternatieve oplossingen binnen de Wmo moeten worden aangedragen.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.